Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Brennverdi

Litt om brennverdi

Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Egenvekten som er oppgitt nedenfor er den såkalte basisegenvekten. Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstand, delt på trevirkets volum i rå tilstand. Denne egenvekten er oppgitt i kg pr kubikkmeter virke.

Når ved tørkes i friluft, får den som regel en fuktighetsprosent av totalvekt som kan variere mellom 14 % og 20 %.

Som en midlere verdi er brennverdiene i denne tabellen oppgitt ved en fuktighetsprosent på 17 %.

TRESLAGENES EGENVEKT OG ENERGIINNHOLD

Egenvekt kg/kbm
Antall kWh pr kubikkmeter virke
Treslag
Basisegenvekt
ved 17 % fuktighet av totalvekt
Kristtorn 675
3496
Barlind 600
3107
Bøk 570
2963
Ask 550
2859
Eik 550
2859
Alm 540
2807
Rogn 520
2703
Lerk 540
2796
Lønn 530
2755
Hassel 510
2641
Bjørk 500
2589
Hegg 490
2538
Furu 440
2287
Svartor 440
2287
Lind 430
2235
Selje 430
2235
Osp 400
2079
Gran 380
1975
Gråor 360
1864
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord