Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Skogen i Norge

Vedforbruket utgjør i dag vel 7 TWh. (1 TWh tilsvarer ca 50 000 kubikkmeter tømmer). Den årlige tilveksten i norske skoger er på ca 22 mill. kubikkmeter trevirke. Det er beregnet at det står om lag 700 mill. kubikkmeter virke på rot i norske skoger, mens årlig avvirkning er på ca 8-9 mill. kubikkmeter. Potensialet for bruk av ved er dermed langt større enn dagens bruk, uten at det går utover tilveksten.

 
 
CO2-utslippDet er internasjonal enighet om at CO2-utslippet ikke økes ved bruk av ved (og andre biobrensler). Det blir frigjort like mye CO2 enten trevirke råtner i skogen, eller blir brukt som brensel.

Ved som brensel har gjennom alle tider utgjort et livsviktig fundament i samfunnet. Ildens herjinger har hatt svært viktige funksjoner i økosystemet. Store områder avsvies årlig. Nytt liv gror fram. Skogbrannene fører med seg voldsomme ”røykutslipp”. Enorme gass- og røykmengder spys ut av store vulkaner. Da blir røykutslippene fra ildsteder småtteri i sammenligning. Fokus på ved som brensel burde flyttes, fra det negative med røykutslipp, til den nødvendige posisjonen veden har som varmekilde i Norge.
 
 
I motsetning til olje, gass, kull og koks er ved en fornybar ressurs.

 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord