Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Ved Dag i Troms lørdag 3. mai på Haraldvollen i Målselv
På denne Ved Dagen blir det informasjon om vedsituasjonen akkurat nå, tips om flere inntjeningsmuligheter for vedprodusenter samt innføring i det nye omsetningssystemet for ved. Troms skogselskap har nylig foretatt en undersøkelse om vedfyring i fylket,  resultatene presenteres. Det blir gratis servering og maskindemonstrasjoner. Ved Dagen arrangeres for alle som har interesse for eller som driver med vedproduksjon. Men vi ønsker spesielt medlemmer av Norsk Ved velkommen. Sett av denne dagen allerede nå for faglige oppdateringer og et trivelig møte med vedkollegaer.
 
 

Norsk Ved, Troms Skogselskap og Fylkesmannen i Troms inviterer til temadag om ved.

Lørdag 03.05.14 på Haraldvollen, fra kl 11.00 – 15.00, etterfulgt av maskindemonstrasjon.

Arrangementet er åpent for alle interesserte vedprodusenter. Haraldvollen Røde Kors Senter ligger i Målselv kommune ved Andslimoen, ca. 5 km. nord for Bardufoss Lufthavn, og 600 meter fra E6.

Program:

·         1. Velkommen til Ved Dag v/fylkesskogsjef Terje Dahl 

·         2. Ny vedfyringsundersøkelse i Troms, de viktigste resultater v/ fylkesskogmester Brynjar Jørgensen

·         3. Orientering om det nye omsetningssystemet for ved der veden selges i kilowattimer pr. sekk, vednæringa akkurat nå, viktige arbeidsoppgaver for Norsk Ved og praktiske tips v/ fagsjef Øyvind Stranna Larsen, Norsk Ved.

·        4.  Skogsveg og ved v/skogbruksleder Frode Løwø, Målselv kommune.

·         5. Skogfond v/ fylkesskogmester Trude Hagen Hansen

·         Etter foredragene vil det bli enkel, gratis uteservering av grillede pølser, kaffe og mineralvann, før dagen avsluttes med maskindemonstrasjoner.

Vi ønsker alle velkommen til trivelig Ved Dag!             

                                                                                           

 


Ved Dag for vedprodusenter i Buskerud og Telemark
Lørdag 13. april fra kl 12 arrangerer Norsk Ved fagdag for vedprodusenter både i Buskerud og Telemark på "Skauskolen" i Saggrenda ca 10 km sørvest for Kongsberg by. Avjøring fra E-134.
VED DAG I HEDMARK LØRDAG 2. MARS
Vårens første Ved Dag arrangeres på Jønsberg videregående skole i Stange.
Norsk Ved nr 2 i trykken
Fagtidsskriftet vårt Norsk Ved nr 2 er nå i trykken og vil bli sendt ut til medlemmene første uka i juni
Norsk Ved bladet nr 1/2012 under utsendelse
Medlemsbladet vårt er nå under utsendelse og vil komme i postkassene rundt 9. mars
Ved Dag i Telemark lørdag 12. november
 

Høstens siste Ved Dag arrangeres på Søve videregående skole i Ulefos.

Ved Dagen på Søve videregående skole er et samarbeidsarrangement mellom Telemark Skogselskap, Nome Skogeigarlag og Norsk Ved.
 
Fastledd på nettleien er prinsipielt uheldig, sier Erling Sande

 
Norsk Ved sendt nylig ut en pressemelding om urettferdig nettleie.  Som et resultat av pressemeldingen har Nationen tatt opp problemstillingen med lederen for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp). Han mener ordningen med et fastledd i nettleien er prinsipielt uheldig. Sande uttaler følgende til Nationen:

- Effekten av fastleddet ligger som en demper når det gjelder å nå målet om strømsparing, og å fremme alternativ oppvarming. Vi skal jobbe med nettspørsmål framover, og dette er blant de tingene jeg mener vi bør se på, sier Sande.

Norsk Ved synes dette er svært positive signaler. Vi vil sørge for å følge godt med når energi- og miljøkomitèen skal behandle saker om nettleie framover.

Du kan lese hele saken til Nationen her
 
Nettleien er urettferdig
I forbindelse med oppfyllingen av vannmagasinene våre har media den siste tida fokusert på billig strøm. Norsk Ved vil understreke at prisen på strøm også omfatter nettleien. Den ligger mange steder på rundt 50 øre pr kWh og kommer altså i tillegg til prisen på kraften som forbrukes. Norsk Ved mener dessuten det er urettferdig, og lite i samsvar med myndighetenes bioenergisatsning, at de som bruker lite elektrisitet faktisk betaler mer pr kWh i nettleie enn de som bruker mye.

Innlogging til medlemssidene

For medlemmer i Norsk Ved kan man logge seg inn i feltet ved siden av. Brukernavn og passord var beskrevet i forrige brev fra oss sammen med høstkampanje på en rekke vedproduksjonsvarer.
Skulle du ha problemer med innlogging vennligst ta kontakt på post@norskved.no eller ring oss.

Norsk Ved med foredrag på Forskningsrådets Bioenergiseminar

Den 10. august i år arrangerte Forskningsrådet et seminar om bioenergi i låven på Kongsgården på Bygdøy. Norsk Ved var invitert til å holde en innledning. Foredraget til Norsk Ved og de andre innlederne finner du ved å klikke på:
 

Norsk Ved fronter veden

Norsk Ved fronter veden og vednæringen både overfor myndighetene og allmennheten. Tirsdag 9. august har vi et møte med Olje- og energidepartementet.
 
Norsk Ved ser det som en viktig oppgave å være vednæringens talsrør inn mot sentrale myndigheter. På våre Ved Dager får vi mange henvendelser som dreier seg om myndighetenes manglende satsning på vednæringen. Flere av våre medlemmer er frustrerte over at vednæringen, som er en viktig bidragsyter til å framskaffe klimavennlig bioenergi, ikke er mer fokusert i regjeringens satsninger.

Dyrskun 9-11 september

Dyrskun arrangeres hvert år 2. helga i september. Dette er Norges største landbruksutstilling som også kan by på mye interessant for vedprodusentene. Dessuten møter man alltid yrkekollegaer på messa, og da kan det bli mange interessante samtaler både om vedproduksjon og vedproduksjonsutstyr. Les mer om årets Dyrsku på:

http://www.dyrskun.no/

Tid for vedbestilling

i Om du ikke har bestilt ved tidligere, så gjør det nå. Høsten er en forberedelsestid for vinteren, og det er viktig å få lageret med klimavennlig bioenergi, dvs ved, på plass. Nå utover høsten er det enkelt og greit for kunder å motta ved og for vedprodusenter å levere ved.

Veden berget Norge igjen

8,33 millarder kWh. Det var vedforbruket i hytter og boliger 2010. En økning på 15 % for boliger og 23 % for hytter. I gjen sørget norske vedprodusenter for å berge forbrukerne gjennom hardkulda. Uten det store energibidraget fra vedfyringen ville kraftforsyningen fått enorme problemer. Elektrisitetsnettet vårt ville rett og slett ikke klart å levere så mye energi til oppvarming som vedfyringen bidrar med.

Norsk Ved i møte med Olje- og energidepartementet

Den 9. august hadde Norsk Ved et møte med statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet. Denne gangen i lokalene til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.  
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord