Til toppen

Vedfyring & Miljø


Ny energimerking for boliger: Fordel med vedfyring

Myndighetene arbeider nå med å innføre ny energimerking for boliger.

Bålbrenning tillatt

Den 15. september er en viktig dato for mange. Da opphører det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Bålbrenning i skogsmark? Kun i den kalde årstida!

Det kan være fristende å gjøre opp bål i skogsmark en sen sommerkveld. Det må vi ikke gjøre, risikoen for skogbrann er i de aller fleste tilfeller meg ...

Brenn kun ved og annet rent trevirke i peis og ovn

Går vi en del år tilbake i tid fantes ingen renovasjonsordning i de fleste kommuner. Ofte ble avfall brent i ovnene. I dag er dette ulovlig pga. forur ...

Halve Norge fyrer med ved

Statistisk Sentralbyrå registrerer hvert år hvor mange husholdninger som fyrer med ved. De siste tallene, som er fra 2018, dokumenterer at ca. 50 % av ...

Gjør vedfyringen rimeligere

Det er ingen grunn til å gjøre oppvarmingen dyrere enn nødvendig. Fyrer du fremdeles med en gammel, ikke rentbrennende ovn er det flere gode grunner t ...

Langtransportert ved?

Er veden du kjøper langtransportert fra utlandet eller lokalt produsert i Norge? Mange er i dag opptatt av klimaproblemene og ønsker å bidra for å red ...

Seljetrærne er vedprodusenter litt forsiktige med

Det er først og fremst bjørkeved som vedkundene vil ha. Men norsk natur har svært mange andre treslag som også er godt egnet til vedfyring.

Norsk Ved starter stort prosjekt for ny vedstandard

Det finnes en Norsk standard for ved som nå er 13 år gammel, den er derfor moden for revisjon og fornyelse.

Ta en «corona-pause» ved ildstedet.

Nedstengningen av Norge har nok medført at mange nå bruker mer tid innendørs utover kveldene enn tidligere. Da kan vi heller bidra til mye innetrivsel ...

Bokanmeldelse av boka «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til.»

Journalisten Ole Mathismoen og fotografen Stig B. Hansen har utgitt denne boka som kom ut i fjor. Boka er en kulturhistorisk «natursti» knyttet til de ...

Det er ikke juks å tenne bålet med tennbriketter!

Et varmende utebål er alltid trivelig, ikke minst i påsken. Men noen ganger kan det være litt trått å få fyr på bålet. Det er ikke bare i peis og ovn ...

Naturens kunstverk er ikke til salgsved eller bålved

De eldgamle furugaddene hogges ikke ned av vedprodusenter.

Granved er fin brensel utover våren

Bjørk er det mest populære treslaget til ved. De aller fleste vedkunder etterspør bjørkeved hos våre medlemmer av Norsk Ved. Men etter hvert som sola ...

Furuved

Furuved er også utmerket ved.

Bioetanolpeiser, farlige ved feil betjening.

I en periode var det tillatt her i landet å bygge rekkehus uten pipeløsning. Heldigvis ble kravet om pipeløsning gjeninnført. Men mange boliger og lei ...

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Falske piper

Noen setter falske piper på husene sine, for å redusere utbyggingskostnadene.

Farlige skorsteiner

Useriøse skorsteins-reparatører kan bidra til pipebrann. Dessverre avdekker feiervesenet rundt om i landet nå renoverte og nybygde skorsteiner som er ...

Har du sett de blå flammene?

Spesielt i nye, moderne ovner kan vi se blå flammer. Men de oppstår også noen ganger i andre ildsteder.