Til toppen

Vedfyring & Miljø


Bioetanolpeiser, farlige ved feil betjening.

I en periode var det tillatt her i landet å bygge rekkehus uten pipeløsning. Heldigvis ble kravet om pipeløsning gjeninnført. Men mange boliger og lei ...

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Falske piper

Noen setter falske piper på husene sine, for å redusere utbyggingskostnadene.

Farlige skorsteiner

Useriøse skorsteins-reparatører kan bidra til pipebrann. Dessverre avdekker feiervesenet rundt om i landet nå renoverte og nybygde skorsteiner som er ...

Har du sett de blå flammene?

Spesielt i nye, moderne ovner kan vi se blå flammer. Men de oppstår også noen ganger i andre ildsteder.