Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40

Norsk Ved fronter veden

Norsk Ved fronter veden og vednæringen både overfor myndighetene og allmennheten. Tirsdag 9. august har vi et møte med Olje- og energidepartementet.
 
Norsk Ved ser det som en viktig oppgave å være vednæringens talsrør inn mot sentrale myndigheter. På våre Ved Dager får vi mange henvendelser som dreier seg om myndighetenes manglende satsning på vednæringen. Flere av våre medlemmer er frustrerte over at vednæringen, som er en viktig bidragsyter til å framskaffe klimavennlig bioenergi, ikke er mer fokusert i regjeringens satsninger.
Vi i Norsk Ved har fått en rekke praktiske eksempler på hvordan rammevilkårene for ved og vednæring faktisk er blitt dårligere de siste årene. På møtet i Olje- og energidepartementet vil vi formidle disse innspillene fra medlemmene.
Vi håper dette vil skape grobunn for at vednæringens rammebetingelser bli bedre i årene framover.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord