Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedbilen.no
Adresse: Kongshaugstranda 1
Postnr:  6037
Sted:  EIDSNES
Telefon:  48 32 16 00
Telefaks:  
Mobil:  48 32 16 00
E-post:  post@vedbilen.no
Nettside:  www.vedbilen.no
Kommentar
Utelukkende Norsk Bjørk - 40 l sekk, kubb i 60 l sekk, opptenningsved og opptenningsbriketter.
Vi har også kosk, sand og plat. Tilbyr utkjøring.
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.