Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
INVITASJON TIL SKOGNÆRINGSMØTE OM VED OG ANNEN BIOENERGI I TROMS
Fylkesmannen i Troms inviterer bl.a. næringsdrivende vedprodusenter til skognæringsmøte på Bardufosstun onsdag 5.desember fra kl 10-16. Arrangementet inklusiv serveringer er gratis. Deltakelse krever påmelding, og fristen for påmelding er nå utsatt fra 26.11 til fredag 30.11 kl 12.
 På fylkesmannens skognæringsmøte vil Norsk Ved holde  innledning om  vedproduksjon og vedmarkedet. Vi får også bl.a innledninger om Innovasjon Norges verdiskapningsprogram for fornybar energi i landbruket. På fylkesmannens hjemmesider ligger programmet for dagen og kontaktinfo vedr. påmelding:
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Kurs-og-konferanse/skognaringsmote/

 
 
 Vi i Norsk Ved oppfordrer våre medlemmer i fylket til å delta på møtet.
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord