Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Nettleien er urettferdig
I forbindelse med oppfyllingen av vannmagasinene våre har media den siste tida fokusert på billig strøm. Norsk Ved vil understreke at prisen på strøm også omfatter nettleien. Den ligger mange steder på rundt 50 øre pr kWh og kommer altså i tillegg til prisen på kraften som forbrukes. Norsk Ved mener dessuten det er urettferdig, og lite i samsvar med myndighetenes bioenergisatsning, at de som bruker lite elektrisitet faktisk betaler mer pr kWh i nettleie enn de som bruker mye.
-Det er også viktig å være klar over at pris neppe er eneste faktor for kundenes valg av oppvarmingsmetode, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.
-I harde kuldeperioder er vedovnenes svært høge og raske varmeeffekt viktig for god varmekomfort, sier han.
Vedovner kan gi en varmeeffekt fra ca 6000 watt til godt over 12 000 watt. Det utgjør en varmemengde fra svært mange elektriske ovner. Dessuten, kosen og den gode gjennomstrømningen av luft fra en vedovn kan en elektrisk ovn aldri erstatte, sier han.
Men pris på energi er selvfølgelig også viktig, og derfor er det overraskende at myndighetene fortsatt aksepterer nettselskapenes fastledd på nettleien.
Dette innebærer at før man har brukt en eneste kWh, må man betale en fast abonnementspris som i mange tilfeller ligger rundt 1000 kr pr år. Strømkunder som bruker lite strøm betaler derfor mer pr kWh i nettleie enn de som bruker mye. Eksempelvis innen Energiselskapet Buskerud Nett sitt leveringsområde er fastleddet på 1200 kr. Nettleien blir da 53,78 øre pr kWh hvis man bruker 10 000 kWh i året og 45,78 øre pr kWh hvis man bruker 30 000 kWh i året. Altså en prisfordel på 8 øre pr kWh for de som bruker mest. Myndighetene er opptatt av at vi skal redusere strømforbruket til fordel for økt bruk av bioenergi. Norsk Ved har derfor tatt opp dette misforholdet mht fastleddprising med Olje- og Energidepartementet.
–Sett fra vårt ståsted burde fastleddet på nettleien heller blitt lagt inn i nettleien på en slik måte at hele nettleien kun ble en forbruksleie. Uten fastledd ville man da unngått den urettferdigheten som man har i dag med økt nettleiepris for de som velger å bruke lite strøm. Og, man ville i større grad motivert til økt bruk av ved og annen bioenergi, uttaler fagsjef Stranna Larsen.
Ut fra hensynet til å redusere belastningen på linjenettet burde faktisk nettleien vær oppbygd helt motsatt av hva den er i dag. Prisen pr kWh burde vært lavere for de som velger å bruke lite strøm og mye bioenergi til oppvarming. Dette ville ytterligere motivert for økt bruk av ved og annen bioenergi.
-Vi skal heller ikke se bort fra at en slik prisprofil også vil medvirke til å redusere nettselskapenes investeringsbehov og derved deres utgifter, sier Stranna Larsen.

 
Økt bruk av ved og annen bioenergi, samt mindre bruk av elektrisitet til oppvarming er et viktig mål for myndighetene. Men dagens fastledd på nettleien burde da vært fjernet.
Dessuten mener Norsk Ved prisprofilen på nettleien bør endres for å motivere til økt bruk av bioenergi. De som bruker lite strøm og mye bioenergi burde betale mindre pr kWh.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord