Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
KAN - Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad
Adresse: Bahusvegen 24 
Postnr: 2030 
Sted: Nannestad 
Telefon: 66 10 52 35
Telefaks:  
Mobil: 40 03 73 74
E-post: kan@nannestad.kommune.no 
Nettside:  
https://www.nannestad.kommune.no/no/Miniportaler/Pleie-og-omsorg/Stottetjenester-for-voksne/Kompetanse-og-arbeidssenteret/
Kommentar  
 
Vedforhandlere i hvert fylke
Trykk på en vedforhandler for å vise plassering på kartet.