Til toppen

Artikler


Vi presenterer her svært mange artikler både for vedfyrerne, næringsdrivende vedprodusenter, hobbyprodusenter av ved og for alle andre som også er interessert i vedfyring, ved og skog.

Er du klar for rykende fersk bakst fra vedfyrt bakerovn i sommer?

Sommerferie betyr også at man har god tid til å gjøre ting man ikke driver med til vanlig. Kanskje en liten, enkel bakerovn kan bidra til gourmet-mat ...

Nytt nummer av vårt medlemsblad Norsk Ved sendes ut

Norges eneste dedikerte fagblad om ved og vedproduksjon legges nå i postkassene til våre medlemmer. Her finnes vært mye interessant og nyttig stoff bå ...

Vedforbruket i 2023

Fredag 14. juni la SSB fram tallene over vedforbruket i 2023. Dette viser en liten nedgang i forhold til 2022

Norsk Ved med viktig prosjekt for vednæringen.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter representerer vednæringen i Norge. Og vi forsøker etter beste evne å bidra overfor vedprodusentene med bl.a. faglig ...

Vedfyring er i hvert fall en viktig del av totalberedskapen

Aftenpostens leder den 25.mai har en interessant utgreiing om totalberedskap. For nå har det blitt veldig populært å snakke om beredskap. Vi i Norsk V ...

Super vedtørk i mai

Mange vedprodusenter gjør seg ferdig med vedproduksjonen i løpet av mai måned. Denne måneden har det vært særdeles gunstige forhold for vedtørken. Og ...

Gnistfanger kan være praktisk på bygninger med torvtak

I tidligere tider var forfedrene våre svært opptatt av å unngå takbrann pga. gnister som kom pipa. For det blei fyrt mye, både om våren og utover somm ...

Asketømming må skje på en sikker måte!

I mai måned og utover i juni reduseres jo behovet for vedfyring, men også i disse vakre vårmånedene kan det være godt å legge litt i ovnen om morgenen ...

Husk PEFC-hensynskravet overfor fuglene i hekketida

Mai, juni og juli er naturens barselstid. Fuglene legger sine reir både på bakken og i trærne. I denne perioden må vi være ekstra varsomme under ferds ...

Husk å sikre vedlaget ditt!

Dersom du hogger veden din sjøl, eller kjøper rå ved for egen stabling og tørking, er det viktig med stabile vedlag. For rå vedkubber krymper i volum ...

Kjøp rå ved og lag dekorative vedlag!

I disse dager går vedmaskinene for fullt rundt om i landet, og flere av våre medlemmer i Norsk Ved Forum for vedprodusenter tilbyr rå ved for kjøpers ...

Ny filmserie fra Skogkurs om bruk av motorsag

Norsk Ved Forum for vedprodusenter er på vegne av vednæringen i Norge medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. Vi har nå vært med å utvikle veiledningsmateri ...

Gå aldri under en utmater fra en vedmaskin!

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter får av og til henvendelser og tips fra våre medlemmer noe vi setter stor pris på.

Vednæringsselskap konkurs

I 2013 startet Trond Fjørtoft selskapet Norsk Ved As basert internettbestillinger av ved. 15. februar i år skiftet Norsk Ved As navn til Fyring As. De ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 1 til utsendelse

Bladet sendes nå ut og vil være i postkassene til våre medlemmer rundt 19. mars. Her er reportasjer fra mange vedprodusenter og variert småstoff om ve ...

Mindre vind og mindre nedbør i framtida? Og dermed lågere kraftproduksjon både fra vindmøller og vannkraftanlegg?

Vi har i mange år hørt at klimaet skal bli «villere og våtere». Meteorolog og kraftanalytiker Ivan Føre Svegaarden uttaler til Aftenposten at han mene ...

Vårens første vekster til fugler og pollinerende insekter

Etter en lang vinter begynner nå etter hvert seljetrærne å skyte sine flotte blomster, som også kalles «Gåsunger». Men seljekvister i blomstring er ik ...

Tid for å gå over på rimeligere treslag til vårfyringen

En del forbrukere har fått dårligere økonomi pga. prisstigningene. Men uansett økonomisk situasjon kan det være aktuelt å nyansere bruken av treslagen ...

Gratis kurs for lærlinger som utdanner seg til skogsmaskinførere

Skogbruket er avhengig av dyktige skogsmaskinførere. Vednæringen bruker ca. 2 millioner kubikkmeter med råvirke til ved hvert år, og det er viktig at ...

Nok ved på hytta før påske?

Sjøl om det fremdeles er noen uker til påske, så går det raskt fram til denne viktige hytteperioden. Da er det viktig å ha nok ved både for peiskos og ...

Tidsskriftet Norsk Skogbruk vil fokusere på stedstilpasset skogbruk

Norsk Skogbruk er et viktig fagtidsskrift både for skogeiere, skogforvaltning, skogentreprenører og mange andre som enten driver med eller er opptatt ...

Vedimporten nesten halvert fra 2022 til 2023

I 2023 blei vedimporten vesentlig redusert sammenlignet med 2022. Reduksjonen var på hele 124 630 fastkubikkmeter, tilsvarende nesten 5 millioner av 4 ...

Espegard med helt ny måte å pakke ved i småsekker

I mange år nå har vedprodusenter pakket småsekker med åpning i kortenden. Men plutselig var det noen hos firmaet Espegard «som tenkte utenom boksen», ...

Har du brannsikre rutiner for asketømming?

I løpet av vinteren vil det være behov for tømming av aske både fra peiser og ovner. Sørg for at du har brannsikre rutiner.

Mindre brenning og mer gjenbruk av bygningsmaterialer

Forfedrene våre var langt flinkere enn oss til å gjenbruke materialer. Møysommelig fjernet de spiker, og lagret materialene på et tørt sted, ofte i ma ...

Februarprisene på strøm kan stige med lågere temperaturer

Gudbrandsdal energi informerte nylig om kraftmarkedets forventninger om strømprisene framover. Hovedkonklusjonen er varierende priser ut fra temperatu ...

Nå kommer hardkulda igjen!

Denne uka, i uke 6, varsler Yr igjen om hardkulde i landet. Da er det godt å ha mye energirik ved og et effektivt, reintbrennende ildsted. 

Trøndelags nettselskap varsler om risiko for omfattende strømbrudd

Nettselskapet Tensio som forsyner Trøndelag med strøm går nå ut og ber folk forberede seg på at det kan bli omfattende strømbrudd i fylket.

Tenn opp fra toppen og minimaliser svevestøvutslipp!

Mange av oss har nok for mange år siden lært å fyre opp fra bunnen. Med bruk av avispapir, deretter småved over og så grøvre ved øverst Det er ingen g ...

Strømbrudd rammet Norge igjen

Vi i Norsk Ved har lenge understreket betydningen av å ha mulighet for vedfyring som beredskap. Under hardkulda ved starten på det nye året mistet ca. ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidro til endring av importstatistikken

Norsk Ved har i flere år kritisert importstatistikken for ved. Fordi den har vært alt for grovmasket og etter vår vurdering trolig feil.

Vedfyring er svært viktig beredskap når strømmen blir borte

Søndag 7. januar var det rundt 20 minusgrader i Porsgrunn. Plutselig gikk strømmen, og brått var ca. 900 personer strømløse.

Lagrer du tørr ved ute?

Noen har ikke plass til å lagre den tørre, fine veden innendørs og må derfor velge utendørs lagring. Tar du godt vare på vedkvaliteten?

Bjørk varmer godt, bøk enda bedre

Hardkulda satte inn allerede i løpet av november. Januar og februar er også måneder som kan bli svært kalde. Er du så heldig å få tak i bøkeved har du ...

Nå kommer hardkulda! Vedfyringen svært viktig for Norges energiforsyning

– Mange er nok ikke klar over hvor viktig vedfyringen er også for landets energiforsyning, spesielt i perioder med hardkulde, sier fagansvarlig Øyvind ...

Lagring av tørr ved utendørs? Husk dekking!

Noen vedfyrere har ikke mulighet for lagring av veden innendørs, men må benytte eksempelvis verandaen. Da er det viktig med god dekking.

Eksperter forventer høg strømpris i flere år framover

Strømekspertene er enige: Den høge strømprisen kommer til å vare i flere år. Vedprodusentene bør forberede seg på at den store etterspørselen kan vedv ...

Visste du at allemannsretten ikke gir deg lov til å brenne tørre trær?

Visste du at allemannsretten ikke gir deg lov til å brenne tørre trær?

Fyr opp i ildstedet i julestria, også for å slappe av

Jula kan bli hektisk for mange, og det kan derfor være behov for å roe helt ned og slappe av. Det kan synet av åpne flammer bidra til. For når vi ser ...

God Jul fra Norsk Ved Forum for vedprodusenter!

Når julehøytiden etter hvert senker seg over landet vil vi samtidig ønske næringsdrivende vedprodusenter, hobbyprodusenter, vedfyrere og alle andre en ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 4 sendes nå ut til våre medlemmer

Årets siste nummer av fagbladet Norsk Ved er nå i midten av desember under utsendelse til våre ca. 2800 medlemmer. Dette er Norges eneste fagblad som ...

Boka «Vedfyreren» er en flott julegave til vedfyrerne

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har utgitt boka «Vedfyreren». Her finnes interessant og morsom lesning både for erfarne og nye vedfyrere. Den flott ...

Hardkulde!

Desember er den første vintermåneden, og nå har vinterkulda virkelig slått til. I store deler av landet registreres temperaturer langt ned på den blå ...

Har du juleveden klar i bolig og hytte?

Fra gammelt av var juleveden viktig, på linje med alt annet som skulle være klart før jul. Og juleveden skulle sjølsagt være av ekstra god kvalitet.

Spennende svensk informasjonsuke om lauvskog i uke 48

I uke 48 gjennomfører den svenske Skogstyrelsen ei temauke om lauvskog.

Kulda har innfunnet seg, godt å fyre med ved

Nå i slutten av november har vi fått stadig lågere temperaturer. Helga 18.-19. november våknet folk i Sør-Norge opp til temperaturer rundt 10 kuldegra ...

Svenskene utvikler lassbærer med belter

Vår svenske naboer er i gang med å utvikle en helt ny, beltegående lassbærer. Centipede kalles maskinen som nå testkjøres.

Tørr ved bør helst lagres innendørs, utelagring kan kreve tildekking

Når vedprodusentene leverer tørr ved bør den ikke ha en fuktighetsprosent over 23%. Dette er kravet til den siste klassen i Norsk Standard Ved til bre ...

Fyr opp i ovnen!

Snøen har innfunnet seg over store deler av Sør-Norge, og temperaturen vipper under null. Med det følger økende elektrisitetsforbruk, og strømprisene ...

Økende mediepågang til Norsk Ved Forum for vedprodusenter.

Med synkende temperaturer øker antall henvendelser fra mediene til Norsk Ved. Nå vil de lage saker om ved, vedsalg og vedfyring. Vi forsøker etter bes ...

Stor interesse for «Vedfyringens dag» den 2. oktober

Vedfyringens dag blei som vanlig markert den 2. oktober. Denne merkedagen er innstiftet av foreningen Norsk Varme, en forening for de som produserer o ...

Enkel innrulling av ny ovn

Også nye ovner har en betydelig vekt, ofte mellom 100 og 200 kg. Da kan det være greit å benytte «rulleteknikker» i stedet for å løfte ryggen av seg.

Ny ovn før jul?

Det har vært meget stort salg av nye ovner de siste årene, ikke minst som følge av de høge strømprisene. De nye ovnene utnytter vedenergien langt bedr ...

Kjøp ved av seriøse vedprodusenter, finn våre medlemmer på Norsk Veds hjemmesider

I perioder med ekstra stor etterspørsel etter ved er det nok enkelte som «kaster seg inn» i vedmarkedet med sikte på å tjene raske penger. Noen basere ...

Mange tusen strømløse under stormen «Babette»

Da høststormen Babette slo inn over Norge varte det ikke lenge før strømmen blei borte i de tusen hjem. Lørdag 21. oktober var ca. 21 000 abonnenter s ...

Ved er svært god beredskap under strømbrudd

Hvert år skjer det strømbrudd i Norge, i noen tilfeller har strømmen blitt borte i lengre perioder. Da er vedfyringen god å ha.

Skogstandard har skjerpet kravene til vern av tørre trær

Tørre trær er svært viktige for biologisk mangfold, men det kan være nødvendig å fjerne døende og tørkende trær som blir rammet av insektangrep mm. Un ...

Velg billigere treslag for høstens fyring

Sjøl om høstdagene hittil har vært milde, blir det nok etter hvert kjøligere. Særlig morgen og kveld kan det bli godt å legge litt i ovnen. Da bør du ...

Vedfyring og strømpriser

Foreløpig har strømprisene vært relativt rimelige i Norge, men vi må forvente høgere priser utover vinteren.

Viktig også med norske produsenter av vedmaskiner

I Norge har vi to produsenter av vedmaskiner: Lid Jarnindustri As på Vestlandet som produserer Dalen vedmaskiner og Duun As i Nord-Trøndelag. Begge fa ...

Bli med å feire Vedfyringens dag 2. oktober

Høst er høysesong for kos og hygge rundt ildstedet, enten det er ute i skog og mark eller inne i vår egen stue. 2. oktober 2023 markeres Vedfyringens ...

På tide å brannsikre skorsteinen?

Det varmer godt for både kropp og sjel når veden spraker og vi kikker inn i de gylne flammene. Statistikk viser at 65 prosent av den norske befolkning ...

Fine premier på «Vedfyringens dag» mandag 2. oktober!

Bransjeforeningen Norsk Varme «innstiftet» for noen år siden Vedfyringens dag den 2. oktober. Det var absolutt på tide at vi fikk en slik dag. Svært m ...

Afrikansk svinepest i Sverige: Store konsekvenser også for skogbruket

I Sverige har man funnet et dødt villsvin med afrikansk svinepest. Dette er en særdeles smittsom sykdom, og nå har svenskene lagt ferdsels-restriksjon ...

Fagbladet Norsk Ved under utsendelse

Medlemsbladet Norsk Ved nr. 3 sendes nå til våre medlemmer. Dette er Norges eneste fagblad med hovedfokus på ved, vedproduksjon og vednæringen. 

Er fyringsanlegget ditt klart?

Noen har nok allerede begynt å fyre opp i ovnen på kjølige morgener og kvelder nå i september. Men det er utover seinhøsten, og særlig i desember, jan ...

Inviterer til driftsseminar for biovarmeanlegg.

NOBIO-Norsk bioenergiforening, arbeider mye med å informere om bl.a. flisfyringsanlegg. Nå inviterer de til sitt årlige driftsseminar om biovarmeanleg ...

Einar stilte opp!

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter får av og til henvendelser fra mediene. Og når høsten nærmer seg øker trykket. Nå i begynnelsen av september h ...

Norsk Ved forsøker å få fram omfanget av salgsveden

Statistisk Sentralbyrå gjennomfører hvert år såkalte forbruksundersøkelser der de bl.a. spør om vedforbruket.

Mye lauvtrevirke avvirkes til industriformål

I 2022 var Norges avvirkning av lauvtrær til industriformål (altså uten avvirkningsmengden til ved) på 212 000 kubikkmeter. Dersom hele denne avvirkni ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar til riktigere importstatistikk for ved

Norsk Ved har i flere år vært kritiske til importstatistikken for ved. Årsaken er at denne statistikken ifølge SSB omfatter: «Ved til brensel i form a ...

Tømmerlunner er ingen leikeplass for barn

Barn kan finne spennende leikeplasser på de mest utrolige steder. Ikke minst er en tømmerlunne et artig sted å klatre på. Men stokkene kan lett begynn ...

Spar penger og reduser forurensingene ved kjøp av ny vedovn

Hvis du fremdeles har en gammel ovn kjøpt før 1998 bør du vurdere å anskaffe en ny. Både bedre fyringsøkonomi og mye mindre utslipp av svevestoffer er ...

Vedfyring gir kunstverk flotte farger

I boka «Vedfyreren», som selges av Norsk Ved på disse nettsidene, har vi kapitler om hvordan vedvarmen også kan bidra med å farge kunstverk.

Ved er mer enn bjørkeved!

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi på Ås så har vi ca. 30 norske treslag. Samtlige kan benyttes til ved, men det er i hovedsak bjørk som kundene et ...

Er du klar for Agrisjå?

Denne store trønderske landbruksutstillingen arrangeres fredag 25. august tom. søndag 27. august. Her kan naturbrukere inklusiv vedprodusenter finne m ...

Tid for vedbestilling!

August er også en fin måned for vedbestilling. Nå kan du bestille ved i god tid før snø og kulde igjen innfinner seg. Noen venter ofte til dette skjer ...

Et vedlager er også god varmeberedskap

Folk anskaffer jo ved først og fremst for daglig oppvarming gjennom vinteren. Men hver eneste vinter skjer det strømbrudd. De som har vedovn og vedlag ...

Mye kreativitet og mange smarte tekniske løsninger hos vedprodusentene

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter besøker i løpet av året mange vedprodusenter rundt om i landet, for å lage reportasjer til vårt medlemsblad No ...

Vedprodusenter registrerer økt etterspørsel

Vi i Norsk Ved har kontinuerlig kontakt med flere av våre medlemmer. Noen rapporterer om større etterspørsel enn i fjor.

Den nye Tajfun-maskinen er i salg

Det er alltid spennende for næringsdrivende vedprodusenter når nye vedmaskiner lanseres: Tajfun RCA PRO 500 selges nå i Norge.

Kjøpte du rå ved i vår, for egen stabling og tørking?

En del forbrukere har i likhet med tidligere år kjøpt rå ved for egen stabling og tørking. Med den svært gode vedtørken vi hadde spesielt i juni, begy ...

