Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 495 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Har du juleveden klar i bolig og hytte?

Fra gammelt av var juleveden viktig, på linje med alt annet som skulle være klart før jul. Og juleveden skulle sjølsagt være av ekstra god kvalitet.

Spennende svensk informasjonsuke om lauvskog i uke 48

I uke 48 gjennomfører den svenske Skogstyrelsen ei temauke om lauvskog.

Kulda har innfunnet seg, godt å fyre med ved

Nå i slutten av november har vi fått stadig lågere temperaturer. Helga 18.-19. november våknet folk i Sør-Norge opp til temperaturer rundt 10 kuldegra ...

Svenskene utvikler lassbærer med belter

Vår svenske naboer er i gang med å utvikle en helt ny, beltegående lassbærer. Cetipede kalles maskinen som nå testkjøres.

Tørr ved bør helst lagres innendørs, utelagring kan kreve tildekking

Når vedprodusentene leverer tørr ved bør den ikke ha en fuktighetsprosent over 23 %. Dette er kravet til den siste klassen i Norsk Standard Ved til br ...

Fyr opp i ovnen!

Snøen har innfunnet seg over store deler av Sør-Norge, og temperaturen vipper under null. Med det følger økende elektrisitetsforbruk, og strømprisene ...

Økende mediepågang til Norsk Ved Forum for vedprodusenter.

Med synkende temperaturer øker antall henvendelser fra mediene til Norsk Ved. Nå vil de lage saker om ved, vedsalg og vedfyring. Vi forsøker etter bes ...

Stor interesse for «Vedfyringens dag» den 2. oktober

Vedfyringens dag blei som vanlig markert den 2. oktober. Denne merkedagen er innstiftet av foreningen Norsk Varme, en forening for de som produserer o ...

Enkel innrulling av ny ovn

Også nye ovner har en betydelig vekt, ofte mellom 100 og 200 kg. Da kan det være greit å benytte «rulleteknikker» i stedet for å løfte ryggen av seg.

Ny ovn før jul?

Det har vært meget stort salg av nye ovner de siste årene, ikke minst som følge av de høge strømprisene. De nye ovnene utnytter vedenergien langt bedr ...

Kjøp ved av seriøse vedprodusenter, finn våre medlemmer på Norsk Veds hjemmesider

I perioder med ekstra stor etterspørsel etter ved er det nok enkelte som «kaster seg inn» i vedmarkedet med sikte på å tjene raske penger. Noen basere ...

Mange tusen strømløse under stormen «Babette»

Da høststormen Babette slo inn over Norge varte det ikke lenge før strømmen blei borte i de tusen hjem. Lørdag 21. oktober var ca. 21 000 abonnenter s ...

Skogstandard har skjerpet kravene til vern av tørre trær

Tørre trær er svært viktige for biologisk mangfold, men det kan være nødvendig å fjerne døende og tørkende trær som blir rammet av insektangrep mm. Un ...

Ved er svært god beredskap under strømbrudd

Hvert år skjer det strømbrudd i Norge, i noen tilfeller har strømmen blitt borte i lengre perioder. Da er vedfyringen god å ha.

Vedfyring og strømpriser

Foreløpig har strømprisene vært relativt rimelige i Norge, men vi må forvente høgere priser utover vinteren.

Velg billigere treslag for høstens fyring

Sjøl om høstdagene hittil har vært milde, blir det nok etter hvert kjøligere. Særlig morgen og kveld kan det bli godt å legge litt i ovnen. Da bør du ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer

 

VEDFYREREN

Boka for alle som fyrer med ved og vil spare strøm!

Kjøp boken her