Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Asbjørn Simensen AS
Adresse: Stranddalen 12
Postnr:  9516
Sted:  Alta
Telefon:  41510698
Telefaks:  
Mobil:  95188601
E-post:  geir@asimensen.no
Nettside:  
Kommentar  Vi selger innelagret tørr Bjørk produsert etter NS 4414.
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.