Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40

Norsk Ved med foredrag på Forskningsrådets Bioenergiseminar

Den 10. august i år arrangerte Forskningsrådet et seminar om bioenergi i låven på Kongsgården på Bygdøy. Norsk Ved var invitert til å holde en innledning. Foredraget til Norsk Ved og de andre innlederne finner du ved å klikke på:
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord