Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Markedsundersøkelsen til Norsk Ved, Norges eneste årlige systematiske undersøkelse av vednæringen.

Det er mange som ser fram til publiseringen av Norsk Ved sin markedsundersøkelse. Den leses med interesse både av vedprodusenter og myndigheter. Ikke minst Statistisk Sentralbyrå følger nøye med på de data som presenteres. Ett sentralt spørsmål i undersøkelsen er hvordan salget var forrige sesong. Da hadde vi som de fleste husker en forholdsvis kald vinter, og mange holdt varmen med vedfyring. 65 % av produsentene svarte at de økte salget med 30 % på landsbasis.

Hvor mange næringsdrivende vedprodusenter vi har her i landet er det dessverre ikke statistikk på. Men en del tusen er det nok. I årets undersøkelse svarte våre medlemmer at de bruker ca. 0,5 årsverk på vedproduksjonen. Det betyr mye og viktig sysselsetting, spesielt i distriktene.

 Hver av våre medlemmer produserer i gjennomsnitt ved fra 145 fastkubikkmeter med råvirke. Omregnet til 60 liters sekker utgjør dette ca. 3500 slike sekker. Noen kjøper også ved engros for videresalg, men av dette salget er det svært liten import av utenlandsk ved: Kun 1 %.

Fjorårets kalde vinter medførte nok at mange forbrukere tømte sine vedlagre. Det har vedprodusentene også registrert, for mange har økt sin produksjon foran fyringssesongen 2019/2020. Halvparten av produsentene rapporterer at de har økt produksjonen med 29 %. Det burde derfor være nok ved i markedet framover.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord