Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Eirik Nörgaard
Adresse: Hamarbispens Vei 220
Postnr:  3531
Sted:
Krokkleiva
Telefon:  
Mobil:  47388995
Nettside:
E-post:  eirik.nr@gmail.com

 
Kommentar Tørr kvalitetsved, 10-12 % vann. Henterabatter.
1500 liter Bjørk eller Ask tilkjørt i Hole /Ringerike: kr 1250,-
1500 liter Blandingsved tilkjørt i Hole/ Ringerike: kr 1100,-

View Norsk ved oversikt2 in a larger map
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.