Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
42 kuldegrader i Karasjok
Det nye året starter svært kaldt i Finnmark. Flere steder ligger temperaturen ned mot minus 30 grader. I Karasjok var det i dag mandag 12. januar hele 42 kuldegrader. Da er det godt å ha mye tørr, energirik ved å legge i ovnen.
Numedalsnett
Vil ha forbud mot gamle ovner
uten den effektive varmen vedfyring gir. Målet er at vedfyringen må skje med 100% nye, rentbren(...)
170 000 strømløse på Vestlandet i helga
Norsk Ved har gang på gang understreket betydningen av å ha et beredskapslager med ved i huset hvis strømmen skulle falle ut. Dette gjelder uansett om man til vanlig fyrer med ved eller ikke. Helgas Nina-orkan på Vestlandet viser hvor viktig det er å ha alternative oppvarmingsmuligheter.
Endelig statlig støtte til nye vedovner
Norsk Ved har i mange år arbeidet for at folk skal få skal få statlig støtte ved utskiftning av gamle forurensende ovner til nye, energieffektive og reintbrennende ovner. Fom. 2015 kan i hvert fall noen forbrukere få støtte.
Norsk Ved fullverdig medlem av Skogbrukets HMS utvalg
Norsk Ved har en periode hatt observatørstatus i Skogbrukets HMS utvalg. Etter vedtak i utvalget på siste møte ble vi fullverdig medlem av utvalget. PÅ bildet ser vi fra venstre de som gjorde vedtaket: Dag Skjølaas Skog Norge, Trond Leet Arbeidstilsynet, Geir Myklestad Skogbrukets kursinstitutt,  Arvid Eikeland Fellesforbundet leder av utvalget og Petter Nilsen Skogbrukets Landsforening sekretær for utvalget.
I gamle dager var også juleveden viktig. Dette var spesielt fin og energirik ved som ble stablet opp i gang eller stue.
Fremdeles er det noen som følger tradisjonen med å ta inn spesielt fin ved til jul. Ofte dekorativ bjørkeved som gjør seg godt som egen stabel i "julestua". Stadig flere velger i dag å feire jula på hytta. Og her bør også juleveden være et viktig innslag under feiringen.
 
I gamle dager, lenge før elektrisitetens tid, gikk bakstekonene rundt på bygdene for å lage julebakst. De hadde sine oppdrag på gårdene og sørget for herlige, tradisjonsrike kaker og brød. I god tid før bakstekona kom til gården sørget gårdbrukeren for å legge fram ved til fyring i takka. Men noen bommet litt på treslaget og la i beste mening fram skikkelig juleved, nemlig energirik bjørk.
Da gikk bakstekona videre til neste gård uten å bake en eneste kake. For hun visste godt at bjørka utviklet så mye energi at kakene ville bli svidd. Og hvis baksten ble svidd, da fikk bakstekona et dårlig rykte og svært få bakeoppdrag.
Mange bakstekoner ville ha gråor til julebaksten. Dette treslaget utvikler mye mindre energi og passer utmerket til steking av kaker.
 
FNs klimapanel presenterer sin siste og avsluttende del av femte hovedrapport
Fns klimapanel presenterer mandag 3. november sin siste og avsluttende del av femte hovedrapport. Dette skjer i København.
Vi har fortsatt muligheter for å kutte CO2 utslippene raskt, men da må også noe skje i Norge. Overgang til ved og annen bioenergi som oppvarmingskilder er viktig også i denne sammenheng. 
Ingen restriksjoner på vedimport fra Russland
Det kjølige forholdet til Russland har medført importrestriksjoner på enkelte varer, men ikke på ved.
Norsk Ved har den siste tiden fått spørsmål fra media vedr import av ved fra Russland. Journalister har hevdet overfor oss at russerne har innført restriksjoner på salg av ved til Norge. Dette er ikke riktig. Norsk Ved har tatt kontakt med Handels- og næringsdepartementet. De bekrefter at ved fortsatt importeres fra Russland uten russiske begrensninger.
Skattefradrag også for EØS-borgere eller direkte statlige tilskudd for kjøp av vedovner?
Statsbudsjettet er nylig lagt fram. Enova har fått 250 millioner kroner  til enøk tiltak i boliger. Fram til årsskiftet skal Enova vurdere eventuelle utvidelser av dagens tilskuddsordninger. Per dags dato er det ingen statlige støtteordninger til utskiftning av de gamle vedovnene. Samtidig varsler regjeringen i statsbudsjettet at de vil vurdere en ordning med skattefradrag for enøk-investeringer.
Pga. EØS-avtalen må en slik fradragsordning omfatte alle EØS borgere som betaler skatt i Norge. 
Fagdag om biovarme i Sør-Trøndelag
Tirsdag 28. oktober fra kl 18.30-21.30 arrangeres fagdag om biovarme på Skjetlein grønt kompetansesenter på Leinstrand. Fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved vil også bidra med foredrag om vednæringen akkurat nå, praktiske tips til vedprodusenter og innføring i den nye omsetningssystemet med praktisk bruk av veiledningsheftet.
Leter du etter en artikkel?
Klikk her for å komme til nyhetsarkivet eller bruk søkefeltet.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord