Til toppen

Norsk Standard


Norsk Standard 4414 – Ved til brensel i husholdninger

I 1997 samarbeidet Norsk Ved med Norsk Standard om utgivelse av en egen standard for ved. Den fikk nummeret NS 4414.

Sorter etter: Navn (a > å)

Vedhåndboka

Dette er ei nyttig bok for deg som driver med profesjonell vedproduksjon og -salg. Boka på 135 sider tar for seg alle prosessene i vedproduksjonen. Noen viktige temaer som tas opp er råvirke, ved og klima, hogst, transport, kløyving, tørking, emballering, salg og markedsføring m.m. Du finner ulike måleenheter og Norsk Standard for ved. Den har også et viktig kapittel om HMS.
598