Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 395 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Norsk Ved nr. 3 går nå i trykken

I dette nummeret av fagbladet Norsk Ved presenterer vi den store Markedsundersøkelsen som våre medlemmer bidrar til. Dette er en unik undersøkelse bla ...

Velkommen til vedkveld i Fauske tirsdag 6. september

Norsk Ved Forum for vedprodusenter er invitert av Fauske kommune til å informere om ved og vedproduksjon. Arrangementet er primært rettet mot næringsd ...

Var du kald på føttene i vinter?

Hobbyprodusenter står en del stille foran kløyveren, og næringsdrivende vedprodusenter mye mer foran vedmaskinen. I kalde perioder kan det bli kjølig ...

Strømstøtten gir begrenset mulighet for å redusere strømregningen

I oktober innføres en strømstøtte på 90 % av kraftprisen over 70 øre. Men det betyr ikke at staten dekker 90 % av kraftprisen alle døgnets timer. Støt ...

Aftenposten bommet på vedpriser

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nå en meget stor pågang fra mediebedrifter som vil ha informasjon om ved og vedsituasjonen. Og det bidrar vi så ...

Vedproduksjonen gir viktige arbeidsplasser i distriktene

I mange distrikter i Norge er det begrenset med tilgang på arbeidsplasser. Mange er avhengig av å skape sin egen arbeidsplass innen landbruket. De som ...

Ildsted i boligen øker boligverdien

«Ved å velge bolig med ildsted kan du potensielt få igjen to til tre ganger av investeringen din når du selger. Jeg vil si at en boligs verdi øker med ...

Sikre deg fastpris på oppvarmingen

Fastpris er noe de fleste forbrukere forbinder med pris på strøm. Også den prisen kan nok være temmelig høg for tida. Men med et solid vedlager i boli ...

Norge er selvforsynt med ved, også i år

Norge er i hovedsak sjølforsynt med ved, også i år med stor etterspørsel. I den siste tida har mediene fokusert på importveden og dens begrensninger. ...

Vedstandarden er viktig både for produsenter og forbrukere

Den nye vedstandarden som vi fikk 2. oktober 2021 tas nå gradvis i bruk av vedprodusentene. Dette er viktig for å sikre enhetlig og god kvalitet på ve ...

Energimerking av ved stadig viktigere

Med sterkt økende strømpriser har denne formen for energimerking blitt ekstra viktig.

Mediepågangen har allerede startet

Vanligvis starter ikke henvendelsene fra mediene til Norsk Ved Forum for vedprodusenter før kuldegradene innfinner seg på høsten. Men i år er det anne ...

Hurdagene arrangeres 16.-17. september

Den store skogsmessa «Hurdagene» gjennomføres hvert 4. år, og arrangeres i år fredag og lørdag 2. uka i september.

Tid for vedbestilling

Etter hvert som folk kommer tilbake fra ferie, bør man ta kontakt med en vedprodusent for å bestille ved.

Norsk Ved bidrar på fagkveld om ved og vedproduksjon i Fauske.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har fått invitasjon fra Fauske kommune om å bidra med faglig informasjon på en fagkveld om ved og vedproduksjon.

Mest vedfyring i boligene i Viken

Det blei fyrt mye med ved i boligene i 2021, til sammen 4,9 milliarder kWt, eller 4,9 TWh/TWt.

Ovnene blir stadig bedre

Ovnsteknologien utvikler seg med rivende fart. Dette medfører at vi får mer varme ut av hver eneste vedkubbe, og det blir mindre utslipp av svevestøv

Vedfyringsboka, ny bok om ved og vedfyring

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har de siste to årene produsert manus til ei bok om vedfyring. Boka er rettet mot de som fyrer med ved, og går i li ...

Svært dårlig magasinfylling i norske vannmagasiner

Norges strømforsyning om vinteren er svært avhengig av hvordan vannmagasinene våre fylles opp under snøsmeltingen om våren, og videre utover sommeren ...

Du kan godt feie pipa sjøl

Sommeren er en utmerket tid for å fjerne sot fra ildstedene. Nå har de nok ikke vært i bruk en periode, og alle glør er slukket for lengst. Du trenger ...

Super forsommertørk!

Årets vedtørk i store deler av landet har vært svært god. Allerede i slutten av juni melder vedprodusenter om ved som nesten er salgsklar.

Enorm økning i vedforbruket i 2021

Pressemelding fra Norsk Ved Forum for vedprodusenter: Ferske tall fra SSB

Stor økning i vedforbruket også i 2021

Den 14. juni 2022 la Statistisk Sentralbyrå fram tallene over vedforbruket i 2021. Ikke uventet har de registrert en sterk økning.

Lite vann i vannmagasinene

Vannmagasinene våre har ikke fått mye oppfylling i løpet av våren og forsommeren. For landet som helhet følger nå kurven for oppfylling helt inntil ku ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar innen førstehjelp.

Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. I utvalgets møte den 31.5 ble utvalget invitert av Standard Norge til å være med på utarbeidelse av sta ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 2 sendes ut i uke 24.

I dette nummeret kan du lese om de økte kostnadene som nå også rammer vedprodusentene. Ikke minst råvirkeprisene har vært stigende, vi har tatt en tel ...

Hva med en vedfyrt bakerovn i sommer?

Vedfyrte bakerovner har blitt svært populære. Dette har sammenheng med at vi de siste årene har fått svært mange forskjellige typer bakerovner på mark ...

Tidlige vedbestillinger i år

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har i mange år oppfordret vedkunder til å være tidlig ute med vedbestillingene.

Kjempefin vedtørk i år

Både mars, april og mai har i år vært svært tørre måneder. Mange vedprodusenter gjør seg ferdig med vedproduksjonen i disse månedene, og har derved få ...

Svært dårlig fylling av vannmagasiner

I prisområdet NO1-Østlandet er magasinfyllingen nå dramatisk dårlig. Her ligger magasinfyllingen godt under lågeste magasinfylling registrert de siste ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer