Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ny kommune med tilskudd til reintbrennende ovner
I løpet av høsten har de nye kommunestyrene konstituert seg. På Nesodden satses det nå på utskiftning av gamle ovner, kommunestyret har innført en ordning med ovnspant.  Det er nå ca. 16 kommuner som har innført tilskudd for utskiftning av gamle ovner.
Varaordfører Eivind Hoff-Elimari i Miljøpartiet de grønne opplyser at man nå ønsker å få raskere utskiftning av gamle ovner. Kommunestyret har derfor bevilget kr 100 000 til en ny panteordning. Panten per ovn er på kr 5000 som utbetales når man kan dokumentere utbytting av en gammel ovn med en ny. Denne ordningen vil bidra til renere luft og bedre fyringsøkonomi for innbyggerne. En gammel ovn slipper ut ca. 40 gram svevestøv per kilo ved. Kravet til alle ovner som selges i dag er maksimum 10 gram, mange ligger under 5 gram. En gammel ovn utnytter ca. 60 % av energien i veden, en ny ovn ca 75 %. Investering i en ny ovn vil altså i tillegg til reduserte utslipp også medføre at energiprisen, dvs pris per kWh vedenergi, blir mye mindre for vedkundene.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord