Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedfyring
Historie til vedfyring
For ikke mange tiårene siden var fyringsved den viktigste kilden til oppvarming i Norske hus. I dag er elektrisk kraft og olje de mest brukte energikildene. Det er mange argumenter til å fyre mer med ved:
 • Ved er en fornybar ressurs, som kan utnyttes langt bedre enn i dag
 • Ved forurenser lite ved riktig fyring
 • Olje er en ikke fornybar ressurs
 • Elektrisitet bør fortrinnsvis benyttes der andre energislag ikke kan brukes
 • Det er ikke ønskelig å bygge ut flere vannkraftverk i Norge
 
God fyringsteknikk
Det er økonomisk å fyre slik at mest mulig av veden forbrennes og omdannes til varme. Uforbrente røykgasser er tjæreholdige og legger seg som belegg i pipa og kan forårsake pipebrann.

Det aller viktigste når det gjelder effektiv fyring er at det bør fyres aggressivt. Ildstedet bør være tilpasset arealbehovet og ikke ha større kapasitet enn nødvendig. Bruk alltid god trekk og ha god varme og flammer i bålet. Når temperaturen er kommet opp i ønsket nivå, kan bålet få hvile. Legg på små mengder ved og heller litt oftere.

 
Noen enkle fyringstips  
 • Bruk tørr ved (under 20 % fuktighet)
 • Fyr med god trekk i ovnen, særlig under opptenning og påfylling av ved
 • Tilpass mengden med ved til varmebehovet
 • Ikke fyll ovnen om kvelden og sett ned trekken (fare for pipebrann og utslipp av partikler)
 • Brenn aldri trykkimpregnerte materialer, plast eller sponplater (giftige gasser)
 • Nye rentbrennende ovner utnytter veden bedre og gir mindre utslipp
 • Riktig fyringsteknikk reduserer vedbehovet. Det gir bedre fyringsøkonomi og utslippene reduseres

Ildsteder
Det finnes en rekke ulike ildsteder for fyring med biologisk brensel. Før man går til innkjøp av ildsted er det viktig å ha klart for seg hvor stort romvolum ildstedet skal varme opp, og hvor stor del av husets totale oppvarmingsbehov som skal dekkes av ildstedet.
Vi kan skille mellom fire hovedtyper ildsteder for trebrensel:

 • Åpen peis:  Lav energiutnyttelse (10 – 15 %) - mest for hygge  
 • Gammel ovn:   Energiutnyttelse 30 – 70 %   
 • Peis med innsats:  Høy energiutnyttelse (70 %)  - til hygge og nytte 
 • Lukkede ovner:  Høy energiutnyttelse (70 %)   
 • Sentralfyr:   Høy energiutnyttelse (70 %)  - til oppvarming av radiatorvann, ofte kombinert med el-kassett 
            
En peis har lavere utnyttelsesgrad enn en ovn. Den forbruker også mer luft, slik at lufta i rommet skiftes raskere. Vedfyring kan altså være både dyrt og billig. Det er viktig å fyre slik at utnyttelsesgraden blir høy, - det vil si at mest mulig av vedens energi omdannes til varme og ikke forsvinner opp i pipa som uforbrente røykgasser.
 
Utbytting av gamle vedovner
Over 800 000 gamle vedovner brukes i Norge. Ved å bytte disse med nye rentbrennende ovner, vil energien i veden utnyttes bedre. Dessuten reduseres partikkelutslippet opp mot 90 %. Effektiviteten i disse ovnene er opptil 40 % bedre enn de gamle ovnene. Det betyr at du får mer varme med mindre ved!

Ved utskifting av ildsted må dette gjøres etter nye forskrifter både når det gjelder godkjente ildsteder og installasjonen. Spør teknisk etat i din kommune.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord