Til toppen

Forum for vedprodusenter

Norsk Ved er et fagforum for vedprodusenter som ble etablert i 1991. Målgruppen er vedprodusenter og andre med interesse for ved og vedfyring. I dag er vi ca 3000 medlemmer.

Fagforum

Det er mange tusen arbeidsplasser, en betydelig verdiskapning og ikke minst en livsviktig og miljøvennlig varmekilde for bransjen vi representerer. Dessuten bidrar vedhogst til å gi vårt flotte kulturlandskap det lille ekstra!

Det tydelige formålet er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon til ulike aktører. Vi har derfor helt siden oppstarten gitt ut bladet Norsk Ved, - Norges eneste fagblad om temaet. Forumets nettsider blir stadig en viktigere portal for Ved-Norge og faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende. Vår kunnskap deles flittig og vi deltar i ulike fagfora med dette.

Ved er den viktigste og mest utbredte bioenergiformen vi finner i Norge. Derfor er det viktig å stå samlet om veiledning og informasjon som vedrører bransjen. Vi fronter vednæringen ovenfor offentlige myndigheter så vel som til presse og media og ikke minst forbrukere og produsenter. Vedens store betydning som klimanøytralt brensel fortjener en tydelig stemme.

Kort om våre fokusområder

 Vi samarbeider med blant annet forskningsmiljøer, ansatte i skogsektoren og lokale maskinfirmaer.

  • Vi bidrar med faglige innspill til aktuelle organisasjoner, blant annet på forskningsområdets store seminar om forskning og bioenergi.
  • Vi gir ut ulike former for fagstoff, både digitalt og på trykk
  • Vi stiller opp med foredrag på mange av skogbrukets lokale arrangementer rundt om i landet
  • Vi har jevnlig kontakt med sentrale politikere og andre beslutningstakere
  • Vi foretar markedsundersøkelser, slik at vi til enhver tid er oppdatert om vedmarkedet og det som rører seg
  • Vi arrangerer regionale Ved Dager rundt om i landet med faglige oppdateringer og demonstrasjoner av vedproduksjonsutstyr.
  • Gi medlemmene bedre rammeavtaler på div utstyr de måtte trenge
  • Norsk Ved er medlem av Standard Norges rådgivende komité for bioenergi. Standard Norge har det nasjonale ansvaret for å utvikle norske standarder, samt bidra med Norges syn overfor internasjonale standardiseringsorganer under utarbeidelse av nye standarder.
  • Norsk Ved er medlem i Skogbrukets HMS-utvalg

Norsk Ved i framtiden

Norsk Ved - Forum for Vedprodusenter skal i årene framover fortsette å være Norges fremste forum for å ivareta vedprodusentenes interesser. Vi skal gjøre det attraktivt å være medlem og vil kontinuerlig jobbe for bedre rammevilkår og tilbud til våre medlemmer. Nye digitale løsninger for vedomsetning er under utvikling og vi vil samle de norske vedprodusentene under varemerket Norsk Ved. 

 

For å drive det aktive arbeidet trenger vi oppslutning. Norsk Ved vil gjøre sitt beste for at flest mulig vedprodusenter og andre vedinteresserte opplever fordeler ved å være medlem av forumet. Jo flere vi er, jo mer kan vi bidra for vedprodusentene!