Nå svarer våre medlemmer på den viktige Markedsundersøkelsen

Hver sommer sender Norsk Ved Forum for vedprodusenter ut den såkalte Markedsundersøkelsen til besvarelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen publisere ...

Skogvernet mangler penger

Stortinget har vedtatt at 10 % av skogarealet skal vernes, hittil har vi vernet ca. 5 %. Flere skogeiere har de siste årene foreslått deler av sin sko ...

Stor økning i vedforbruket fra 2021 til 2022

De høge strømprisene bidro nok til at vedforbruket økte mye i 2022.  Nå har Statistisk Sentralbyrå presentert tallene over nordmenns vedforbruk i fjor ...

Har du lovpålagte, skriftlige dokumentasjoner for opplæring?

Ifølge Forskrift om brukerutstyr mm. skal den som bruker arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3 i forskriften ha praktisk og teoretisk opplæring s ...

Hobbyproduksjon av ved krever kompetanse

Avisa Glåmdalen omtalte nylig en svært dramatisk ulykke knyttet til hobbyproduksjon av ved. En hobbyhogger benyttet en enkel, elektrisk/hydraulisk ved ...

Boka Vedfyreren: Nyttig, interessant og morsom sommerlesning

Mange ferierende kjøper ei bok for lesing i løpet av sommerferien. Da er det aktuelt å kjøpe ei bok som både gir nytte og glede. Vi anbefaler boka Ved ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 2 i postkassene rundt 14. juni.

I dette nummeret kan du lese om «Petter Smart» mekanikeren Jo Atle Sletner i Aurskog. Han har særlig god kompetanse på hydraulikk. Jo Atle arbeider me ...

Fantastisk vedtørk på Østlandet

I mai og juni har det vært kjempefin vedtørk på Østlandet. Ut fra andre hensyn, som jordbruksproduksjon og mindre risiko for skogbrann, så kunne vi no ...

Vedreiset, svært tradisjonsrik metode for vedtørk

Helt siden de første nordmenn tok landet vårt i bruk har veden vært sentral. Og den måtte sjølsagt være godt tørket før kuldegradene satte inn.

Furukvist - like stor brennverdi som bjørk

I tidligere tider var nok forfedrene våre mye flinkere til å utnytte ressursene enn det vi er. Kvist etter hogst blei gjort opp. Ofte satt i reis, og ...

EM i skogbruksferdigheter

EM i skogbruksferdigheter arrangeres i sentrum av Kongsberg by, fredag 2. juni og lørdag 3.

Vi har alt for mange skogbranner i Norge!

På siste møte i Skogbrukets HMS-utvalg tok Norsk Ved Forum for vedprodusenter opp problemet med  at vi har alt mange skogbranner.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter med innspill til Statistisk Sentralbyrå

Statistisk Sentralbyrå har bedt om innspill i forbindelse med revisjon av sin importstatistikk for ved. Vi i Norsk Ved har i lengre tid vært skeptisk ...

Estetisk flott vedrondell

Denne kjempefine vedrondellen kom vi over i en hage rett ovenfor Skallevold campingplass, utenfor Tønsberg. Et flott innslag i hagemiljøet. Kanskje næ ...

Skogbrukets HMS-utvalg ønsker sikrere bruk av ATV

Norsk Ved Forum for vedprodusenter er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. Dette er et rådgivende organ som bl.a. arbeider for økt sikkerhet innen skogbr ...

Syrefelling, hva er nå det?

I tidligere tider var det mer vanlig med såkalt syrefelling av lauvtrær. Dette går ut på at man feller trærne etter at lauvet har sprunget ut. Fordamp ...

Har utviklet partikkelfilter for skorsteiner

Firmaet Exodraft selger bl.a. vedovner og peiser. De selger også et partikkelfilter som kan monteres på skorsteinen for å redusere utslippene.

Nå bør du gå over fyringsanlegget

Utover i mai og juni er tida inne for å klargjøre fyringsanlegget for neste fyringssesong. Fyrer du mye i  ovnen kan det være behov for å feie pipa hv ...

Ferske bakervarer fra vedfyrt bakerovn til 17. mai?

Før innføring av elektrisitet her i landet var man avhengig av vedfyrte bakerovner og komfyrer for baking mm. Men i 1877 fikk vi den første bruk av e ...

Svært anerkjent keramikk-kunstner presenteres i boka «Vedfyreren»

Torbjørn Kvasbø er en internasjonalt svært anerkjent keramikk-kunstner. Nå har han en større utstilling i Kina som nylig blei presentert i en reportas ...

Sein vår og høge strømpriser

Sjøl om vi nærmer oss mai måned ligger det fremdeles snø mange steder i landet. Og temperaturen har vært svært varierende. På kjølige dager med både r ...

Sørg for god støtte på vedlaget ditt

Velger du å kjøpe rå ved for egen stabling og tørking er det viktig med god sikring av vedlaget. Ellers kan du som på bildet risikere at hele eller de ...

Hva er vekta på vedsekker som er tørrere enn 20 % fuktighet?

Noen vedkunder veier vedsekkene de kjøper som en kontroll på fyllingsgraden. For både i Norsk Standard 4414 Ved til brensel og i utsendte tabeller til ...

Hvorfor tenner never så godt?

Opptenning i ovn, peis og bålpanne kan av og til by på «utfordringer.» For ordet problem har vi jo etter hvert nesten utryddet fra språket vårt. 

Egenhogst av ved krever godt utstyr og mye kompetanse

Utover våren er det nok en del privatpersoner som setter i gang med å hogge sin egen ved. Dette er trivelig arbeid som både bidrar med fin trim og ikk ...

Påskekos er for mange også peiskos

Når skituren er unnagjort, samles hyttefolk foran peisvarmen. Slik nordmenn har gjort i mange generasjoner. De åpne flammene skaper en helt spesiell s ...

Varmluftspropp i pipa i påsken?

Når det er varmt ute og kaldt inne i hytta ved ankomst kan du få en skikkelig «propp» i pipa under opptenning. Varmlufta ute bidrar til at ovnsrøyken ...

Snart stiger sevja i lauvtrærne, fordel å være ferdig med hogsten.

Etter påske varer det ikke lenge før bakken tiner og sevjegangen i trærne starter. Da øker fuktigheten i stammene. Vinterhogd ved tørker derfor rasker ...

Større sak om ved i Hyttemagasinet

Norsk Ved bidro med faglig info. I Aftenpostens Hyttemagasin for april kommer en større sak om ved. De tok derfor kontakt med Norsk Ved for faglig inf ...

Har du nok ved på hytta til påskeferien?

Påsken nærmer seg med stormskritt, og mange gleder seg til å komme opp på en av Norges ca. 466 000 hytter. Men har du nok ved på hytta?

Nå er vedhogsten i full gang!

Mars måned er en svært fin måned for skogsarbeid. Nå varmer sola godt, og snøen bråner.

Rekordresultat hos våre svenske naboer i Södra

Södra er et skogsindustrikonsern som eies av ca. 51 000 skogeiere. I fjor var resultatet på 7,8 milliarder svenske kroner, en økning på 50 % fra 2021. ...

Foreslår naturvernbrenning i skog

Statsforvalteren i Oslo og Viken legger nå ut forslag om naturvernbrenning i naturreservatene Store Rekkene og Hølvannet i Østfold.

Fagbladet Norsk Ved nr 1 trykkes nå

Rundt midten av mars vil årets første nummer av Norsk Ved sendes ut.

Behov for mindre vedenergi i vårmånedene

I mars måned merker vi virkelig at våren har kommet. Sola strømmer inn gjennom vinduene og bidrar til en betydelig oppvarming av boliger og hytter. Me ...

Ny veileder for førstehjelp i arbeidslivet, Norsk Ved bidro med faglige innspill

Standard Norge har på vegne av Helsedirektoratet utarbeidet "Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet."

Vrakmaterialer til brenning i danske ovner

Korrigering av artikkel: Basert på artikler fikk vi informasjon om et litt spesielt salg av materialer fra Moelven Idustrier ASA.

Kunstig tørking av ved bidrar til vedforsyningen

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har ofte i løpet av denne vinteren fått spørsmål om Norge nå er i ferd med å tømmes for ved. Ikke minst fra jo ...

Nye ovner reduserer utslippene med 75%

Teknologisk institutt i Danmark i samarbeid med danske myndigheter og ovnsbransjen har gjennomført et forskningsprosjekt i Århus.

Doblet omsetningen av vedfyrte komfyrer

På hytter uten strøm har det vært vanlig med propanbrennere for matlaging. Nå anskaffer stadig flere vedfyrte komfyrer.

Gamle tyristubber: Viktig for biologisk mangfold!

I uminnelige tider har nordmenn brent tyristubber. Det gjøres fremdeles.

Ferieplanlegging? Hva med en dag eller to på Agrisjå

Landbruksmessa i Stjørdal arrangeres endelig igjen i år etter avlysning pga. koronaen.

Pressemelding: Hvor mye betaler du egentlig for varmen fra ved?

PRESSEMELDING: Forbrukerne må spørre om energipris! Mange sliter nå med økonomien, fokus på innsparinger og riktige forbrukervalg er derfor viktig.

Organisasjonen «Kvinner i skogbruket» vil undersøke fagbladet Norsk Ved

Vi har nylig fått en henvendelse fra «Kvinner i skogbruket» som ønsker å gå gjennom mange av de tidligere utgitte fagbladene våre.

Bestill billig ved, bestill rå ved nå!

Forbrukerne registrerer at prisene øker på svært mange varer. Også vedprisene har økt, kostnadsøkningene for vedprodusentene, spesielt på bjørkestokke ...

Synet av peisflammer er bra for helsa

Menneskene har hatt gode opplevelser foran åpne flammer i utallige generasjoner. Kan slikt også være helsebringende?

Kreosotmaterialer er IKKE ved

Europa strammer nå inn reglene for bruk av kreosotmaterialer. Sjøl om impregneringsmetoden gir god beskyttelse mot råtesopper, medfører den også spred ...

Rekordhøg avvirkning til industriformål i 2022

I 2022 blei det avvirket hele 11,63 millioner kubikkmeter til industriformål. Dette er rekord. Men i tillegg kommer avvirkningen til ved der vi ikke f ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter reviderer veiledningshefter

For en del år siden utga vi i Norsk Ved to veiledningshefter til våre medlemmer: Fakta om ved og Nytt omsetningssystem for ved. Nå har vi satt i gang ...

Svenskene vil forske på klimanytte og skogbruk

Hvordan skogbruket bør drives best mulig av hensyn til klimaet er et diskusjonstema som ofte dukker opp.

Utvikler mobil-app for økt sikkerhet

Utvikler applikasjon til mobiltelefon, for varsling og kommunikasjon når man arbeider aleine.

Ekstremt stor pågang fra presse og media

I fjor var mediepågangen særdeles stor, og bare noen få dager inn i 2023 begynte mediene igjen å ta kontakt. Som representant for vednæringen i Norge ...

Hytteliv med bred omtale av «Vedfyreren»

Bred omtale av boka «Vedfyreren» i siste nummer av Hytteliv (nr. 01 - 2023, fra s. 80)

Noe prisøkning på ved må forventes utover vinteren

Våre medlemmer i Norsk Ved Forum for vedprodusenter er opptatt av å ha en nøktern prisutvikling på ved. Vi får stadig henvendelser fra medlemmer som u ...

Fare for strømutkoblinger i Sverige i vinter

Det er en nesten en uvirkelig situasjon som nå kan oppstå i vårt naboland. Minister for sivilt forsvar Carl-Oskar Bohlin forbereder svenskene på at de ...

Tar du godt vare på vedvarmen?

Fyring i dårlig isolerte boliger og hytter gjør at vi fyrer en del for kråka. Og det vil merkes godt på varmekomforten dersom man sørger for å etteris ...

Flere treslag varmer mer enn bjørk

Nå i hardkulda vil de fleste kjøpe bjørk. Og bjørkeved er jo utmerket ved, men det finnes treslag som varmer enda mer

God Jul

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter ønsker alle en riktig God Jul. Og håper at juleveden nå er på plass, både i vedbod og foran ildstedene.

Når er det rimeligst å kjøpe ved?

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har alltid anbefalt forbrukerne å kjøpe ved så tidlig som mulig. Ja, på våren er det et godt råd å kjøpe rå ve ...

Hardkulde og megapriser på strøm

I uke 50 (12.12-17.12) går Norge inn i en periode med skikkelig hardkulde. Og, strømprisene fyker til himmels.

Norsk Ved nr. 4 under utsendelse.

Fagbladet Norsk Ved går nå ut til alle våre medlemmer. Vi har her intervjuet Trude Myhre, seniorrådgiver for skog i den norske avdelingen av WWF-Verde ...

Mer penger til skogvern enn opprinnelig foreslått

Regjeringen foreslo først en reduksjon av bevilgningene til skogvern i neste års statsbudsjett. Reduksjonen var foreslått med 235 millioner kroner sam ...

550 Internasjonale forskere støtter opp om vedfyring

I samarbeid med Bioenergy Europe har 550 forskere og 70 andre sentrale fagfolk skrevet et brev til de tre topplederne i EU: Kommisjonspresident Ursula ...

Gratis webinar om alternativer til flatehogst

Skogstyrelsen i Sverige arrangerer åpent web-seminar om alternativer til flatehogst.

Er juleveden på plass i bolig og hytte?

I tidligere tider skulle også juleveden være noe spesielt. Da bar man inn ved med høg brennverdi, ofte bjørk. Den blei lagt opp i et fint lag inntil p ...

Økende strømpriser

Men snøen laver ned, stiger prisene på strøm opp.

Julefeiring på hytta? Bestill ved i tide

I en del år nå har stadig flere valgt å legge julefeiringen til hytta. Det skapes en helt spesiell stemning når man kan feire julen i hytteomgivelser. ...

Hva med egenberedskapen din?

Hvert år arrangerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en egenberedskapsuke. I år skjedde dette i uke 44 (31. oktober – 6. november). Hvo ...

Mange flere treslag enn bjørk egner seg godt til ved

Råvirkeprisen på bjørketømmer har omtrent fordoblet seg siden i fjor. Dette har bl.a. sammenheng med importrestriksjonene for bjørk fra Russland.

Vedfyring ekstra lønnsomt når vi trenger mye energi

Særlig på hytter, men også i boliger med strømstøtte. Prisen for strøm varierer en del i løpet av døgnet. Og når vi trenger mest energi er den dyrest. ...

Skal sette i gang ny, stor vedfabrikk på Sørlandet

Firmaet Trekraft As planlegger å etablere 3-4 store vedproduksjonsanlegg i Sør-Norge. Nå er de i gang med å bygge opp et anlegg i Lindesnes kommune.

Vedfyringens dag fikk stor oppslutning

Norsk Ved forum for vedprodusenter bidro med premie. Den 2. oktober blei igjen Vedfyringens dag markert. Nå er det 4 år siden innstiftelse av denne me ...

Økt risiko for muggdannelser på høsthogd ved

Høsten er en fin tid for å hogge ved, men vi må være oppmerksom på at nå er luftfuktigheten høg, og vi har som regel en del nedbør. Dette øker risikoe ...

Stor etterspørsel etter ved også i Nord-Norge

I september satte den særskilt tilrettelagte virksomheten Driv karriere i Mo i Rana rekord i vedsalg. Aldri tidligere har de solgt så mye ved i løpet ...

Stor eksport av strøm hittil i 2022

I perioden 1. januar i år til 20. oktober har Norge eksportert 8,6 milliarder kWt netto, altså eksport minus import.

Norsk Ved, forum for vedprodusenter har avgitt uttalelse til Energikommisjonen

Regjeringens oppnevnte Energikommisjon skal avgi sin uttalelse 15. desember. Og i mandatet står det klart at man både skal vurdere og ta hensyn til br ...

Vedfyring omfattes ikke av nye forslag fra EU

Sosiale medier har en periode vært fulle av innlegg fra folk som er forbannet over EU sitt siste forslag, som de hevder omfatter forbud mot vedfyring. ...

Vedkunder kan fremdeles få tak i ved

Mange journalister ringer nå Norsk Ved Forum for vedprodusenter og spør om Norge begynner å bli tom for ved.

Norsk Ved kommer på TV Norge 10. oktober

Mandag 3.oktober var Norsk Ved Forum for vedprodusenter invitert til TV-Norges program «Praktisk info med Jon Almaas.» Og sjølsagt var det ved og vedf ...

«Vedfyreren»: Bok med mye nyttig, interessant og artig stoff både for boligeiere, hytteeiere og bålbrennere.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nå lansert boka «Vedfyreren, om ved og vedfyring.»

Norsk Ved på plass under Hurdagene

Fredag 16. september og lørdag 17. blei Norges største skogsmesse, de såkalte Hurdagene, arrangert.

Norsk Ved nr. 3 går nå i trykken

I dette nummeret av fagbladet Norsk Ved presenterer vi den store Markedsundersøkelsen som våre medlemmer bidrar til. Dette er en unik undersøkelse bla ...

Svært dårlig fylling av vannmagasiner

I prisområdet NO1-Østlandet er magasinfyllingen nå dramatisk dårlig. Her ligger magasinfyllingen godt under lågeste magasinfylling registrert de siste ...

Velkommen til vedkveld i Fauske tirsdag 6. september

Norsk Ved Forum for vedprodusenter er invitert av Fauske kommune til å informere om ved og vedproduksjon. Arrangementet er primært rettet mot næringsd ...

Var du kald på føttene i vinter?

Hobbyprodusenter står en del stille foran kløyveren, og næringsdrivende vedprodusenter mye mer foran vedmaskinen. I kalde perioder kan det bli kjølig ...

Strømstøtten gir begrenset mulighet for å redusere strømregningen

I oktober innføres en strømstøtte på 90 % av kraftprisen over 70 øre. Men det betyr ikke at staten dekker 90 % av kraftprisen alle døgnets timer. Støt ...

Aftenposten bommet på vedpriser

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nå en meget stor pågang fra mediebedrifter som vil ha informasjon om ved og vedsituasjonen. Og det bidrar vi så ...

Vedproduksjonen gir viktige arbeidsplasser i distriktene

I mange distrikter i Norge er det begrenset med tilgang på arbeidsplasser. Mange er avhengig av å skape sin egen arbeidsplass innen landbruket. De som ...

Ildsted i boligen øker boligverdien

«Ved å velge bolig med ildsted kan du potensielt få igjen to til tre ganger av investeringen din når du selger. Jeg vil si at en boligs verdi øker med ...

Sikre deg fastpris på oppvarmingen

Fastpris er noe de fleste forbrukere forbinder med pris på strøm. Også den prisen kan nok være temmelig høg for tida. Men med et solid vedlager i boli ...

Vedstandarden er viktig både for produsenter og forbrukere

Den nye vedstandarden som vi fikk 2. oktober 2021 tas nå gradvis i bruk av vedprodusentene. Dette er viktig for å sikre enhetlig og god kvalitet på ve ...

Norge er selvforsynt med ved, også i år

Norge er i hovedsak sjølforsynt med ved, også i år med stor etterspørsel. I den siste tida har mediene fokusert på importveden og dens begrensninger. ...

Energimerking av ved stadig viktigere

Med sterkt økende strømpriser har denne formen for energimerking blitt ekstra viktig.

Mediepågangen har allerede startet

Vanligvis starter ikke henvendelsene fra mediene til Norsk Ved Forum for vedprodusenter før kuldegradene innfinner seg på høsten. Men i år er det anne ...

Hurdagene arrangeres 16.-17. september

Den store skogsmessa «Hurdagene» gjennomføres hvert 4. år, og arrangeres i år fredag og lørdag 2. uka i september.

Tid for vedbestilling

Etter hvert som folk kommer tilbake fra ferie, bør man ta kontakt med en vedprodusent for å bestille ved.

Norsk Ved bidrar på fagkveld om ved og vedproduksjon i Fauske.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har fått invitasjon fra Fauske kommune om å bidra med faglig informasjon på en fagkveld om ved og vedproduksjon.

Mest vedfyring i boligene i Viken

Det blei fyrt mye med ved i boligene i 2021, til sammen 4,9 milliarder kWt, eller 4,9 TWh/TWt.

Ovnene blir stadig bedre

Ovnsteknologien utvikler seg med rivende fart. Dette medfører at vi får mer varme ut av hver eneste vedkubbe, og det blir mindre utslipp av svevestøv

Svært dårlig magasinfylling i norske vannmagasiner

Norges strømforsyning om vinteren er svært avhengig av hvordan vannmagasinene våre fylles opp under snøsmeltingen om våren, og videre utover sommeren ...

Vedfyringsboka, ny bok om ved og vedfyring

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har de siste to årene produsert manus til ei bok om vedfyring. Boka er rettet mot de som fyrer med ved, og går i li ...

Du kan godt feie pipa sjøl

Sommeren er en utmerket tid for å fjerne sot fra ildstedene. Nå har de nok ikke vært i bruk en periode, og alle glør er slukket for lengst. Du trenger ...

Super forsommertørk!

Årets vedtørk i store deler av landet har vært svært god. Allerede i slutten av juni melder vedprodusenter om ved som nesten er salgsklar.

Enorm økning i vedforbruket i 2021

Pressemelding fra Norsk Ved Forum for vedprodusenter: Ferske tall fra SSB

Stor økning i vedforbruket også i 2021

Den 14. juni 2022 la Statistisk Sentralbyrå fram tallene over vedforbruket i 2021. Ikke uventet har de registrert en sterk økning.

Norsk Ved til TV-programmet «Praktisk info med Jon Almaas.»

Det er ingen tvil om at ved er mediefokusert om dagen. Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nok aldri hatt så mange henvendelser fra journalist ...

Lite vann i vannmagasinene

Vannmagasinene våre har ikke fått mye oppfylling i løpet av våren og forsommeren. For landet som helhet følger nå kurven for oppfylling helt inntil ku ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar innen førstehjelp.

Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. I utvalgets møte den 31.5 ble utvalget invitert av Standard Norge til å være med på utarbeidelse av sta ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 2 sendes ut i uke 24.

I dette nummeret kan du lese om de økte kostnadene som nå også rammer vedprodusentene. Ikke minst råvirkeprisene har vært stigende, vi har tatt en tel ...

Hva med en vedfyrt bakerovn i sommer?

Vedfyrte bakerovner har blitt svært populære. Dette har sammenheng med at vi de siste årene har fått svært mange forskjellige typer bakerovner på mark ...

Tidlige vedbestillinger i år

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har i mange år oppfordret vedkunder til å være tidlig ute med vedbestillingene.

Kjempefin vedtørk i år

Både mars, april og mai har i år vært svært tørre måneder. Mange vedprodusenter gjør seg ferdig med vedproduksjonen i disse månedene, og har derved få ...

Hytterutine: Gjør dette når du ankommer hytta

Noen bruker hytta mye, andre litt mindre. Men uansett bruksfrekvens så fyres det ofte under besøket, spesielt i peisen.

Noe redusert Elmia Wood, juni 2022

Noe redusert Elmia Wood 2022

Skogdag i Jørpeland 14. juni.

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og Strand kommune inviterer til en spennende skogdag som bør være av stor in ...

Vedfyrte komfyrer igjen populære

Før elektrisitetens tidsalder var vedfyrte komfyrer og bakerovner nødvendig for både å kunne bake og lage varm mat.

Våren er tida for å bestille rå ved.

Nå er tida inne for å ta kontakt med vedprodusent. Mange vedprodusenter tilbyr nemlig salg av rå ved for kjøpers egen tørking.

Rotvelter kan være livsfarlige!

I fjor høst raste stormen gjennom skogene i Sør-Norge, tusenvis av trær blåste overende. Mange av disse er nå kappet og fjernet, og rotveltene er lagt ...

Elmia Wood 2022

Verdens største skogsmesse, den svenske Elmia Wood, arrangeres i år 2.-4. juni sør for Jønkøping. Dette er alle ved- og skogbruksinteressertes «Mekka» ...

Flott vedkorg!

Vedkorgene har vært i bruk i uminnelige tider her i landet. Og mange er laget av dyktige håndverkere som satte sin ære i å lage korger som både hadde ...

Farlig vedkløyver!

Det har dessverre blitt laget farlige maskiner for vedproduksjon i tidligere tider. Disse er det nå forbudt å bruke for næringsdrivende vedprodusenter ...

Super vedtørk i vårmånedene!

April og mai er svært gode måneder for vedtørk. Da har vi enda ikke fått full utvikling av de grønne vekstene som også bidrar til økt luftfuktighet. S ...

Høge strømpriser også neste fyringssesong?

Krigen i Ukraina har bidratt til store omveltninger innen energimarkedet. Gassprisene har gått til himmels. Det påvirker også Norges strømpriser, der ...

Senk frontlasteren når traktoren forlates!

Forebyggende HMS-arbeid er viktig i mange sammenhenger. Ikke minst for å unngå at barn blir utsatt for ulykker. De synes jo at en traktor er spennende ...

Gammel «arbeidshest» i skogen

Fra de eldste tider var hesten trekk-kraften, også i skogbruket. Og det er fraktet millioner av kubikkmeter med tømmer av hest i norske skoger. Men så ...

Påskeferie!

I løpet av påsken er svært mange av landets ca. 446 000 hytter i bruk. Nå vil vi nyte fridagene på hytta, både ved sjø og fjell. Og kosen inntil ildst ...

Har du nødvendig kompetanse for manuell vindfallhogst?

Stormen over Sør-Norge høsten 2021 la ned mange tusen kubikkmeter. Manuell hogst i slike vindfallsområder er svært risikofylt og bør helst overlates t ...

Har du nok ved til hytta i påsken?

Snart fylles Norges hytter opp med solhungrige påsketurister. Og sjølsagt skal det fyres både i ovn og peis på hyttene. Men har du sørget for nok ved?

Har du fått feid hyttepipa?

Hytteeiere over det ganske land får nå meldinger om feiing av hytta. Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming sk ...

Tennull gir raskt fyr i ovnen

Det finnes mange forskjellige opptenningsbriketter mm. på markedet. Ett av de nyeste er tennull. Dette er treull innsatt med voks, som gir svært rask ...

Tid for vedhogst

Mange næringsdrivende vedprodusenter hogger sitt eget råvirke for vedproduksjonen. Ivrige hobbyhoggere drar også gjerne ut i skogen i mars og april fo ...

Mer skog i fjellet kan øke klimaproblemene.

Skogen suger opp store mengder CO2. Men i snaufjellet vil de store, åpne flatene ha en kjølende effekt. Spesielt om vinteren vil de hvite snøflatene v ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 1 under utsendelse

Medlemsbladet til medlemmer av Norsk Ved Forum for vedprodusenter er nå under utsendelse og vil være i postkassene om kort tid. Her finnes mye interes ...

Enorme priser på strøm

Fremdeles har vi svært høge priser på strøm, og selv om vi nå er inne i en vårmåned er oppvarmingssesongen fremdeles ikke over. Spesielt om natta er s ...

Hvordan blir neste vinters strømpriser i Norge?

Russernes invasjon av Ukraina har skapt stor usikkerhet omkring Europas energipriser. Russerne er store eksportører av gass til Europa, hvordan vil bo ...

Stor aktivitet både i skogen og på vedproduksjonsplassene

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter får nå informasjoner om at det er stor aktivitet blant våre medlemmer. Det hogges nå mye råvirke til ved i sko ...

Norges mest populære treslag til ved har enorm spredningsevne

Bjørketreslagene er favoritt-treslagene til vedfyring. Ved av hengebjørk, dunbjørk og fjellbjørk er svært populære både i peis og ovn. Utover ettervin ...

Vedbriketter kan gi for stor varmeutvikling i ovn

Vedbriketter inneholder mer energi enn ved per kilo. Derfor er det viktig at man ikke legger i mange briketter av gangen.

Fylles vannmagasinene opp før neste vinter? Hva blir strømprisene?

Strømprisene fyringssesongen 2021/22 har vært og er ekstreme. Svært lite vann i våre vannmagasiner kombinert med høg eksport av strøm er viktige årsak ...

Innelagring av tørr ved er best, særlig på hytta

I tidligere tider var de fleste hyttene uten strøm, og all oppvarming måtte skje via ildsteder.

Flere tusen husholdninger uten strøm, etter vinterens første storm.

I slutten av januar fikk vi vinterens første storm med vindkast opp i orkans styrke.

Norsk Ved bidrar til podcast om ved

Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har deltatt i en podcast om ved i regi av Skogkurs.

Fra «koksferie» til vinterferie med vedfyring

I løpet av februar avvikler mange skoler sin vinterferie. Men mangel på koks var faktisk opprinnelsen til denne ferien. I dag koser barn og voksne seg ...

Vanskelig å få kjøpt bjørk? Prøv andre treslag!

Mange vedprodusenter har derfor gått tomme for bjørkeved, men Norge er ikke tom for ved. Noen produsenter har mulighet for kunstig tørking, og andre s ...

Norsk Ved bidrar i podcast om ved

Norsk Ved Forum for vedprodusenter var nylig med på et opptak om ved og vedfyring i regi av Skogkurs, tidligere Skogbrukets kursinstitutt.

Kjøp av rå ved er rimeligere enn å kjøpe tørr ved

Allerede i februar/mars kan kunder bestille rå ved. Da kommer vedprodusenten etter hvert med et tilhengerlass, og så er det opp til kjøperen å sørge f ...

Strømprisen er fortsatt høy, mye å spare på vedfyring

Det er stort fokus på strømpriser, og vedsalget er meget stort. Men både vedprodusenter og vedkunder bør kjenne energiprisen både for strøm og ved.

Store besparelser med vedfyring

Høsten og vinterens ekstreme strømpriser har med all tydelighet dokumentert hvor viktig det er at forbrukerne har mulighet for å velge annen oppvarmin ...

Dyr strøm, til tross for statlig støtte

Staten har forpliktet seg til å betale 55 % av kraftprisen for private husholdninger når prisen uten merverdiavgift (mva) overstiger 70 øre. Tilskudde ...

Advarer mot å sløyfe kravet om skorstein i nye småhus

Direktoratet for byggkvalitet har foreslått at dagens krav om å installere skorstein ved nybygging av småhus som bl.a. eneboliger og rekkehus skal slø ...

Småhus skal fortsatt bygges med pipe

Regjeringen har nå bestemt seg for ikke å følge forslaget til Direktoratet for byggkvalitet om å sløyfe dagens krav om pipe i småhus.

Vil sløyfe kravet om skorstein i småhus

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet hatt forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) u ...

Nye strømprisrekorder i 2021

Det er satt flere strømprisrekorder denne høsten. Lørdag 27.11- 2021 fikk vi enda ny rekord. Den varte ikke lenge, allerede påfølgende søndag var strø ...

Eldgamle tyrirøtter må ikke lenger brukes til bålved

De fleste av oss har nok gjort det: Sparket opp en gammel tyrirot og brent på bålet. Slik det har vært gjort i uminnelige tider. Men dette må vi fakti ...

Benytter du nettkartet vårt til å finne vedselger?

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har i høst hatt svært stor pågang fra mediebedrifter. Og ett av de spørsmålene vi stadig får er om Norge nå er tomm ...

Egenberedskapsuke 1–7. november

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inviterer alle kommuner til å være med på «Egenberedskapsuka 2021», der målet er at innbyggerne skal b ...

Meget stor mediepågang til Norsk Ved Forum for vedprodusenter

Mediene har vært fulle av informasjoner om skyhøge strømpriser, tomme vannmagasiner og stor strømeksport denne høsten. Samt gode råd om hvordan forbru ...

Eurostat med litt frynsete statistikk


Eurostat er EUs statistikkbyrå. Hvert år presenterer de en oversikt over Europas strømpriser, her er også Norge med. Men, denne statistikken må visst ...

Høsthogst av ved kan være fint,

Vær oppmerksom på risikoen for muggdannelser.

Strømprisrekord

Tirsdag 19. oktober registrerte man til da tidenes høgeste strømpris på strømbørsen Nord Pool. Da kostet kraften kr 1,79 per kWh inklusiv mva.

Slik beregner du energiprisen for vedfyring

Den enkleste måten å få informasjon om energiprisen på er jo å spørre vedprodusenten. Ønsker du å beregne energiprisen sjøl, så kan vi i Norsk Ved bid ...

Fortsatt ved å få kjøpt

Etter hvert som strømprisene øker og vannmengden i kraftmagasinene minker, ringer nå folk for å bestille ved. En del vedprodusenter er utsolgt, men fl ...

Vedlevering

September er vedleverings-måned. Utover i september kryper temperaturen nedover, vedbestillingene øker. Og det kan være godt å ha vinterveden i bolig ...

Hvorfor sprekker tørkende ved?

Etter hvert som vedkubbene tørker vil det dannes tydelige sprekker på endeflatene. Det har helt spesielle årsaker, og er en indikasjon på hvor mye fuk ...

Sommeren er også tid for vedlikehold av ovnen

Når temperaturen er på badenivå og det ikke har vært fyrt i ovnen på flere uker, da er tiden inne for vedlikehold. Slik at ovnen er klar for fyring ve ...

Høstproduksjon

Høsten kan også være en fin periode for vedproduksjon. Tidlig vår er jo den beste perioden for produksjon av ved som skal brukes førstkommende fyrings ...

Gråor er fin høst- og vårved

Det kan være greit å bruke treslag med mindre energiinnhold per volumenhet, eksempelvis gråor.

Tid for vedbestilling!

Nå utover seinsommeren og høsten er det en fin tid for vedbestilling.

Har du kappet ved av malmfuru?

Eldre furutrær utvikler tydelig kjerneved i den innerste sektoren. Her foregår ikke lenger transport av vann og mineralstoffer oppover i treet.

Duften av tørkende bjørkeved

Nå midt på sommeren er både næringsdrivende vedprodusenter og hobbyprodusenter i feriemodus. Veden er satt til tørk, sommersola sørger for at vedkubbe ...

Hungerved dannes i Finnmark

Skogbrukere er godt kjent med at liten avstand mellom årringene i bartrær gir tungt virke med stor styrke.

Legg vedhogsten utenom hekketida

Mai, juni og deler av juli er naturens barselstid. I denne perioden bør vi helst ikke hogge råvirke til ved av hensyn til fuglelivet. På denne tida er ...

Sommertid er pizzatid, fra vedfyrt pizzaovn

På markedet finnes nå både små og store pizzaovner for vedfyring, og man trenger absolutt ikke være ekspert for å kunne lage nydelige retter. Ikke min ...

Nå bør vedlagene stå ferdig stablet

Også utover i slutten av juli måned ser vi av og til noen hobbyprodusenter kløyve og legge opp fine vedlag. Med en varm og solfylt august og september ...

Svenskene skal lage bensin av sagflis

I vedproduksjonen benyttes noe bensin i motorsagene. På sjølve vedproduksjonsplassen har stadig flere gått over til elektriske sager. Men under hogst ...

Økning av vedforbruket i 2020

Statistisk sentralbyrå lager hvert år statistikk over vedforbruket. I 2020 var det økning sammenlignet med 2019.

Enkle og primitive forhold i koiene

De aller fleste skogskoier er nå enten revet eller omgjort litt mer til dagens krav. Men kommer du over ei gammel skogskoie, så ta en titt inn gjennom ...

Sommerskogen kan være svært lett antennelig

I perioden 15. april til 15. september har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i utmark. Årsaken er åpenbar, i denne perioden kan det lett oppst ...

Behov for sikring av tømmervelta?

Tømmervelter kan være fristende leikesteder for barn og unge. Legger vi opp tømmervelter på steder der det er en del ferdsel må disse sikres.

Forumet Norsk Ved også for hobby-hoggerne

Det er mange som trives med å hogge sin egen ved. Ikke minst på våren og forsommeren er det stor aktivitet også av de såkalte hobbyhoggerne. Et medlem ...

Nå ligger forslag til ny vedstandard ute på høring

Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har vært svært sentral i arbeidet med å utvikle ny, norsk vedstandard. Nå har Standard Norge lagt ut forslaget til ...

Hobbyhoggere: Husk de viktige HMS-kravene!

I vårperioden er det også mange hobbyhoggere som produserer ved, til eget bruk. En trivelig, og ikke minst nyttig fritidsaktivitet. Noen kjøper råvirk ...

Bestill rå ved for egen stabling og tørking

I løpet av vår- og forsommermånedene er det svært god vedtørk. Når er tida inne for å bestille rå ved for egen stabling og tørking.

Vedbodene tømmes

Den kalde vinteren har bidratt til et høgt vedforbruk, og det blir etter hvert spennende å få SSB sine registreringer av hvor mye ved som har gått med ...

Svevestøv fra ved mindre andel enn tidligere oppgitt

Vedfyring bidrar med svevestøv til omgivelsene, men dette er særlig de gamle ovnene. Ovner produsert før 1998 slipper ut rundt 40 gram svevestøv per k ...

Ny energimerking - også for vedovner

Nå skal også vedovner energimerkes. Nye EU-regler skal sikre en felles energimerking av alle produkter samtidig som det skal gi forbrukere en enkel og ...

Ny vedstandard snart klar for høring

Forslaget til ny norsk standard for ved legges nå ut på 2 måneders høring. Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har vært sentral pådriver for å utvikle ...

Stadig mer energi ut av vedovnene

En vedkubbe inneholder en viss mengde energi, men vi får ikke ut all denne energien i form av varme til rommet. Noe går tapt i forbrenningsprosessene, ...

Hva med utenlandske arbeidstakere i vedproduksjonen under pandemien?

Norsk Ved har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever problemer med å få tak i arbeidskraft fra utlandet denne våren.

Hvor får jeg tak i god ved?

Mange vedkunder har hatt en fast leverandør over flere år, og synes dette fungerer bra. Men de som starter opp med vedfyring, enten i bolig eller hytt ...

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Hvilket treslag varmer mest?

Noen treslag gir mer varme i vedovnen enn andre.

Norsk Ved medlemmer jobber hardt

Medlemmer av Norsk Ved, Forum for vedprodusenter arbeider nå det de kan for å få ut ved til sine kunder. Mange vedkunder ønsker å handle med dedikerte ...

Ikke fyr med granved i åpne ildsteder

Mange koser seg rundt den åpne peisen og ved bålpanna. Men da bør vi ikke bruke granved.

Nå er det billigere å fyre med ved enn med strøm

Når kulda kommer, varer det ikke lenge før strømprisene går i taket. Ifølge nettstedet E-24 forventes en strømpris opp mot 2 kroner, når nettleie og a ...

Og så var hardkulda her

Det varte ikke lenge ut i 2021 for kulda innfant seg. Over store deler av landet har kvikksølvet krøpet langt nedover på gradestokken. Nå er det ekstr ...

Og så kom strømbruddene

Rett før jul kom meldingene om strømbrudd fra Innlandet fylke. Over 1.800 av Gudbrandsdal Energis kunder var uten strøm deler av dagen. I tillegg mist ...

Klimaforsker varsler kald januar måned

Tidligere sesongvarsler for januar meldte en mild januar. Men nå har dette endret seg. I midten av januar får vi trolig vesentlig kaldere vær ifølge k ...

Nå er det påbudt med bruk av setebelte i traktor

Mange vedprodusenter drar i disse dager ut i skogen for å hogge og kjøre fram råvirke til vedproduksjon. Da er det viktig å være klar over at bruk av ...

Hva om arbeidstageren nekter å bruke påbudt verneutstyr?

Noen vedprodusenter er også arbeidsgivere. Da er det ekstra viktig å ha gode HMS-rutiner, og ikke minst påse at arbeidstagerne bruker påbudt verneuts ...

Mange skogeiere trives med vedproduksjon

Norges skogeierforbunds medlemsblad «Skog» har nylig gjennomført en leserundersøkelse. Den viser at svært mange skogeiere produserer ved, både til ege ...

Medlemsbladet Norsk Ved nr. 3

Medlemmer av Norsk Ved får nå fagbladet tilsendt. Her finner de mye stoff som bør være av interesse for både vedprodusenter og øvrige vedinteresserte.

Hvordan er tilstanden til brennplatene i ovnen?

Noen ovner er utstyrt med utskiftbare brennplater innvendig. Disse beskytter selve ovnsidene mot overoppvarming og ødeleggelse. Men brennplatene sprek ...

Mye ved til hyttene

Statistikken over vedforbruket til hytter og øvrige fritidsboliger for 2019 dokumenterer et forbruk på 1,17 milliarder kWh. Det er veldig mye ved.

Ny energimerking for boliger: Fordel med vedfyring

Myndighetene arbeider nå med å innføre ny energimerking for boliger.

Bålbrenning tillatt

Den 15. september er en viktig dato for mange. Da opphører det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Vedhus av vedkubber

Ved kan også bli svært kreative vedstabler. Noen steder legger man faktisk opp vedhus.

Bakst fra vedfyrte bakerovner er best

Mange har fått sansen for mat fra vedfyrte ildsteder og bl.a. bakerovnene er blitt svært populære.

Vedfyring til gruvedrift

Før dynamittens tidsalder var det også stor gruvedrift i Norge. Såkalt fyrsetting sørget for at berget ble så sprøtt at det kunne hakkes ut.

Klare for utkjøring av kvalitetsved

Utover høsten er vedprodusentene i full gang med å kjøre ut tørr, fin ved til kundene. Dersom du ikke allerede har bestilt ved, så gjør gjerne det nå ...

Skumle saker

Dekking av veden er viktig både for å få tørr ved og for å holde veden tørr. Men bølgeblikkplater skal vi være svært forsiktig med å bruke.

Tre-dimensjonal vedkunst

Ole Kristian Kjelling i Stor-Elvdal kommune er både vedhogger og trekunstner. For når veden legges opp i lag, males den også med kjente motiver.

På tide å få veden i hus

Noen vedfyrere velger å kjøpe rå ved om våren for egen stabling og tørk. Andre lager fine stabler av egenprodusert ved. Utover i august bør vi tenke p ...

Når kløyves vedkubbene lettest?

Både til pizzaovner og bakerovner bør det benyttes finkløyd ved. Da er det viktig å velge tidspunkt for kløyvingen som gjør at kubbene kan kløyves let ...

Nostalgi: Jøtul vannvarmerovn

Før varmtvannsberedernes tid var folk avhengig av å varme vann på vedovnen. Jøtul produserte da en vannvarmerovn.

Tid for vedbestilling

Når folk etter hvert kommer tilbake fra ferie er kanskje ikke ved og vinter det første man tenker på. Men det er alltid en fordel å være tidlig ute me ...

Bruker du kløyveøks til vedkløyvingen?

Både for bolig og hytte er det av og til behov for å kløye opp noe ved. Men hvilken type øks bruker du?

Legg vedhogsten utenom hekketida

Mai, juni og deler av juli er naturens barselstid. I denne perioden bør vi helst ikke hogge råvirke til ved av hensyn til fuglelivet. På denne tida er ...

Ikke støvsug i peis og ovn uten spesialutstyr

Ikke støvsug i peis og ovn uten spesialutstyr

Sommertid er pizzatid, fra vedfyrt bakerovn

Stadig flere anskaffer bakerovn til bolig og hytte. Vedfyrte bakerovner gir oss en helt spesiell smaksopplevelse.

Bålbrenning i skogsmark? Kun i den kalde årstida!

Det kan være fristende å gjøre opp bål i skogsmark en sen sommerkveld. Det må vi ikke gjøre, risikoen for skogbrann er i de aller fleste tilfeller meg ...

Brenn kun ved og annet rent trevirke i peis og ovn

Går vi en del år tilbake i tid fantes ingen renovasjonsordning i de fleste kommuner. Ofte ble avfall brent i ovnene. I dag er dette ulovlig pga. forur ...

Rogn er bra ved, men også populær elgmat

Rogn gir noe mer varme enn bjørk. Men rognetreet er også elgens mest populære vintermat. Derfor har store rognetrær blitt en sjeldenhet i norske skoge ...

Mange velger nok hytteferie i år

Ifølge en nylig offentliggjort undersøkelse vil 6 av 10 nordmenn i år velge å tilbringe ferien i Norge. Mange hytteeiere vil helt sikkert bruke mer fe ...

Bålpannene stadig mer populære

Norsk Varme er en bransjeforening for salgssteder og produsenter av ovner og peiser, samt bålpanner mm. Foreningen rapporterer nå at det selges dobbel ...

Hold god avstand til skogsdrifter!

Mange vedprodusenter hogger selv råvirket til ved. Andre engasjerer hogstmaskiner. Uansett om det hogges med motorsag eller maskin er det svært viktig ...

Mye ved til hyttene

Vedforbruket her i landet er omfattende, også til hyttene. Utover sommeren kan det noen kvelder være behov for å legge litt i ovnen. Og hytteeiere kos ...

Lag litt opptenningsved

Både til vedovn, bålpanne og bakerovn er det svært praktisk både med opptenningsbriketter og småstikker for opptenningen. Det kan derfor være praktisk ...

Halve Norge fyrer med ved

Statistisk Sentralbyrå registrerer hvert år hvor mange husholdninger som fyrer med ved. De siste tallene, som er fra 2018, dokumenterer at ca. 50 % av ...

Langpresenninger dekker veden godt

Alle vedprodusenter er svært opptatt av at veden skal være tørrest mulig når den leveres til kunde. Dekking med langpresenninger er en god løsning.

Produserer mye ved med stor arbeidsglede

Mange av de såkalt særskilt tilrettelagte virksomhetene produserer også ved, mye ved. Og i tillegg til vedmengden er også arbeidsgleden på topp.

Hva med en ved-rondell?

Mai og juni er svært gode måneder for vedtørk. Både profesjonelle vedprodusenter og hobbyprodusenter legger nå opp ved til tørk både i sekker og vedla ...

Kjølige vårdager øker vedforbruket.

Mange dager og ikke minst kvelder i mars i år har vært kjølige. Flere vedprodusenter melder om økende vårsalg av ved.

Gjør vedfyringen rimeligere

Det er ingen grunn til å gjøre oppvarmingen dyrere enn nødvendig. Fyrer du fremdeles med en gammel, ikke rentbrennende ovn er det flere gode grunner t ...

Seljetrærne er vedprodusenter litt forsiktige med

Det er først og fremst bjørkeved som vedkundene vil ha. Men norsk natur har svært mange andre treslag som også er godt egnet til vedfyring.

Nå drar vi på hytta!

Mandag 20. april opphever regjeringen forbudet mot å overnatte på hyttene. Den beslutningen har vi nordmenn sett fram til lenge. Mange vil nok ta ture ...

Påskeveden pynter også stua

Mange trives med å pynte hjemmene sine til påske. Gule duker legges på bordene, påskekyllingene finnes fram. Et vedlag med kritthvit bjørkeved bidrar ...

Korona-krisen øker fokuset på beredskap

Covid-19 viruset har fått svært mange konsekvenser, også utover det helsemessige. Beredskap for viktige varer og tjenester er en del av den virkelighe ...

Hjemmepeisen får bidra med påskekos i år.

Noen er nok nå skuffet over myndighetenes forbud mot å dra på hytta i påsken. Men hensynet til liv og helse i disse korona-tider er jo mye viktigere e ...

Tid for å fyre opp i bålpanna

I disse koronatider er det også viktig å kose seg med gode opplevelser, selv om både sportsarrangementer, kino og en rekke andre kulturtilbud er avlys ...

Bestill rå ved nå

Rundt om hos vedprodusentene går nå vedmaskinene for fullt. Vedkundene skal sikres både bjørkeved, granved, furuved og ved av flere treslag for neste ...

Bokanmeldelse av boka «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til.»

Journalisten Ole Mathismoen og fotografen Stig B. Hansen har utgitt denne boka som kom ut i fjor. Boka er en kulturhistorisk «natursti» knyttet til de ...

Ta en «corona-pause» ved ildstedet.

Nedstengningen av Norge har nok medført at mange nå bruker mer tid innendørs utover kveldene enn tidligere. Da kan vi heller bidra til mye innetrivsel ...

Naturens kunstverk er ikke til salgsved eller bålved

De eldgamle furugaddene hogges ikke ned av vedprodusenter.

Granved er fin brensel utover våren

Bjørk er det mest populære treslaget til ved. De aller fleste vedkunder etterspør bjørkeved hos våre medlemmer av Norsk Ved. Men etter hvert som sola ...

Ved og grønnsaker fra «Vedhuset» på Jeløya

I Moss kommune har medlem av Norsk Ved, Einar Kristen Aas, satt opp et flott vedhus på sin eiendom Skallerød gård. Herfra selges både grønnsaker og ve ...

Nå kommer effekt-tariffene

NVE arbeider med innføring av nye, såkalte effekt-tariffer. Dette er tariffer som gjør det mer lønnsomt for forbrukerne å ta ut mindre effekt av nette ...

Mye vind skapte strømbrudd

Februar ble avsluttet med kraftig vind over store deler av landet. Det medførte også at mange mistet strømmen.

Har du nok bjørkeved til vinterferien!

Mange familier drar opp på hytta i vinterferien, og da er det viktig med mye god ved til peis, bålpanne og ovn.

Sprek 75-åring med langvarig vedproduksjon

Sveinung Torsdal produserer ved og har tonnevis med erfaring innen vedproduksjon. Her deler han noen av sine beste minner med leserne.

Den nye sjefen i Skogeierforbundet

Per Skorge blei 1. februar i år tilsatt som ny direktør i Skogeierforbundet. Han har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole (NLH) og finansierte ...

Nyttig informasjon for vedprodusenter fra veteran-juristen i Arbeidstilsynet

Stein Indsetviken er jurist i Arbeidstilsynet ved Hamar. Han har 30 år praksis i Arbeidstilsynet og kjenner derfor etaten svært godt.

Fra ubåtkaptein til nestleder i DSB

Per Brekke har en allsidig bakgrunn fra Forsvaret og har bl.a. vært ubåtkaptein. Nå arbeider han med samfunnssikkerhet og beredskap i DSB og bidrar bl ...

Kjøp nykløyd rå ved, om våren

Mange vedprodusenter tilbyr rå ved om våren. Da må forbrukeren sjøl sørge for at veden blir tørr. Noen legger veden i sekker, andre i tradisjonelle ve ...

Hvordan tørkes veden hos vedprodusentene?

Tørking av ved er en svært viktig prosess for vedprodusentene, for kundene må jo få tørr ved. De fleste vedprodusenter lar sol, varme og vind tørke ve ...

Har du sett de blå flammene?

Spesielt i nye, moderne ovner kan vi se blå flammer. Men de oppstår også noen ganger i andre ildsteder.

Farlige skorsteiner

Useriøse skorsteins-reparatører kan bidra til pipebrann. Dessverre avdekker feiervesenet rundt om i landet nå renoverte og nybygde skorsteiner som er ...

Falske piper

Noen setter falske piper på husene sine, for å redusere utbyggingskostnadene.

Bioetanolpeiser, farlige ved feil betjening.

I en periode var det tillatt her i landet å bygge rekkehus uten pipeløsning. Heldigvis ble kravet om pipeløsning gjeninnført. Men mange boliger og lei ...

Energikrisa

Strømprisene til himmels, fyr med ved og spar penger. Strømprisene denne høsten har vært svært høge, og ifølge ekspertene kan de bli enda høgere utove ...

Ny norsk vedstandard

2. oktober i år fikk Norge en ny vedstandard. Merk deg datoen, for dette er faktisk dato for Vedfyringens dag som Norsk Varme innstiftet i 2019!

Er juleveden i hus?

Fra gammelt av var også juleveden en viktig del av juleforberedelsene. Den skulle være av utsøkt kvalitet og klar for bruk i hele julehøytiden.

10 000 boliger uten strøm

I slutten av uke 48 var ca. 10 000 boliger uten strøm. Høstens første storm var av det særdeles kraftige slaget. Flere steder i landet blåste det opp ...

Direktorat foreslår å sløyfe kravet til skorstein

Begrepet småhus omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer.

Vindfallhogst bør utføres av hogstmaskiner!

Mange skogeiere har nå liggende en del vindfall i skogen sin. Høstens storm var særdeles kraftig, og forsikringsselskapet Skogbrand har grovt anslått ...

Vedovnene svært viktig også for varmeberedskap

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har gang etter gang understreket betydningen av vedovnenes store betydning for varmeberedskap.

God jul fra Norsk Ved Forum for vedprodusenter!

Når julehøytiden etter hvert senker seg over landet vårt, samles store og små i forventning om mange hyggelige stunder.

Fagbladet Norsk Ved nr. 4 klar for utsending til medlemmer.

Det siste nummeret av Norsk Ved er nå klart for utsending. Her får medlemmer av Norsk Ved Forum for vedprodusenter både nyheter og andre interessante ...

Vindfallhogst kan ta liv

Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. Nå har utvalget engasjert seg i vindfallhogst, en svært aktuell problemstilling etter høstens omfattend ...

Har du dårlig trekk i pipa?

Hvis det oppstår dårlig trekk i pipa er det viktig å gå gjennom noen sjekkpunkter.