Til toppen

HMS i skogsbruket


Skogbrukets utvalg for helse, miljø og sikkerhet

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Dette rådgivende organet har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruk ...