Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedproduksjon

Hva bør vi som vedprodusent presentere av informasjon?
  • Fuktighetsprosent av tørrvekt
  • Minstevekt eller reel vekt
  • Energi innhold og utnyttet forutsatt fyrt i en reintbrennende ovn
  • Pris per kWh forutsatt fyring i en reintbrennnende ovn
  • Kontaktinformasjon
Vedhogst
Å hogge ved kan være lystbetont arbeid som gir god mosjon for kropp og sjel. Det beste er å ligge en sesong på forskudd med vedhogsten. Da får veden tilstrekkelig tid til å tørke før den skal brukes i ildstedet. Dersom veden hogges samme år som den skal brukes, bør hogsten være avsluttet innen utgangen av april, før sevja begynner å stige.

Dersom hogsten skjer når bladverket er utsprunget, er det nyttig med det som kalles syrefelling. Det går ut på at trærne felles og skal ligge ukvistet en stund. Da vil en del av vanninnholdet trekkes ut gjennom treets spalteåpninger i bladene. Undersøkelser har vist en reduksjon på 4 - 7 prosentenheter av fuktigheten den første timen etter felling. Etter 6 dager har fuktigheten i nyhogd virke sunket fra 50 % til 35 %. Dette er målinger som er utført i juni - juli.

 

Kløyving av ved
Veden bør kappes og kløyves med det samme og legges opp på et tørt underlag utendørs med lufting på begge sider av stabelen. Stabelen bør dekkes på toppen. Dersom nettingsekker brukes kan veden tørkes i disse og lagres oppå hverandre og gil like god tørk. Dette forenkler håndteringen og transporten både før og etter tørkingen.

Kløyvingen er enklest å gjøre med det samme. Frosset trevirke er lettere å kløyve enn temperert virke. Videre er rått virke lettere å kløyve enn tørt. Derfor lønner det seg å kløyve veden så snart så mulig etter felling og kapping. Dersom veden allikevel skal lagres i stranger over tid, er det lurt å slinde; det er å skjære spor gjennom barken i stokkens lengderetning med motorsaga eller øksa. Fuktigheten får da mulighet til å fordampe ut av stokken i hele lengden.

 

Tørking av ved
Det er store mengder fuktighet som skal fjernes før veden er klar til bruk. En favn rå ved kan veie opp mot 2 tonn. Etter tørking veier den samme favnen i underkant av 1 tonn! Vær også oppmerksom på at volumet reduseres med ca. 8-10 % ved tørking.

 

Pakking av ved
Dette er nyttig å vite dersom en selger ved i sekker og at en derfor fyller sekkene slik at volumet som salgsvare har riktig mengde.

Så snart veden er tørr bør den legges inn i et tørt og luftig vedskjul eller lignende.

 

Merking av sekker
Ved omsetning av ved i sekker skal sekkens størrelse i cm og vekt angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken. Merkingen bør også angi klasse og produsentens navn eller merkevarebetegnelse eller annen nyttig informasjon. Dette kan gjøres ved et informasjonsskriv som legges løst i sekken. Ved som omsettes uten emballasje, behøves ikke merkes, men selger skal kunne gi informasjon om treslag og fuktighet.

 

Norsk Standard
Standarden har som mål å skaffe markedet ved i samsvar med definerte former og sikre forbrukerne et produkt i henhold til denne standarden. Etter at det i flere år har hersket mye usikkerhet rund det å kjøpe ved i sekker, var det flere som tokk til ordet for å komme fram til en felles plattform innen produksjon og merking av sekker. Resultatet er NS 4414 Ved til brensel i husholdningene.

NS 4414 er lagt opp slik at produsentene lett kan holde seg til denne i sin produksjon. Det er også krav til merking av emballasje. Sekkens mål i cm skal angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken.

Utdrag av standarden er beskrevet nedenfor og kan kjøpes direkte hos Standard Norges salgsorganisasjon på www.standard.no .

 

Utdrag fra Norsk standard NS 4414
Ved til brensel i husholdningene

Treslag

Bjørk med pent utsende

Hardved; bjørk, eik, ask, lønn og rogn. Kan ikke blandes

Alle treslag. Kan blandes

Alle treslag, inkl. bakhun og rivningsved. Kan blandes

Toleranse for fast råte

Tolereres ikke

Inntil 10 % av kubbene

Inntil 15 % av klubbene

Ubegrenset. Maks 10 % av partiet kan ha løs råte

Kubbediameter (målt på største kløyveflate)

Min. 8 cm Maks. 15 cm

Min 4 cm, maks 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm

Min 4 cm, maks 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm

Maks 18 cm

Kløyving

Alle klubber kløyvd

90 % av klubbene skal være kløyvd

Runde med maks 8 cm tverrmål tillates

Kreves ikke for klubber under 18 cm

Lengder/avvik

+- 1 cm

+- 2 cm

+- 10 %

+- 10 %

Fuktighet

Maks 20 %

Maks 22 %

Maks 25 %

Maks 25 %

Standard lengder 20 cm - 30 cm - 60 cm - 300 cm

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord