Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
MEDIENE "GLEMMER" DEN STORE AVVIRKNINGEN TIL VED
På slutten av janaur kommer vanligvis de viktige tallene over hvor mye virke som er avvirket til industrien foregående år. Disse tallene formidles sjølsagt raskt av mange mediehus. Men, journalistene framstiller ofte denne industriavvirkningen som Norges totale avvirkning hvilket er helt feil. For avvirkningen til ved er ikke inkludert i industriavvirkningen. Norsk Ved har fått inn følgende presiseringer i et leserbrev i Nationen i dag 7. januar.

AVVRKNINGEN MEDIENE GLEMMER.

Ifølge informasjoner fra Statistisk Sentralbyrå(SSB) vil de tirsdag 22. januar legge fram tall over skogavvirkningen til industri for 2018. Og merk deg begrepet: «Industriavvirkningen.» For ofte presenterer nemlig landets mediehus disse årlige tallene som den totale skogavvirkningen i Norge. Dette er feil. Avvirkningen til ved, som i 2017 utgjorde hele 2,049 millioner kubikkmeter, er ikke tatt med i statistikken over industriavvirkning.

Alle som er opptatt av skognæringen følger nøye med på hvordan avvirkningen utvikler seg fra år til år. Det gjør også vi i Norsk Ved, Interesseforumet for næringsdrivende vedprodusenter, med ca. 3000 medlemmer. Antall kubikkmeter virke som årlig hogges i skogene er jo økonomisk svært viktig for landet. Tallene over avvirkning benyttes derfor ofte, og i flere sammenhenger. Ikke minst i mediene. SSB skriver på sine nettsider følgende om avvirkningstallene som nå skal presenteres i januar, altså industriavvirkningen: «Industrivirke. Alt avvirket skogsvirke som kan videreforedles, det vil si alt virke med unntak av ved til brensel.» Allikevel ser vi nesten uten unntak at når den årlige skogavvirkningen presenteres i mediene, så er det industriavvirkningens tall man benytter. Selv om den totale avvirkningen er betydelig høyere når man også tar med avvirkning til ved. I 2017 var industriavvirkningen 10,491 millioner kubikkmeter og avvirkningen til ved 2,049 millioner kubikkmeter ifølge SSB. Til sammen 12,540 millioner kubikkmeter. Den totale avvirkning inklusiv ved var altså hele 20 % høyere enn kun industriavvirkningen.

Dessverre presenterer ikke SSB tallene for industriavvirkningen og tallene for avvirkning til ved på samme tid. Fjorårets avvirkningstall for ved kommer først utpå sommeren eller høsten. Vi i Norsk Ved har derfor anmodet SSB om å forsøke å presentere avvirkningstallene for ved samtidig med industriavvirkningen dersom dette er praktisk mulig. Det ville også bidra til at vedens store andel av avvirkningen ble langt bedre presentert i mediene. Inntil videre får vi håpe at landets mediehus begynner å skille klarere mellom industriavvirkning og den totale avvirkningen i Norge. Og, at de senere på året også presenterer tallene for Norges samlede avvirkning i 2018 inklusiv avvirkning til ved.

Øyvind Stranna Larsen

Fagsjef i Interesseforumet Norsk Ved

 

Tekst til bilde:

 

Medlem av Norsk Ved, Torgeir Angård fra Hjuksebø i Notodden kommune, er en av landets mange vedprodusenter som bidrar til den store avvirkningen til ved. Men mediene «glemmer» ofte ved-avvirkningen når de omtaler den totale avvirkningen i Norge.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord