Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40

Tid for vedbestilling

i Om du ikke har bestilt ved tidligere, så gjør det nå. Høsten er en forberedelsestid for vinteren, og det er viktig å få lageret med klimavennlig bioenergi, dvs ved, på plass. Nå utover høsten er det enkelt og greit for kunder å motta ved og for vedprodusenter å levere ved.
Noen kunder venter dessverre til snø og kulde kommer før de bestiller ved. Da er det langt mer problematisk for vedprodusentene å levere pga glatte veger med snø og is, høge brøytekanter og boligveger som ikke alltid er godt brøytet. I flg de eldgamle diktene i “Håvamål” er det viktig å skaffe seg den veden som trengs til vinteren så tidlig som mulig. Det er et godt råd som også gjelder i dag.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord