Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ikke fyll ovnen med ved og steng ned trekken før natten
Både for god utnytting av vedenergien og for å unngå forurensing er det viktig at vi alltid sørger for god lufttilførsel i ovnen.
På kalde vinterkvelder kan det kanskje være fristende å fylle ovnen  opp med ved og så skru trekken nesten helt igjen. Men dette bidrar til ulmeforbrenning, med mye luftforurensing. Noe av svevestøvet vil også legge seg i pipeløpet, og risikoen for pipebrann øker dramatisk  siden vi også kan få utviklet såkalt beksot i pipa. Sørg alltid for at ovnsveden har god tilgang på luft. Da får vi en frisk forbrenning med langt mindre utslipp av svevestøv. Og, hvis du enda ikke har byttet ut den gamle ovnen kan dette være noe å tenke på. Moderne, reintbrennende ovner slipper ut langt mindre svevestøv og utnytter vedenergien mye bedre. En gammel ovn slipper ut ca. 40 gram svevestøv per kg ved. Kravet til moderne ovner som selges er maksimalt 10 gram, mange ligger under 5 gram. Energiutbyttet fra en gammel ovn er 60 % av vedens brutto energi, en moderne ovn utnytter hele 75 %. Fyrer du opp en 60 liters sekk med bjørkeved med vekt 22 kg og fuktighetsprosent 20 % vil en  moderne ovn bidra med 71 kWh. Denne energimengden kan direkte sammenlignes med varmeenergien fra en elektrisk panelovn. I dette tilfellet må en panelovn på 1000 watt stå påslått i 71 timer, altså nesten 3 døgn, for å gi samme varmemengde som vedsekken.
 
I en gammel, ikke reintbrennende ovn vil vedsekken med bjørk  gi en varmemengde på 57 kWh, altså 14 kWh mindre enn om vi fyrer i en moderne ovn. Da tilsvarer varmemengden fra vedsekken en 1000 watts panelovn som står på i vel 2 1/2 døgn, ca. 1/2 døgn mindre enn i tilfellet der vi sammenlignet med en reintbrennende ovn.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord