Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Kasper Langen
Adresse: Brekkeveien 1698
Postnr: 7375 
Sted: Røros 
Telefon: 97730337 
Telefaks:  
Mobil: 97730337 
E-post: langen.nordre@hotmail.com  
Lokalavis:  Arbeidets Rett, Fjell-Ljom
Kommentar
Leverer løsfavn, 60cm - 1500L, 1000L og 60L.
 
Utkjøring etter avtale. 
 
 
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.