Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Også hytta bør være oljefri

Fra nyttår er det ikke lenger tillatt med mineralolje-fyring i boliger, men hytter som ikke har strømtilknytning er unntatt fra forbudet. Både av hensyn til klimautslipp og risikoen for lokal oljeforurensing fra oljetønner bør også hytteeiere kvitte seg med oljefyren.

Den første januar er det slutt på all bruk av mineralolje til oppvarming i norske boliger. Det er bra. Endringen bidrar til at Norge tar enda et skritt på veien til et utslippsfritt land. Men hytter uten strømtilknytning er unntatt fra forbudet. Det er altså valgfritt for disse hytteeierne om man nå ønsker å være med på miljøforbedringen eller ikke. Det valget bør ikke være så veldig vanskelig. Klimaproblemene er svært reelle, og i denne sammenheng må man tenke på at alle bidrag, små eller store, er viktige. Overgang til vedoppvarming er svært aktuelt for de som kvitter seg med oljefyren. I nærheten av landets hytteområder finnes vedprodusenter som kan levere kvalitetsved, for miljøvennlig oppvarming av hyttene. Velger man å hente hytteveden med egen henger, kan det også være praktisk å ta med et lass på tilbakeveien til boligen.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord