Til toppen

Fakta om ved

Mest lest

Her finner du viktige målenheter og vedfakta som gjelder i den Norske Standarden. Det kan være utfordrende å regne seg fram til riktig Fm3 eller Lm3. I tabellen finner du oversikt med de viktigste omregningene.

Favnmålet på ved har blitt benyttet i uminnelige tider. En favn ved er kubber på 60 cm. lengde lagt opp i et lag som utgjør 2,4 kubikkmeter stablet. Dette er altså volumet både av veden og luftrommene mellom vedkubbene. En favn stables vanligvis som høgde/lengde 2x2 meter eller 1x4 meter.

Noen treslag gir mer varme i vedovnen enn andre.Hva er vekta på vedsekker som er tørrere enn 20 % fuktighet?

Noen vedkunder veier vedsekkene de kjøper som en kontroll på fyllingsgraden. For både i Norsk Standard 4414 Ved til brensel og i utsendte tabeller til ...

Hvor mange sekker får vi ut av en fastkubikkmeter rått virke?

Vi tar altså utgangspunkt i en fastkubikkmeter rått virke.

Ny norsk vedstandard

2. oktober i år fikk Norge en ny vedstandard. Merk deg datoen, for dette er faktisk dato for Vedfyringens dag som Norsk Varme innstiftet i 2019!

Norsk Ved bidrar til podcast om ved

Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har deltatt i en podcast om ved i regi av Skogkurs.

Høring av ny norsk vedstandard

Høring for den nye vedstandarden er i gang.

Jo tørrere veden er, jo mer varme får vi ut av den.

Noen hevder faktisk at ved ikke bør være for tørr av hensyn til brennverdien. Men det er helt feil. Jo tørrere veden er, jo mer varme får vi ut av den ...

Kan ved lagres i flere år uten kvalitetstap?

Vi i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter får av og til spørsmål om akkurat dette. Hva med den veden som blir liggende innerst og nederst vedlaget i fl ...

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Ny vedstandard snart klar for høring

Forslaget til ny norsk standard for ved legges nå ut på 2 måneders høring. Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har vært sentral pådriver for å utvikle ...

Hvilket treslag varmer mest?

Noen treslag gir mer varme i vedovnen enn andre.

Hvor mange småsekker får vi?

Hentet fra Norsk Ved Veiledningshefte: Fakta om Ved Som medlem kan du laste ned fullstendig hefte når du logger inn.

Målenheter for ved

Her finner du viktige målenheter og vedfakta som gjelder i den Norske Standarden. Det kan være utfordrende å regne seg fram til riktig Fm3 eller Lm3. ...

Hvordan sette pris på ved?

Vedprisene er viktige for de aller fleste. Det er derfor viktig at forbrukerne får god informasjon om hva veden faktisk koster. Prising av veden etter ...

Energiinnhold i ulike treslag

Jo større egenvekt et treslag har, jo mer energi per volumenhet. Eksempelvis er bjørk et forholdsvis tungt treslag, gran er lettere. Tørr granved inne ...

Er veden tørr?

Vedprodusenter legger stor vekt på at veden skal være skikkelig tørr før den leveres kunde.

Noe nedgang i vedforbruket i 2019

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå presentert statistikken over vedforbruket i 2019. Forbruket var da 480 millioner kWh mindre enn i 2018.

Duften av tørkende bjørkeved

Både hos næringsdrivende vedprodusenter og hobbyprodusenter står det nå mye ved til tørk i sommervarmen. Duften av tørkende, solvarm bjørkeved er helt ...

Arbeidet med den nye vedstandarden

Norsk Ved er prosjektleder for arbeidet med å utvikle en ny norsk vedstandard. Dette er nødvendig fordi den gamle standarden er i strid med nyere, int ...

Hvor tørr er egentlig veden?

Vi i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter, anbefaler våre medlemmer å ta med en fuktighetsmåler når veden leveres kunde. Slik at fuktighetsprosenten ka ...

