Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 395 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Du kan godt feie pipa sjøl

Sommeren er en utmerket tid for å fjerne sot fra ildstedene. Nå har de nok ikke vært i bruk en periode, og alle glør er slukket for lengst. Du trenger ...

Super forsommertørk!

Årets vedtørk i store deler av landet har vært svært god. Allerede i slutten av juni melder vedprodusenter om ved som nesten er salgsklar.

Enorm økning i vedforbruket i 2021

Pressemelding fra Norsk Ved Forum for vedprodusenter: Ferske tall fra SSB

Stor økning i vedforbruket også i 2021

Den 14. juni 2022 la Statistisk Sentralbyrå fram tallene over vedforbruket i 2021. Ikke uventet har de registrert en sterk økning.

Lite vann i vannmagasinene

Vannmagasinene våre har ikke fått mye oppfylling i løpet av våren og forsommeren. For landet som helhet følger nå kurven for oppfylling helt inntil ku ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidrar innen førstehjelp.

Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. I utvalgets møte den 31.5 ble utvalget invitert av Standard Norge til å være med på utarbeidelse av sta ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 2 sendes ut i uke 24.

I dette nummeret kan du lese om de økte kostnadene som nå også rammer vedprodusentene. Ikke minst råvirkeprisene har vært stigende, vi har tatt en tel ...

Hva med en vedfyrt bakerovn i sommer?

Vedfyrte bakerovner har blitt svært populære. Dette har sammenheng med at vi de siste årene har fått svært mange forskjellige typer bakerovner på mark ...

Tidlige vedbestillinger i år

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har i mange år oppfordret vedkunder til å være tidlig ute med vedbestillingene.

Kjempefin vedtørk i år

Både mars, april og mai har i år vært svært tørre måneder. Mange vedprodusenter gjør seg ferdig med vedproduksjonen i disse månedene, og har derved få ...

Hytterutine: Gjør dette når du ankommer hytta

Noen bruker hytta mye, andre litt mindre. Men uansett bruksfrekvens så fyres det ofte under besøket, spesielt i peisen.

Noe redusert Elmia Wood, juni 2022

Noe redusert Elmia Wood 2022

Skogdag i Jørpeland 14. juni.

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og Strand kommune inviterer til en spennende skogdag som bør være av stor in ...

Vedfyrte komfyrer igjen populære

Før elektrisitetens tidsalder var vedfyrte komfyrer og bakerovner nødvendig for både å kunne bake og lage varm mat.

Våren er tida for å bestille rå ved.

Nå er tida inne for å ta kontakt med vedprodusent. Mange vedprodusenter tilbyr nemlig salg av rå ved for kjøpers egen tørking.

Rotvelter kan være livsfarlige!

I fjor høst raste stormen gjennom skogene i Sør-Norge, tusenvis av trær blåste overende. Mange av disse er nå kappet og fjernet, og rotveltene er lagt ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer