Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 ÅL, Tlf 32 08 63 55 - faks 32 08 63 40
Vedprodusentene i gang med hogsten
I disse dager begynner en del vedprodusenter med hogsten. I løpet av ettervinteren og våren starter mange opp vedmaskinen. Da må råvirket være på plass. Skogsarbeid og vedproduksjone er både fysisk krevende og risikofylt. Vedprodusenten må ta mange hensyn.
Om vinteren er sevjen i trærne trukket ned i røttene. Stammevirket er derfor tørrere enn om sommeren. Det betyr også at ved som produseres av vinterhogde trær ikke trenger å tørke like lenge som ved fra sommerhogst. Ifølge Norsk Ved sin markedsundersøkelse er det på landsbasis ca. 55 % av våre medlemmer som hogger råvirke til ved i egen skog. Og i vintre med lite snø, slik som i år, er det utmerket å starte hogsten tidlig.
Næringsdrivende og eventuelle ansatte som arbeider med motorsag og vedmaskin skal ha gjennomgått såkalt "dokumentert sikkerhetsopplæring". Arbeidstilsynet laget i 2002 en "Brukerforskrift" som pålegger næringsdrivende/ansatte en slik opplæringsplikt.
 
Utgangspunktet er altså at man skal ha en skriftlig dokumentasjon på at opplæring er gitt. Men det ville være urimelig å kreve dette for yrkesutøvere som har arbeidet i flere år med maskinene FØR brukerforskriften trådte i kraft 1. januar 2002. De som kan dokumentere minst tre til fire års praksis med bruk av arbeidsutstyret i skogbruket før denne dato, kan selv lage dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med f.eks. motorsag, ryddesag, vedmaskin, traktor med vinsj etc.  Hvis dette bekreftes av noen som kjenner til at vedkommende har drevet aktivt med slikt arbeid i så lang tid tidligere.  Dette betyr i praksis at dersom man har startet opp med bruk av motorsag, vedmaskin mm. i yrkessammenheng etter 1. januar 2002, da skal man ha skriftlig dokumentasjon på opplæring.
Hogst med motorsag er fysisk hardt arbeid og krever både riktig utstyr og kompetanse. Men det er også trivelig arbeid. Når man har fysikken i orden, personlig verneutstyr på, teknisk utstyr som er godt vedlikeholdt, og pålagt opplæring i orden, da kan vedprodusentene ha fine arbeidsdager i skogen.
Ny kommune med tilskudd til reintbrennende ovner
I løpet av høsten har de nye kommunestyrene konstituert seg. På Nesodden satses det nå på utskiftning av gamle ovner, kommunestyret har innført en ordning med ovnspant.  Det er nå ca. 16 kommuner som har innført tilskudd for utskiftning av gamle ovner.
Mye opptenningsved skulle være klargjort før jul
I gamle dager omfattet juleforberedelsene også vedforsyningen. Mye ved blei båret inn og lagt i et fint lag i storstua. Også opptenningsved skulle man være rikelig forsynt med. I selve julehøytiden skulle man ikke kløyve ved.
Ikke fyll ovnen med ved og steng ned trekken før natten
Både for god utnytting av vedenergien og for å unngå forurensing er det viktig at vi alltid sørger for god lufttilførsel i ovnen.
Fagbladet Norsk Ved snart i postkassene
Om kort tid vil medlemmer av  Norsk Ved motta nr 4 av Norges eneste fagblad om ved.
I julenummeret av fagbladet Norsk Ved kan du bl.a. lese om de såkalte "feleovnene" som var særlig populære i skogskoiene. Vi har reportasjer fra familien Buøen i Flå med mange kreative og effektive løsninger på vedproduksjonsplassen. Lårings var en gang svært populært regntøy, nå finnes også lårings som vernebukse. Dette er ei aktuell vernebukse for travle vedprodusenter, Norsk Ved har sett nærmere på låringsen. Godt ullundertøy er viktig når man skal ut i kulda. Norsk Ved har testet Brynje sine produkter. Sveinung Torsdal har arbeidet med skogsdrift og vedproduksjon i over 50 år. Han forteller bla.a. om tidligere tiders skogsdrift.
 
Kulde og snø i landet vårt
Det siste døgnet har kulda lagt seg også over Sør-Norge. Da er det godt å fyre opp i ovnen, både for varmen og kosen.
Tørr ved som lagres utendørs må dekkes godt
Noen mangler lagermulighet for ved innendørs. Da er det viktig at den tørre veden dekkes godt. Spesielt på hytter som ligger i værharde strøk er dette avgjørende for god vedkvalitet utover vinteren.
Også hytta bør være oljefri

Fra nyttår er det ikke lenger tillatt med mineralolje-fyring i boliger, men hytter som ikke har strømtilknytning er unntatt fra forbudet. Både av hensyn til klimautslipp og risikoen for lokal oljeforurensing fra oljetønner bør også hytteeiere kvitte seg med oljefyren.

Bestill juleveden i god tid.

 
Leter du etter en artikkel?
Klikk her for å komme til nyhetsarkivet eller bruk søkefeltet.
 
 
Innlogging medlemssider
Brukernavn
Passord