Til toppen

Artikler


Se gjennom samlingen av alle våre artikler eller sorter etter rubrikk i sidemenyen til venstre.

Nå er det billigere å fyre med ved enn med strøm

Når kulda kommer, varer det ikke lenge før strømprisene går i taket. Ifølge nettstedet E-24 forventes en strømpris opp mot 2 kroner, når nettleie og a ...

Og så var hardkulda her

Det varte ikke lenge ut i 2021 for kulda innfant seg. Over store deler av landet har kvikksølvet krøpet langt nedover på gradestokken. Nå er det ekstr ...

Og så kom strømbruddene

Rett før jul kom meldingene om strømbrudd fra Innlandet fylke. Over 1.800 av Gudbrandsdal Energis kunder var uten strøm deler av dagen. I tillegg mist ...

Klimaforsker varsler kald januar måned

Tidligere sesongvarsler for januar meldte en mild januar. Men nå har dette endret seg. I midten av januar får vi trolig vesentlig kaldere vær ifølge k ...

Duften av tørkende bjørkeved

Både hos næringsdrivende vedprodusenter og hobbyprodusenter står det nå mye ved til tørk i sommervarmen. Duften av tørkende, solvarm bjørkeved er helt ...

Arbeidet med den nye vedstandarden

Norsk Ved er prosjektleder for arbeidet med å utvikle en ny norsk vedstandard. Dette er nødvendig fordi den gamle standarden er i strid med nyere, int ...

Rogn er bra ved, men også populær elgmat

Rogn gir noe mer varme enn bjørk. Men rognetreet er også elgens mest populære vintermat. Derfor har store rognetrær blitt en sjeldenhet i norske skoge ...

Mange velger nok hytteferie i år

Ifølge en nylig offentliggjort undersøkelse vil 6 av 10 nordmenn i år velge å tilbringe ferien i Norge. Mange hytteeiere vil helt sikkert bruke mer fe ...

Bålpannene stadig mer populære

Norsk Varme er en bransjeforening for salgssteder og produsenter av ovner og peiser, samt bålpanner mm. Foreningen rapporterer nå at det selges dobbel ...

Ved er mer enn bjørkeved

Norske skoger har langt flere treslag til vedproduksjon enn kun bjørk. Dersom det blir kjølige dager utover i juni, kan det være behov for å legge lit ...

Stor etterspørsel etter ved i mai måned

Flere av våre medlemmer i Norsk Ved rapporterte om høyt vedsalg også i mai måned. Mye kaldt vær og behov for å kose seg hjemme var nok hovedårsakene.

Mye vedvirke og annet trevirke i Norges skoger

Ifølge Landsskogtakseringen ved Norsk Institutt for Bioøkonomi på Ås har vi 241 millioner kubikkmeter lauvtrær i Norge. Omregner vi alt dette til vedk ...

Kjøp nykløyd rå ved, om våren

Mange vedprodusenter tilbyr rå ved om våren. Da må forbrukeren sjøl sørge for at veden blir tørr. Noen legger veden i sekker, andre i tradisjonelle ve ...

Hold god avstand til skogsdrifter!

Mange vedprodusenter hogger selv råvirket til ved. Andre engasjerer hogstmaskiner. Uansett om det hogges med motorsag eller maskin er det svært viktig ...

Mye ved til hyttene

Vedforbruket her i landet er omfattende, også til hyttene. Utover sommeren kan det noen kvelder være behov for å legge litt i ovnen. Og hytteeiere kos ...

Lag litt opptenningsved

Både til vedovn, bålpanne og bakerovn er det svært praktisk både med opptenningsbriketter og småstikker for opptenningen. Det kan derfor være praktisk ...

Halve Norge fyrer med ved

Statistisk Sentralbyrå registrerer hvert år hvor mange husholdninger som fyrer med ved. De siste tallene, som er fra 2018, dokumenterer at ca. 50 % av ...

Langpresenninger dekker veden godt

Alle vedprodusenter er svært opptatt av at veden skal være tørrest mulig når den leveres til kunde. Dekking med langpresenninger er en god løsning.

Faglig kompetanse

Næringsdrivende vedprodusenter må mestre en rekke krevende arbeidsoppgaver med maskiner og utstyr som kan utgjøre stor risiko. Dette krever både kunns ...

Produserer mye ved med stor arbeidsglede

Mange av de såkalt særskilt tilrettelagte virksomhetene produserer også ved, mye ved. Og i tillegg til vedmengden er også arbeidsgleden på topp.

Hva med en ved-rondell?

Mai og juni er svært gode måneder for vedtørk. Både profesjonelle vedprodusenter og hobbyprodusenter legger nå opp ved til tørk både i sekker og vedla ...

Kjølige vårdager, godt å ha bjørkeved

Våren har ikke kommet for fullt enda. I Nord-Norge er det vår-vinter med masse snø. Også i Sør-Norge har kong vinter kommet på besøk med snøfall. Det ...

Gjør vedfyringen rimeligere

Det er ingen grunn til å gjøre oppvarmingen dyrere enn nødvendig. Fyrer du fremdeles med en gammel, ikke rentbrennende ovn er det flere gode grunner t ...

Langtransportert ved?

Er veden du kjøper langtransportert fra utlandet eller lokalt produsert i Norge? Mange er i dag opptatt av klimaproblemene og ønsker å bidra for å red ...

Seljetrærne er vedprodusenter litt forsiktige med

Det er først og fremst bjørkeved som vedkundene vil ha. Men norsk natur har svært mange andre treslag som også er godt egnet til vedfyring.

Nå drar vi på hytta!

Mandag 20. april opphever regjeringen forbudet mot å overnatte på hyttene. Den beslutningen har vi nordmenn sett fram til lenge. Mange vil nok ta ture ...

Vedsekker er praktiske

Dersom du velger å kjøpe rå bjørkeved nå på våren, må den jo lagres for tørking. Bruk av vedsekker forenkler i vesentlig grad arbeidet.

Påskeveden pynter også stua

Mange trives med å pynte hjemmene sine til påske. Gule duker legges på bordene, påskekyllingene finnes fram. Et vedlag med kritthvit bjørkeved bidrar ...

Korona-krisen øker fokuset på beredskap

Covid-19 viruset har fått svært mange konsekvenser, også utover det helsemessige. Beredskap for viktige varer og tjenester er en del av den virkelighe ...

Kjølige vårdager øker vedforbruket.

Mange dager og ikke minst kvelder i mars i år har vært kjølige. Flere vedprodusenter melder om økende vårsalg av ved.

Ta en «corona-pause» ved ildstedet.

Nedstengningen av Norge har nok medført at mange nå bruker mer tid innendørs utover kveldene enn tidligere. Da kan vi heller bidra til mye innetrivsel ...

Hjemmepeisen får bidra med påskekos i år.

Noen er nok nå skuffet over myndighetenes forbud mot å dra på hytta i påsken. Men hensynet til liv og helse i disse korona-tider er jo mye viktigere e ...

Tid for å fyre opp i bålpanna

I disse koronatider er det også viktig å kose seg med gode opplevelser, selv om både sportsarrangementer, kino og en rekke andre kulturtilbud er avlys ...

Bokanmeldelse av boka «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til.»

Journalisten Ole Mathismoen og fotografen Stig B. Hansen har utgitt denne boka som kom ut i fjor. Boka er en kulturhistorisk «natursti» knyttet til de ...

Bestill rå ved nå

Rundt om hos vedprodusentene går nå vedmaskinene for fullt. Vedkundene skal sikres både bjørkeved, granved, furuved og ved av flere treslag for neste ...

Er påskeveden på plass i hus og hytte?

Påsken nærmer seg med stormskritt, og med den fine opplevelser både ute og inne. Ikke minst er påsken tid for å legge bjørkeved både i ovn, peis og på ...

Naturens kunstverk er ikke til salgsved eller bålved

De eldgamle furugaddene hogges ikke ned av vedprodusenter.

Granved er fin brensel utover våren

Bjørk er det mest populære treslaget til ved. De aller fleste vedkunder etterspør bjørkeved hos våre medlemmer av Norsk Ved. Men etter hvert som sola ...

Nå kommer effekt-tariffene

NVE arbeider med innføring av nye, såkalte effekt-tariffer. Dette er tariffer som gjør det mer lønnsomt for forbrukerne å ta ut mindre effekt av nette ...

Mye vind skapte strømbrudd

Februar ble avsluttet med kraftig vind over store deler av landet. Det medførte også at mange mistet strømmen.

Det er ikke juks å tenne bålet med tennbriketter!

Et varmende utebål er alltid trivelig, ikke minst i påsken. Men noen ganger kan det være litt trått å få fyr på bålet. Det er ikke bare i peis og ovn ...

Ved og grønnsaker fra «Vedhuset» på Jeløya

I Moss kommune har medlem av Norsk Ved, Einar Kristen Aas, satt opp et flott vedhus på sin eiendom Skallerød gård. Herfra selges både grønnsaker og ve ...

Furuved

Furuved er også utmerket ved.

Har du nok bjørkeved til vinterferien!

Mange familier drar opp på hytta i vinterferien, og da er det viktig med mye god ved til peis, bålpanne og ovn.

Hvor får jeg tak i god ved?

Mange vedkunder har hatt en fast leverandør over flere år, og synes dette fungerer bra. Men de som starter opp med vedfyring, enten i bolig eller hytt ...

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Hvilket treslag varmer mest?

Noen treslag gir mer varme i vedovnen enn andre.

Bioetanolpeiser, farlige ved feil betjening.

I en periode var det tillatt her i landet å bygge rekkehus uten pipeløsning. Heldigvis ble kravet om pipeløsning gjeninnført. Men mange boliger og lei ...

Falske piper

Noen setter falske piper på husene sine, for å redusere utbyggingskostnadene.

Farlige skorsteiner

Useriøse skorsteins-reparatører kan bidra til pipebrann. Dessverre avdekker feiervesenet rundt om i landet nå renoverte og nybygde skorsteiner som er ...

Hva er egentlig en favn?

Favnmålet på ved har blitt benyttet i uminnelige tider. En favn ved er kubber på 60 cm. lengde lagt opp i et lag som utgjør 2,4 kubikkmeter stablet. D ...

Har du sett de blå flammene?

Spesielt i nye, moderne ovner kan vi se blå flammer. Men de oppstår også noen ganger i andre ildsteder.

Hvor kommer veden fra?

Foreløpig er det ikke noe krav om opprinnelsesmerking på ved. Vi i Norsk Ved arbeider med å få til dette fordi mange kunder er opptatt av å velge både ...

Hvordan produseres egentlig veden?

Noen forbrukere lurer av og til på hvordan moderne, næringsmessig vedproduksjon foregår. Her er litt informasjon.

Brennverdi og fuktighetsprosent

Vedprodusentene forsøker etter beste evne å tørke veden ned under 20 % fuktighet. Dette er kravet til den beste ved-klassen i Norsk Standard. Men også ...

Hvordan tørkes veden hos vedprodusentene?

Tørking av ved er en svært viktig prosess for vedprodusentene, for kundene må jo få tørr ved. De fleste vedprodusenter lar sol, varme og vind tørke ve ...

Hvorfor norskprodusert ved?

Ved er som kjent Norges fremste og mest anvendte form for Bio-energi, dermed er det naturligvis viktig for energiregnskapet og miljøet.