Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Mye opptenningsved skulle være klargjort før jul
I gamle dager omfattet juleforberedelsene også vedforsyningen. Mye ved blei båret inn og lagt i et fint lag i storstua. Også opptenningsved skulle man være rikelig forsynt med. I selve julehøytiden skulle man ikke kløyve ved.
I eldre tider var man i julehøytiden svært nøye med å unngå arbeid som ikke var absolutt nødvendig. Dyra måtte sjølsagt ha sitt vante stell, og annet nødvendig arbeid måtte også gjennomføres. Men de fleste la stor vekt på å forberede seg best mulig slik at arbeidsmengden i høytiden blei minimal. Vinterens vedforsyning var sjølsagt på plass for lengst, men opptenningsveden, den kløyvde man opp etter hvert utover vinteren. I jula var det sosialt uakseptabelt å stå foran hoggestabben og kløyve ved. Julehøytiden måtte respekteres! Derfor blei opptenningsveden ordnet på forhånd. I dagene før jul gjorde man opp mye opptenningsved, slik at alt skulle være klart til julefeiringen. I våre dager er nok ikke ved-forberedelsene før jul like systematiserte. Men det er jo en fordel å ha noe opptenningsved liggende, også i jula. Med opptenningsbriketter og litt småved får du raskt fyr i ovn og peis. Og så kan varmen og flammene fra ildstedet også bidra til at julestemningen senker seg over bolig eller hytte. God Jul til alle! Fra oss i Norsk Ved Forum for Vedprodusenter.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord