Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Norsk Ved
Norsk Ved ble etablert som et forum for vedinteresserte i 1991. Vi har nå rundt 4500 medlemmer over hele landet og utgir medlemstidskriftet Norsk Ved 4 ganger i året. Dette er Norges eneste fagblad om ved.
Vi sitter med kunnskap som vi gledelig deler med deg som medlem.
 
Ved er den viktigste og mest utbredte bioenergiformen vi finner i Norge. Derfor er det viktig å stå samlet om veiledning og informasjon som vedrører vednæringa.
Norsk Ved fronter ved og vednæringen ovenfor offentlige myndigheter og kundegrupper. Det er viktig å få frem vedens store betydning som klimanøytralt brensel.
 
Litt om vårt arbeid:
 
  • Vi samarbeider med blant annet forskningsmiljøer, ansatte i skogsektoren og lokale maskinfirmaer.
  • Norsk Ved er representert i Standard Norge sin bioenergikomitè for utvikling av norske og internasjonale standarder innen bioenergi.
  • Vi bidrar med faglige innspill til aktuelle organisasjoner, blant annet på forskningsområdets store seminar om forskning og bioenergi.
  • Vi stiller opp med foredrag og innledninger på skogbruksmyndighetenes lokale arrangementer rundt om i landet.
  • Vi har jevnlig kontakt med sentrale politikere og andre beslutningstakere
  • Vi foretar markedsundersøkelser, slik at vi til en hver tid er oppdatert om vedmarkedet.
  • Vi arrangerer regionale Ved Dager rundt om i landet med faglige oppdateringer og demonstrasjoner av vedproduksjonsutstyr. Her kan du kan få faglig påfyll og hygge deg sammen med yrkeskollegaer.
 
 
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord