Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bruk norgeskartet over vedprodusenter til å finne en lokal vedselger nær deg.

Loading Locator Software...

Populære artikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Hvor kommer veden fra?

Foreløpig er det ikke noe krav om opprinnelsesmerking på ved. Vi i Norsk Ved arbeider med å få til dette fordi mange kunder er opptatt av å velge både ...

Hvor mange småsekker får vi?

Hentet fra Norsk Ved Veiledningshefte: Fakta om Ved Som medlem kan du laste ned fullstendig hefte når du logger inn.

Målenheter for ved

Her finner du viktige målenheter og vedfakta som gjelder i den Norske Standarden. Det kan være utfordrende å regne seg fram til riktig Fm3 eller Lm3. ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.