Til toppen

Glimt fra Ved-Norge


Nå er det påbudt med bruk av setebelte i traktor

Mange vedprodusenter drar i disse dager ut i skogen for å hogge og kjøre fram råvirke til vedproduksjon. Da er det viktig å være klar over at bruk av ...

Hva om arbeidstageren nekter å bruke påbudt verneutstyr?

Noen vedprodusenter er også arbeidsgivere. Da er det ekstra viktig å ha gode HMS-rutiner, og ikke minst påse at arbeidstagerne bruker påbudt verneuts ...

Mange skogeiere trives med vedproduksjon

Norges skogeierforbunds medlemsblad «Skog» har nylig gjennomført en leserundersøkelse. Den viser at svært mange skogeiere produserer ved, både til ege ...

Hvordan er tilstanden til brennplatene i ovnen?

Noen ovner er utstyrt med utskiftbare brennplater innvendig. Disse beskytter selve ovnsidene mot overoppvarming og ødeleggelse. Men brennplatene sprek ...

Mye ved til hyttene

Statistikken over vedforbruket til hytter og øvrige fritidsboliger for 2019 dokumenterer et forbruk på 1,17 milliarder kWh. Det er veldig mye ved.

Har du sikret deg vedforsyningen?

Flere steder i landet har kuldegradene allerede innfunnet seg, mange andre steder er det nok like før. Med ildsted og vedlager i bolig og hytte er du ...

Vedhus av vedkubber

Ved kan også bli svært kreative vedstabler. Noen steder legger man faktisk opp vedhus.

Bakst fra vedfyrte bakerovner er best

Mange har fått sansen for mat fra vedfyrte ildsteder og bl.a. bakerovnene er blitt svært populære.

Vedfyring til gruvedrift

Før dynamittens tidsalder var det også stor gruvedrift i Norge. Såkalt fyrsetting sørget for at berget ble så sprøtt at det kunne hakkes ut.

Klare for utkjøring av kvalitetsved

Utover høsten er vedprodusentene i full gang med å kjøre ut tørr, fin ved til kundene. Dersom du ikke allerede har bestilt ved, så gjør gjerne det nå ...

Skumle saker

Dekking av veden er viktig både for å få tørr ved og for å holde veden tørr. Men bølgeblikkplater skal vi være svært forsiktig med å bruke.

Tre-dimensjonal vedkunst

Ole Kristian Kjelling i Stor-Elvdal kommune er både vedhogger og trekunstner. For når veden legges opp i lag, males den også med kjente motiver.

Er veden tørr?

Vedprodusenter legger stor vekt på at veden skal være skikkelig tørr før den leveres kunde.

På tide å få veden i hus

Noen vedfyrere velger å kjøpe rå ved om våren for egen stabling og tørk. Andre lager fine stabler av egenprodusert ved. Utover i august bør vi tenke p ...

Når kløyves vedkubbene lettest?

Både til pizzaovner og bakerovner bør det benyttes finkløyd ved. Da er det viktig å velge tidspunkt for kløyvingen som gjør at kubbene kan kløyves let ...

Nostalgi: Jøtul vannvarmerovn

Før varmtvannsberedernes tid var folk avhengig av å varme vann på vedovnen. Jøtul produserte da en vannvarmerovn.

Noe nedgang i vedforbruket i 2019

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå presentert statistikken over vedforbruket i 2019. Forbruket var da 480 millioner kWh mindre enn i 2018.

Tid for vedbestilling

Når folk etter hvert kommer tilbake fra ferie er kanskje ikke ved og vinter det første man tenker på. Men det er alltid en fordel å være tidlig ute me ...

Bruker du kløyveøks til vedkløyvingen?

Både for bolig og hytte er det av og til behov for å kløye opp noe ved. Men hvilken type øks bruker du?

Legg vedhogsten utenom hekketida

Mai, juni og deler av juli er naturens barselstid. I denne perioden bør vi helst ikke hogge råvirke til ved av hensyn til fuglelivet. På denne tida er ...

Ikke støvsug i peis og ovn uten spesialutstyr

Ikke støvsug i peis og ovn uten spesialutstyr

Sommertid er pizzatid, fra vedfyrt bakerovn

Stadig flere anskaffer bakerovn til bolig og hytte. Vedfyrte bakerovner gir oss en helt spesiell smaksopplevelse.

Duften av tørkende bjørkeved

Både hos næringsdrivende vedprodusenter og hobbyprodusenter står det nå mye ved til tørk i sommervarmen. Duften av tørkende, solvarm bjørkeved er helt ...

Mange velger nok hytteferie i år

Ifølge en nylig offentliggjort undersøkelse vil 6 av 10 nordmenn i år velge å tilbringe ferien i Norge. Mange hytteeiere vil helt sikkert bruke mer fe ...

Bålpannene stadig mer populære

Norsk Varme er en bransjeforening for salgssteder og produsenter av ovner og peiser, samt bålpanner mm. Foreningen rapporterer nå at det selges dobbel ...

Ved er mer enn bjørkeved

Norske skoger har langt flere treslag til vedproduksjon enn kun bjørk. Dersom det blir kjølige dager utover i juni, kan det være behov for å legge lit ...

Stor etterspørsel etter ved i mai måned

Flere av våre medlemmer i Norsk Ved rapporterte om høyt vedsalg også i mai måned. Mye kaldt vær og behov for å kose seg hjemme var nok hovedårsakene.

Hold god avstand til skogsdrifter!

Mange vedprodusenter hogger selv råvirket til ved. Andre engasjerer hogstmaskiner. Uansett om det hogges med motorsag eller maskin er det svært viktig ...

Mye ved til hyttene

Vedforbruket her i landet er omfattende, også til hyttene. Utover sommeren kan det noen kvelder være behov for å legge litt i ovnen. Og hytteeiere kos ...

Lag litt opptenningsved

Både til vedovn, bålpanne og bakerovn er det svært praktisk både med opptenningsbriketter og småstikker for opptenningen. Det kan derfor være praktisk ...

Langpresenninger dekker veden godt

Alle vedprodusenter er svært opptatt av at veden skal være tørrest mulig når den leveres til kunde. Dekking med langpresenninger er en god løsning.

Faglig kompetanse

Næringsdrivende vedprodusenter må mestre en rekke krevende arbeidsoppgaver med maskiner og utstyr som kan utgjøre stor risiko. Dette krever både kunns ...

Produserer mye ved med stor arbeidsglede

Mange av de såkalt særskilt tilrettelagte virksomhetene produserer også ved, mye ved. Og i tillegg til vedmengden er også arbeidsgleden på topp.

Hva med en ved-rondell?

Mai og juni er svært gode måneder for vedtørk. Både profesjonelle vedprodusenter og hobbyprodusenter legger nå opp ved til tørk både i sekker og vedla ...

Kjølige vårdager, godt å ha bjørkeved

Våren har ikke kommet for fullt enda. I Nord-Norge er det vår-vinter med masse snø. Også i Sør-Norge har kong vinter kommet på besøk med snøfall. Det ...

Nå drar vi på hytta!

Mandag 20. april opphever regjeringen forbudet mot å overnatte på hyttene. Den beslutningen har vi nordmenn sett fram til lenge. Mange vil nok ta ture ...

Vedsekker er praktiske

Dersom du velger å kjøpe rå bjørkeved nå på våren, må den jo lagres for tørking. Bruk av vedsekker forenkler i vesentlig grad arbeidet.

Påskeveden pynter også stua

Mange trives med å pynte hjemmene sine til påske. Gule duker legges på bordene, påskekyllingene finnes fram. Et vedlag med kritthvit bjørkeved bidrar ...

Korona-krisen øker fokuset på beredskap

Covid-19 viruset har fått svært mange konsekvenser, også utover det helsemessige. Beredskap for viktige varer og tjenester er en del av den virkelighe ...

Kjølige vårdager øker vedforbruket.

Mange dager og ikke minst kvelder i mars i år har vært kjølige. Flere vedprodusenter melder om økende vårsalg av ved.

Hjemmepeisen får bidra med påskekos i år.

Noen er nok nå skuffet over myndighetenes forbud mot å dra på hytta i påsken. Men hensynet til liv og helse i disse korona-tider er jo mye viktigere e ...

Tid for å fyre opp i bålpanna

I disse koronatider er det også viktig å kose seg med gode opplevelser, selv om både sportsarrangementer, kino og en rekke andre kulturtilbud er avlys ...

Bestill rå ved nå

Rundt om hos vedprodusentene går nå vedmaskinene for fullt. Vedkundene skal sikres både bjørkeved, granved, furuved og ved av flere treslag for neste ...

Er påskeveden på plass i hus og hytte?

Påsken nærmer seg med stormskritt, og med den fine opplevelser både ute og inne. Ikke minst er påsken tid for å legge bjørkeved både i ovn, peis og på ...

Ved og grønnsaker fra «Vedhuset» på Jeløya

I Moss kommune har medlem av Norsk Ved, Einar Kristen Aas, satt opp et flott vedhus på sin eiendom Skallerød gård. Herfra selges både grønnsaker og ve ...

Nå kommer effekt-tariffene

NVE arbeider med innføring av nye, såkalte effekt-tariffer. Dette er tariffer som gjør det mer lønnsomt for forbrukerne å ta ut mindre effekt av nette ...

Mye vind skapte strømbrudd

Februar ble avsluttet med kraftig vind over store deler av landet. Det medførte også at mange mistet strømmen.

Hvor kommer veden fra?

Foreløpig er det ikke noe krav om opprinnelsesmerking på ved. Vi i Norsk Ved arbeider med å få til dette fordi mange kunder er opptatt av å velge både ...

Har du nok bjørkeved til vinterferien!

Mange familier drar opp på hytta i vinterferien, og da er det viktig med mye god ved til peis, bålpanne og ovn.

Hvordan produseres egentlig veden?

Noen forbrukere lurer av og til på hvordan moderne, næringsmessig vedproduksjon foregår. Her er litt informasjon.

Hvordan tørkes veden hos vedprodusentene?

Tørking av ved er en svært viktig prosess for vedprodusentene, for kundene må jo få tørr ved. De fleste vedprodusenter lar sol, varme og vind tørke ve ...

Kjøp nykløyd rå ved, om våren

Mange vedprodusenter tilbyr rå ved om våren. Da må forbrukeren sjøl sørge for at veden blir tørr. Noen legger veden i sekker, andre i tradisjonelle ve ...