Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Norsk Ved nr 4 klart for utsending
Norges eneste fagblad om ved er nå under utsending til våre medlemmer. Her finnes flere reportasjer om både norske og  finske vedprodusenter, klarlegging av regler for transport av storsekker på pallegafler og mye mer.
Også i Finland produseres det mye ved. Vi har besøkt to finske vedprodusenter som har flere kreative tekniske løsninger på vedproduksjonsplassen.
 
I Heidal finnes et hus med mange spennende oppvarmingsløsninger, boligen til Guro Vollen har sentralvarmeanlegg som varmes opp både med ved og sol. Og, hun hogger veden sin sjøl.
 
Noen vedprodusenter transporterer storsekker på offentlig veg ved hjelp av pallegaflene. Vi har sett nærmere på hvilke regler som gjelder for slikt transport.
 
Knut Martin Glesne er fagsjef i Gjensidige forsikring. Han arbeider bl.a. med skadeforebygging i landbruket og har mange praktiske råd om hvordan man bl.a. forebygger brann.
 
Vi presenterer også Statistisk Sentralbyrås nylig publisterte statistikk over vedforbruket i 2017 og ser på utviklingen av vedforbruket siden 2010.
 
I tillegg får du småsaker med bilder av vedproduksjon både nå og i tidligere tider, samt eksempler på bruk av ved i dekorasjonssammenheng.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord