Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40

Norsk Ved i møte med Olje- og energidepartementet

Den 9. august hadde Norsk Ved et møte med statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet. Denne gangen i lokalene til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.  
Årsak: Departementets kontorer i regjeringskvartalet kunne ikke benyttes etter terrorangrepet 22. juli.

Vi i Norsk Ved roste departementet for meget rask omstilling, og ikke minst for at de kunne ta imot oss etter den opprinnelige avtalen så kort tid etter de dramatiske begivenhetene.
Norsk Ved er den norske vednæringens talerør både mot allmennhet og myndigheter. Den oppgaven tar vi på alvor. Og, vi får ofte tilbakemeldinger fra våre medlemmer om forhold som bør endres med sikte på bedre rammevilkår for vednæringen.

Bl a på Ved Dagene kommer innspill som viforsøker å bringe videre til de som har ansvar for å gjøre noe med saken. På møtet i OED stilte statssekretær Eli Blakstad Senterpartiet, Ole Svihus rådgiver i Kraftmarkedsseksjonen, Henriette Nesheim underdirektør i Kraftmarkedsseksjonen samt Peter Brown rådgiver i Seksjon for fornybar energi og energieffektivisering.
 
En av mange saker som vi tok opp med departementet var daværende statsråd i OED Riis-Johansens løfte fra 2009. Han lovet da å sette i gang et arbeid i departementet med sikte på å innføre statlig støtte til privatpersoner som investerer i vedkjele tilknyttet et sentralfyringsanlegg i boligen. Dette løftet kom Riis-Johansen med rett før stortingsvalget i 2009. Norsk Ved ga da før valget Riis-Johansen ros i media for endelig å gi vednæringen et positivt signal mht bedre rammebetingelser.
 
På forhånd hadde vi i år sendt over et notat til departementet der vi spesielt ba om tilbakemelding på Riis-Johansens løfte. Vi fikk imidlertid ikke noe svar på dette i vårt møte med OED den 9. august. Vi ba da om en skriftlig tilbakemelding så raskt som mulig vedr departementets arbeid med saken, noe vi ble lovet. Så snart vi får denne tilbakemeldingen vil dette bli lagt ut på våre  hjemmesider. For øvrig vil vi komme med et fyldig referat fra møtet i OED i Norsk Ved nr 4 som kommer ut i desember.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord