Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Fakta om ved
Ved bruk av det nye omsetningssystemet for ved kan man enkelt prise veden per kWh. Her har vi i Norsk Ved utviklet et veiledningshefte for beregning av kWh. Det er også utvikler applikasjoner for smarttelefon.

 

 
1.   Måleenheter for ved

 

  •  1 fm3 = 1 fastkubikkmeter - dvs. 1000 liter fast masse.
  •  1 lm3 = 1 løskubikkmeter - dvs. volumet med luft imellom.
  •  1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
  •  1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
  •  1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke. 
  •  1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
  •  1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
 
2.  Vedsekker i følge Norsk standard

     40 liter - 50 x 72 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 33 fulle sekker.
     60 liter - 60 x 80 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 24 fulle sekker.
     80 liter - 60 x 100 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 20 fulle sekker.

     1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
     53 - 55 fulle 40 liter sekker
     38 - 40 fulle 60 liter sekker
     30 - 32 fulle 80 liter sekker

  •    Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken. 
  •    Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.
 
3.  Fastmasseprosenten på 60 cm stablet ved er ca 65 %. 100% x 1,6/2,4=ca 65 %
 

4.  Fastmasseprosenten på 30 cm stablet ved er ca 74 %
     Når 1 favn 60 cm ved kappes til 30 cm og stables reduseres volumet i forhold til stabling av 60 cm ved med 10
     %. Årsaken er at de kortere 30 cm vedlengdene ligger tettere, altså det er mindre luftvolum i stabelen enn med  
     stabling av 60 cm ved.

     Volumet av en favn som er kappet til 30 cm og stablet er derfor 2,4 - (2,4 x 10/100) = 2,16 kbm
     Vi får da følgende fastmasseprosent: 100 % x 1,6/2,16= ca 74 %
 
5.  Fastmasseprosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50 %.
 
    -  1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling.

    -  1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750 fastkubikk ved uten stabling.

    -  Fastmasseprosenten minker/ krymper med ca 10 % fra rå ved til tørr ved i forbindelse med     
       tørkeprosessen. Dette betyr at fylling av sekker med rå ved må økes tilsvarende.
 

6.  Ved for salg bør ha en fuktighet under 20 .

 
7.  Sekkene skal være merket med mål og innhold. Det bør og opplyses om fuktighetsprosent og pris pr kWh.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord