Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Kanmer A/S
Adresse: Øvre Hagaveg 181 
Postnr: 2150
Sted:  Årnes
Telefon:  63909050
Telefaks:  
Mobil:  63909050
E-post:  
Nettside:  
Kommentar  Norsk Bjørkeved i 60 liter eller 1000 liter storsekk.
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.