Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Populære artikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Sommerskogen kan være svært lett antennelig

I perioden 15. april til 15. september har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i utmark. Årsaken er åpenbar, i denne perioden kan det lett oppst ...

Fagbladet Norsk Ved sendes nå ut

Norsk Ved nr. 2 er nå på veg ut i postkassene. Dette er Norges eneste fagblad om ved. I dette nummeret har vi en reportasje om en vedprodusent som hol ...

Høringsfristen for ny norsk vedstandard er ikke absolutt

I fagbladet Norsk Ved nr. 2 for i år informerer vi om den nye norske vedstandarden som er lagt ut på høring.

Behov for sikring av tømmervelta?

Tømmervelter kan være fristende leikesteder for barn og unge. Legger vi opp tømmervelter på steder der det er en del ferdsel må disse sikres.

Forumet Norsk Ved også for hobby-hoggerne

Det er mange som trives med å hogge sin egen ved. Ikke minst på våren og forsommeren er det stor aktivitet også av de såkalte hobbyhoggerne. Et medlem ...

Høring av ny norsk vedstandard

Høring for den nye vedstandarden er i gang.

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.