Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
AO-senteret KF
Adresse:
Dale industriområde 4
Postnr:  5722   
Sted:  Dalekvam
Telefon:  
40801780
Telefaks:  
Mobil:  95987670
E-post:  ao-senter@vaksdal.kommune.no
Nettside: http://vaksdal.kommune.no/ao-senteret.316397.nn.htm
Kommentar Salg av norsk kvalitetsved, småsekker, storsekker, heile mål i 60 cm.
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.