Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Fagtidsskriftet Norsk Ved nr 2 går nå i trykken
I neste nummer av Norsk Ved har vi et større intervju med Stein Indsetsviken i Arbeidstilsynet. Han har arbeidet 30 år i etaten og kjenner saksområdene svært godt. Stein orienterer om hvilke formelle krav som  settes til opplæring når du skal bruke maskiner som bl.a. motorsag, vedmaskin eller truck i vedproduksjonen.
Yrkeskombinasjonen anleggsgartner og vedprodusent er svært interessant. Vi har besøkt anleggsgartner og vedprodusent Per Einar Halvorsen i Bærum. Bruk av tynningsvirke er aktuelt i vedproduksjonen. Men ved manuell tynning kan det være vanskelig å få til effektive og ergonomisk gode hogstopplegg. Svenskene har metoder som fungerer. I tillegg kan du bl.a. lese om praktiske løsninger på vedproduksjonsplassen til Geir Venås i Seljord og om nye motorsager fra Husqvarna.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord