Til toppen

Artikler


Få oppdaterte nyheter, faglig kunnskap og nyttige tips. Vi hjelper deg å få en effektiv og riktig vedproduksjon. Bla gjennom 100+ faglige artikler!

Slik beregner du energiprisen for vedfyring

Den enkleste måten å få informasjon om energiprisen på er jo å spørre vedprodusenten. Ønsker du å beregne energiprisen sjøl, så kan vi i Norsk Ved bid ...

Fortsatt ved å få kjøpt

Etter hvert som strømprisene øker og vannmengden i kraftmagasinene minker, ringer nå folk for å bestille ved. En del vedprodusenter er utsolgt, men fl ...

Vedlevering

September er vedleverings-måned. Utover i september kryper temperaturen nedover, vedbestillingene øker. Og det kan være godt å ha vinterveden i bolig ...

Hvorfor sprekker tørkende ved?

Etter hvert som vedkubbene tørker vil det dannes tydelige sprekker på endeflatene. Det har helt spesielle årsaker, og er en indikasjon på hvor mye fuk ...

Sommeren er også tid for vedlikehold av ovnen

Når temperaturen er på badenivå og det ikke har vært fyrt i ovnen på flere uker, da er tiden inne for vedlikehold. Slik at ovnen er klar for fyring ve ...

Høstproduksjon

Høsten kan også være en fin periode for vedproduksjon. Tidlig vår er jo den beste perioden for produksjon av ved som skal brukes førstkommende fyrings ...

Gråor er fin høst- og vårved

Det kan være greit å bruke treslag med mindre energiinnhold per volumenhet, eksempelvis gråor.

Tid for vedbestilling!

Nå utover seinsommeren og høsten er det en fin tid for vedbestilling.

Har du kappet ved av malmfuru?

Eldre furutrær utvikler tydelig kjerneved i den innerste sektoren. Her foregår ikke lenger transport av vann og mineralstoffer oppover i treet.

Duften av tørkende bjørkeved

Nå midt på sommeren er både næringsdrivende vedprodusenter og hobbyprodusenter i feriemodus. Veden er satt til tørk, sommersola sørger for at vedkubbe ...

Hungerved dannes i Finnmark

Skogbrukere er godt kjent med at liten avstand mellom årringene i bartrær gir tungt virke med stor styrke.

Legg vedhogsten utenom hekketida

Mai, juni og deler av juli er naturens barselstid. I denne perioden bør vi helst ikke hogge råvirke til ved av hensyn til fuglelivet. På denne tida er ...

Sommertid er pizzatid, fra vedfyrt pizzaovn

På markedet finnes nå både små og store pizzaovner for vedfyring, og man trenger absolutt ikke være ekspert for å kunne lage nydelige retter. Ikke min ...

Nå bør vedlagene stå ferdig stablet

Også utover i slutten av juli måned ser vi av og til noen hobbyprodusenter kløyve og legge opp fine vedlag. Med en varm og solfylt august og september ...

Svenskene skal lage bensin av sagflis

I vedproduksjonen benyttes noe bensin i motorsagene. På sjølve vedproduksjonsplassen har stadig flere gått over til elektriske sager. Men under hogst ...

Økning av vedforbruket i 2020

Statistisk sentralbyrå lager hvert år statistikk over vedforbruket. I 2020 var det økning sammenlignet med 2019.

Enkle og primitive forhold i koiene

De aller fleste skogskoier er nå enten revet eller omgjort litt mer til dagens krav. Men kommer du over ei gammel skogskoie, så ta en titt inn gjennom ...

Sommerskogen kan være svært lett antennelig

I perioden 15. april til 15. september har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i utmark. Årsaken er åpenbar, i denne perioden kan det lett oppst ...

Behov for sikring av tømmervelta?

Tømmervelter kan være fristende leikesteder for barn og unge. Legger vi opp tømmervelter på steder der det er en del ferdsel må disse sikres.

Forumet Norsk Ved også for hobby-hoggerne

Det er mange som trives med å hogge sin egen ved. Ikke minst på våren og forsommeren er det stor aktivitet også av de såkalte hobbyhoggerne. Et medlem ...

Nå ligger forslag til ny vedstandard ute på høring

Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har vært svært sentral i arbeidet med å utvikle ny, norsk vedstandard. Nå har Standard Norge lagt ut forslaget til ...

Hobbyhoggere: Husk de viktige HMS-kravene!

I vårperioden er det også mange hobbyhoggere som produserer ved, til eget bruk. En trivelig, og ikke minst nyttig fritidsaktivitet. Noen kjøper råvirk ...

Bestill rå ved for egen stabling og tørking

I løpet av vår- og forsommermånedene er det svært god vedtørk. Når er tida inne for å bestille rå ved for egen stabling og tørking.

Vedbodene tømmes

Den kalde vinteren har bidratt til et høgt vedforbruk, og det blir etter hvert spennende å få SSB sine registreringer av hvor mye ved som har gått med ...

Svevestøv fra ved mindre andel enn tidligere oppgitt

Vedfyring bidrar med svevestøv til omgivelsene, men dette er særlig de gamle ovnene. Ovner produsert før 1998 slipper ut rundt 40 gram svevestøv per k ...

Ny energimerking - også for vedovner

Nå skal også vedovner energimerkes. Nye EU-regler skal sikre en felles energimerking av alle produkter samtidig som det skal gi forbrukere en enkel og ...

Ny vedstandard snart klar for høring

Forslaget til ny norsk standard for ved legges nå ut på 2 måneders høring. Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har vært sentral pådriver for å utvikle ...

Stadig mer energi ut av vedovnene

En vedkubbe inneholder en viss mengde energi, men vi får ikke ut all denne energien i form av varme til rommet. Noe går tapt i forbrenningsprosessene, ...

Hva med utenlandske arbeidstakere i vedproduksjonen under pandemien?

Norsk Ved har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever problemer med å få tak i arbeidskraft fra utlandet denne våren.

Hvor får jeg tak i god ved?

Mange vedkunder har hatt en fast leverandør over flere år, og synes dette fungerer bra. Men de som starter opp med vedfyring, enten i bolig eller hytt ...

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Hvilket treslag varmer mest?

Noen treslag gir mer varme i vedovnen enn andre.

Norsk Ved medlemmer jobber hardt

Medlemmer av Norsk Ved, Forum for vedprodusenter arbeider nå det de kan for å få ut ved til sine kunder. Mange vedkunder ønsker å handle med dedikerte ...

Ikke fyr med granved i åpne ildsteder

Mange koser seg rundt den åpne peisen og ved bålpanna. Men da bør vi ikke bruke granved.

Nå er det billigere å fyre med ved enn med strøm

Når kulda kommer, varer det ikke lenge før strømprisene går i taket. Ifølge nettstedet E-24 forventes en strømpris opp mot 2 kroner, når nettleie og a ...

Og så var hardkulda her

Det varte ikke lenge ut i 2021 for kulda innfant seg. Over store deler av landet har kvikksølvet krøpet langt nedover på gradestokken. Nå er det ekstr ...

Og så kom strømbruddene

Rett før jul kom meldingene om strømbrudd fra Innlandet fylke. Over 1.800 av Gudbrandsdal Energis kunder var uten strøm deler av dagen. I tillegg mist ...

Klimaforsker varsler kald januar måned

Tidligere sesongvarsler for januar meldte en mild januar. Men nå har dette endret seg. I midten av januar får vi trolig vesentlig kaldere vær ifølge k ...

Nå er det påbudt med bruk av setebelte i traktor

Mange vedprodusenter drar i disse dager ut i skogen for å hogge og kjøre fram råvirke til vedproduksjon. Da er det viktig å være klar over at bruk av ...

Hva om arbeidstageren nekter å bruke påbudt verneutstyr?

Noen vedprodusenter er også arbeidsgivere. Da er det ekstra viktig å ha gode HMS-rutiner, og ikke minst påse at arbeidstagerne bruker påbudt verneuts ...

Mange skogeiere trives med vedproduksjon

Norges skogeierforbunds medlemsblad «Skog» har nylig gjennomført en leserundersøkelse. Den viser at svært mange skogeiere produserer ved, både til ege ...

Medlemsbladet Norsk Ved nr. 3

Medlemmer av Norsk Ved får nå fagbladet tilsendt. Her finner de mye stoff som bør være av interesse for både vedprodusenter og øvrige vedinteresserte.

Hvordan er tilstanden til brennplatene i ovnen?

Noen ovner er utstyrt med utskiftbare brennplater innvendig. Disse beskytter selve ovnsidene mot overoppvarming og ødeleggelse. Men brennplatene sprek ...

Mye ved til hyttene

Statistikken over vedforbruket til hytter og øvrige fritidsboliger for 2019 dokumenterer et forbruk på 1,17 milliarder kWh. Det er veldig mye ved.

Ny energimerking for boliger: Fordel med vedfyring

Myndighetene arbeider nå med å innføre ny energimerking for boliger.

Bålbrenning tillatt

Den 15. september er en viktig dato for mange. Da opphører det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Vedhus av vedkubber

Ved kan også bli svært kreative vedstabler. Noen steder legger man faktisk opp vedhus.

Bakst fra vedfyrte bakerovner er best

Mange har fått sansen for mat fra vedfyrte ildsteder og bl.a. bakerovnene er blitt svært populære.

Vedfyring til gruvedrift

Før dynamittens tidsalder var det også stor gruvedrift i Norge. Såkalt fyrsetting sørget for at berget ble så sprøtt at det kunne hakkes ut.

Klare for utkjøring av kvalitetsved

Utover høsten er vedprodusentene i full gang med å kjøre ut tørr, fin ved til kundene. Dersom du ikke allerede har bestilt ved, så gjør gjerne det nå ...

Skumle saker

Dekking av veden er viktig både for å få tørr ved og for å holde veden tørr. Men bølgeblikkplater skal vi være svært forsiktig med å bruke.

Tre-dimensjonal vedkunst

Ole Kristian Kjelling i Stor-Elvdal kommune er både vedhogger og trekunstner. For når veden legges opp i lag, males den også med kjente motiver.

På tide å få veden i hus

Noen vedfyrere velger å kjøpe rå ved om våren for egen stabling og tørk. Andre lager fine stabler av egenprodusert ved. Utover i august bør vi tenke p ...

Når kløyves vedkubbene lettest?

Både til pizzaovner og bakerovner bør det benyttes finkløyd ved. Da er det viktig å velge tidspunkt for kløyvingen som gjør at kubbene kan kløyves let ...

Nostalgi: Jøtul vannvarmerovn

Før varmtvannsberedernes tid var folk avhengig av å varme vann på vedovnen. Jøtul produserte da en vannvarmerovn.

Tid for vedbestilling

Når folk etter hvert kommer tilbake fra ferie er kanskje ikke ved og vinter det første man tenker på. Men det er alltid en fordel å være tidlig ute me ...

Bruker du kløyveøks til vedkløyvingen?

Både for bolig og hytte er det av og til behov for å kløye opp noe ved. Men hvilken type øks bruker du?

Legg vedhogsten utenom hekketida

Mai, juni og deler av juli er naturens barselstid. I denne perioden bør vi helst ikke hogge råvirke til ved av hensyn til fuglelivet. På denne tida er ...

Ikke støvsug i peis og ovn uten spesialutstyr

Ikke støvsug i peis og ovn uten spesialutstyr

Sommertid er pizzatid, fra vedfyrt bakerovn

Stadig flere anskaffer bakerovn til bolig og hytte. Vedfyrte bakerovner gir oss en helt spesiell smaksopplevelse.

Bålbrenning i skogsmark? Kun i den kalde årstida!

Det kan være fristende å gjøre opp bål i skogsmark en sen sommerkveld. Det må vi ikke gjøre, risikoen for skogbrann er i de aller fleste tilfeller meg ...

Brenn kun ved og annet rent trevirke i peis og ovn

Går vi en del år tilbake i tid fantes ingen renovasjonsordning i de fleste kommuner. Ofte ble avfall brent i ovnene. I dag er dette ulovlig pga. forur ...

Rogn er bra ved, men også populær elgmat

Rogn gir noe mer varme enn bjørk. Men rognetreet er også elgens mest populære vintermat. Derfor har store rognetrær blitt en sjeldenhet i norske skoge ...

Mange velger nok hytteferie i år

Ifølge en nylig offentliggjort undersøkelse vil 6 av 10 nordmenn i år velge å tilbringe ferien i Norge. Mange hytteeiere vil helt sikkert bruke mer fe ...

Bålpannene stadig mer populære

Norsk Varme er en bransjeforening for salgssteder og produsenter av ovner og peiser, samt bålpanner mm. Foreningen rapporterer nå at det selges dobbel ...

Hold god avstand til skogsdrifter!

Mange vedprodusenter hogger selv råvirket til ved. Andre engasjerer hogstmaskiner. Uansett om det hogges med motorsag eller maskin er det svært viktig ...

Mye ved til hyttene

Vedforbruket her i landet er omfattende, også til hyttene. Utover sommeren kan det noen kvelder være behov for å legge litt i ovnen. Og hytteeiere kos ...

Lag litt opptenningsved

Både til vedovn, bålpanne og bakerovn er det svært praktisk både med opptenningsbriketter og småstikker for opptenningen. Det kan derfor være praktisk ...

Halve Norge fyrer med ved

Statistisk Sentralbyrå registrerer hvert år hvor mange husholdninger som fyrer med ved. De siste tallene, som er fra 2018, dokumenterer at ca. 50 % av ...

Langpresenninger dekker veden godt

Alle vedprodusenter er svært opptatt av at veden skal være tørrest mulig når den leveres til kunde. Dekking med langpresenninger er en god løsning.

Produserer mye ved med stor arbeidsglede

Mange av de såkalt særskilt tilrettelagte virksomhetene produserer også ved, mye ved. Og i tillegg til vedmengden er også arbeidsgleden på topp.

Hva med en ved-rondell?

Mai og juni er svært gode måneder for vedtørk. Både profesjonelle vedprodusenter og hobbyprodusenter legger nå opp ved til tørk både i sekker og vedla ...

Kjølige vårdager øker vedforbruket.

Mange dager og ikke minst kvelder i mars i år har vært kjølige. Flere vedprodusenter melder om økende vårsalg av ved.

Gjør vedfyringen rimeligere

Det er ingen grunn til å gjøre oppvarmingen dyrere enn nødvendig. Fyrer du fremdeles med en gammel, ikke rentbrennende ovn er det flere gode grunner t ...

Seljetrærne er vedprodusenter litt forsiktige med

Det er først og fremst bjørkeved som vedkundene vil ha. Men norsk natur har svært mange andre treslag som også er godt egnet til vedfyring.

Nå drar vi på hytta!

Mandag 20. april opphever regjeringen forbudet mot å overnatte på hyttene. Den beslutningen har vi nordmenn sett fram til lenge. Mange vil nok ta ture ...

Påskeveden pynter også stua

Mange trives med å pynte hjemmene sine til påske. Gule duker legges på bordene, påskekyllingene finnes fram. Et vedlag med kritthvit bjørkeved bidrar ...

Korona-krisen øker fokuset på beredskap

Covid-19 viruset har fått svært mange konsekvenser, også utover det helsemessige. Beredskap for viktige varer og tjenester er en del av den virkelighe ...

Hjemmepeisen får bidra med påskekos i år.

Noen er nok nå skuffet over myndighetenes forbud mot å dra på hytta i påsken. Men hensynet til liv og helse i disse korona-tider er jo mye viktigere e ...

Tid for å fyre opp i bålpanna

I disse koronatider er det også viktig å kose seg med gode opplevelser, selv om både sportsarrangementer, kino og en rekke andre kulturtilbud er avlys ...

Bestill rå ved nå

Rundt om hos vedprodusentene går nå vedmaskinene for fullt. Vedkundene skal sikres både bjørkeved, granved, furuved og ved av flere treslag for neste ...

Bokanmeldelse av boka «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til.»

Journalisten Ole Mathismoen og fotografen Stig B. Hansen har utgitt denne boka som kom ut i fjor. Boka er en kulturhistorisk «natursti» knyttet til de ...

Ta en «corona-pause» ved ildstedet.

Nedstengningen av Norge har nok medført at mange nå bruker mer tid innendørs utover kveldene enn tidligere. Da kan vi heller bidra til mye innetrivsel ...

Naturens kunstverk er ikke til salgsved eller bålved

De eldgamle furugaddene hogges ikke ned av vedprodusenter.

Granved er fin brensel utover våren

Bjørk er det mest populære treslaget til ved. De aller fleste vedkunder etterspør bjørkeved hos våre medlemmer av Norsk Ved. Men etter hvert som sola ...

Ved og grønnsaker fra «Vedhuset» på Jeløya

I Moss kommune har medlem av Norsk Ved, Einar Kristen Aas, satt opp et flott vedhus på sin eiendom Skallerød gård. Herfra selges både grønnsaker og ve ...

Nå kommer effekt-tariffene

NVE arbeider med innføring av nye, såkalte effekt-tariffer. Dette er tariffer som gjør det mer lønnsomt for forbrukerne å ta ut mindre effekt av nette ...

Mye vind skapte strømbrudd

Februar ble avsluttet med kraftig vind over store deler av landet. Det medførte også at mange mistet strømmen.

Har du nok bjørkeved til vinterferien!

Mange familier drar opp på hytta i vinterferien, og da er det viktig med mye god ved til peis, bålpanne og ovn.

Sprek 75-åring med langvarig vedproduksjon

Sveinung Torsdal produserer ved og har tonnevis med erfaring innen vedproduksjon. Her deler han noen av sine beste minner med leserne.

Den nye sjefen i Skogeierforbundet

Per Skorge blei 1. februar i år tilsatt som ny direktør i Skogeierforbundet. Han har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole (NLH) og finansierte ...

Nyttig informasjon for vedprodusenter fra veteran-juristen i Arbeidstilsynet

Stein Indsetviken er jurist i Arbeidstilsynet ved Hamar. Han har 30 år praksis i Arbeidstilsynet og kjenner derfor etaten svært godt.

Fra ubåtkaptein til nestleder i DSB

Per Brekke har en allsidig bakgrunn fra Forsvaret og har bl.a. vært ubåtkaptein. Nå arbeider han med samfunnssikkerhet og beredskap i DSB og bidrar bl ...

Kjøp nykløyd rå ved, om våren

Mange vedprodusenter tilbyr rå ved om våren. Da må forbrukeren sjøl sørge for at veden blir tørr. Noen legger veden i sekker, andre i tradisjonelle ve ...

Hvordan tørkes veden hos vedprodusentene?

Tørking av ved er en svært viktig prosess for vedprodusentene, for kundene må jo få tørr ved. De fleste vedprodusenter lar sol, varme og vind tørke ve ...

Har du sett de blå flammene?

Spesielt i nye, moderne ovner kan vi se blå flammer. Men de oppstår også noen ganger i andre ildsteder.

Farlige skorsteiner

Useriøse skorsteins-reparatører kan bidra til pipebrann. Dessverre avdekker feiervesenet rundt om i landet nå renoverte og nybygde skorsteiner som er ...

Falske piper

Noen setter falske piper på husene sine, for å redusere utbyggingskostnadene.

Bioetanolpeiser, farlige ved feil betjening.

I en periode var det tillatt her i landet å bygge rekkehus uten pipeløsning. Heldigvis ble kravet om pipeløsning gjeninnført. Men mange boliger og lei ...

Energikrisa

Strømprisene til himmels, fyr med ved og spar penger. Strømprisene denne høsten har vært svært høge, og ifølge ekspertene kan de bli enda høgere utove ...