Ved er mer enn bjørkeved

Norske skoger har langt flere treslag til vedproduksjon enn kun bjørk. Dersom det blir kjølige dager utover i juni, kan det være behov for å legge lit ...

Faglig kompetanse

Næringsdrivende vedprodusenter må mestre en rekke krevende arbeidsoppgaver med maskiner og utstyr som kan utgjøre stor risiko. Dette krever både kunns ...

Langtransportert ved?

Er veden du kjøper langtransportert fra utlandet eller lokalt produsert i Norge? Mange er i dag opptatt av klimaproblemene og ønsker å bidra for å red ...

Vedsekker er praktiske

Dersom du velger å kjøpe rå bjørkeved nå på våren, må den jo lagres for tørking. Bruk av vedsekker forenkler i vesentlig grad arbeidet.

Norsk Ved starter stort prosjekt for ny vedstandard

Det finnes en Norsk standard for ved som nå er 13 år gammel, den er derfor moden for revisjon og fornyelse.

Furuved

Furuved er også utmerket ved.

Skogbrukets utvalg for helse, miljø og sikkerhet

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Dette rådgivende organet har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruk ...

Norsk Standard 4414 – Ved til brensel i husholdninger

I 1997 samarbeidet Norsk Ved med Norsk Standard om utgivelse av en egen standard for ved. Den fikk nummeret NS 4414.

Nytt omsetningssystem for ved

Det nye omsetningssystemet er utarbeidet i samarbeid med Norsk Institutt for bioøkonomi, for at vedkundene skal få mer og bedre informasjon om veden d ...

Fakta om ved

Norsk Ved får ofte spørsmål både fra vedprodusenter og forbrukere om mengder, sekkestørrelser og energi. Vi har derfor laget denne veiledningen for å ...

Hvorfor norskprodusert ved?

Ved er som kjent Norges fremste og mest anvendte form for Bio-energi, dermed er det naturligvis viktig for energiregnskapet og miljøet.

Mye vedvirke og annet trevirke i Norges skoger

Ifølge Landsskogtakseringen ved Norsk Institutt for Bioøkonomi på Ås har vi 241 millioner kubikkmeter lauvtrær i Norge. Omregner vi alt dette til vedk ...

Brennverdi og fuktighetsprosent

Vedprodusentene forsøker etter beste evne å tørke veden ned under 20 % fuktighet. Dette er kravet til den beste ved-klassen i Norsk Standard. Men også ...

Hvordan produseres egentlig veden?

Noen forbrukere lurer av og til på hvordan moderne, næringsmessig vedproduksjon foregår. Her er litt informasjon.

Hvor kommer veden fra?

Foreløpig er det ikke noe krav om opprinnelsesmerking på ved. Vi i Norsk Ved arbeider med å få til dette fordi mange kunder er opptatt av å velge både ...

Hva er er en favn?

Favnmålet på ved har blitt benyttet i uminnelige tider. En favn ved er kubber på 60 cm. lengde lagt opp i et lag som utgjør 2,4 kubikkmeter stablet. D ...

Hvor får jeg tak i god ved?

Mange vedkunder har hatt en fast leverandør over flere år, og synes dette fungerer bra. Men de som starter opp med vedfyring, enten i bolig eller hytt ...

Nå ligger forslag til ny vedstandard ute på høring

Norsk Ved, Forum for vedprodusenter har vært svært sentral i arbeidet med å utvikle ny, norsk vedstandard. Nå har Standard Norge lagt ut forslaget til ...

Innelagring av tørr ved er best, særlig på hytta

I tidligere tider var de fleste hyttene uten strøm, og all oppvarming måtte skje via ildsteder.

Fylles vannmagasinene opp før neste vinter? Hva blir strømprisene?

Strømprisene fyringssesongen 2021/22 har vært og er ekstreme. Svært lite vann i våre vannmagasiner kombinert med høg eksport av strøm er viktige årsak ...

Gamle tyristubber: Viktig for biologisk mangfold!

I uminnelige tider har nordmenn brent tyristubber. Det gjøres fremdeles.