Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 495 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Asketømming må skje på en sikker måte!

I mai måned og utover i juni reduseres jo behovet for vedfyring, men også i disse vakre vårmånedene kan det være godt å legge litt i ovnen om morgenen ...

Husk PEFC-hensynskravet overfor fuglene i hekketida

Mai, juni og juli er naturens barselstid. Fuglene legger sine reir både på bakken og i trærne. I denne perioden må vi være ekstra varsomme under ferds ...

Husk å sikre vedlaget ditt!

Dersom du hogger veden din sjøl, eller kjøper rå ved for egen stabling og tørking, er det viktig med stabile vedlag. For rå vedkubber krymper i volum ...

Kjøp rå ved og lag dekorative vedlag!

I disse dager går vedmaskinene for fullt rundt om i landet, og flere av våre medlemmer i Norsk Ved Forum for vedprodusenter tilbyr rå ved for kjøpers ...

Ny filmserie fra Skogkurs om bruk av motorsag

Norsk Ved Forum for vedprodusenter er på vegne av vednæringen i Norge medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. Vi har nå vært med å utvikle veiledningsmateri ...

Gå aldri under en utmater fra en vedmaskin!

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter får av og til henvendelser og tips fra våre medlemmer noe vi setter stor pris på.

Vednæringsselskap konkurs

I 2013 startet Trond Fjørtoft selskapet Norsk Ved As basert internettbestillinger av ved. 15. februar i år skiftet Norsk Ved As navn til Fyring As. De ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 1 til utsendelse

Bladet sendes nå ut og vil være i postkassene til våre medlemmer rundt 19. mars. Her er reportasjer fra mange vedprodusenter og variert småstoff om ve ...

Mindre vind og mindre nedbør i framtida? Og dermed lågere kraftproduksjon både fra vindmøller og vannkraftanlegg?

Vi har i mange år hørt at klimaet skal bli «villere og våtere». Meteorolog og kraftanalytiker Ivan Føre Svegaarden uttaler til Aftenposten at han mene ...

Vårens første vekster til fugler og pollinerende insekter

Etter en lang vinter begynner nå etter hvert seljetrærne å skyte sine flotte blomster, som også kalles «Gåsunger». Men seljekvister i blomstring er ik ...

Tid for å gå over på rimeligere treslag til vårfyringen

En del forbrukere har fått dårligere økonomi pga. prisstigningene. Men uansett økonomisk situasjon kan det være aktuelt å nyansere bruken av treslagen ...

Gratis kurs for lærlinger som utdanner seg til skogsmaskinførere

Skogbruket er avhengig av dyktige skogsmaskinførere. Vednæringen bruker ca. 2 millioner kubikkmeter med råvirke til ved hvert år, og det er viktig at ...

Nok ved på hytta før påske?

Sjøl om det fremdeles er noen uker til påske, så går det raskt fram til denne viktige hytteperioden. Da er det viktig å ha nok ved både for peiskos og ...

Tidsskriftet Norsk Skogbruk vil fokusere på stedstilpasset skogbruk

Norsk Skogbruk er et viktig fagtidsskrift både for skogeiere, skogforvaltning, skogentreprenører og mange andre som enten driver med eller er opptatt ...

Vedimporten nesten halvert fra 2022 til 2023

I 2023 blei vedimporten vesentlig redusert sammenlignet med 2022. Reduksjonen var på hele 124 630 fastkubikkmeter, tilsvarende nesten 5 millioner av 4 ...

Espegard med helt ny måte å pakke ved i småsekker

I mange år nå har vedprodusenter pakket småsekker med åpning i kortenden. Men plutselig var det noen hos firmaet Espegard «som tenkte utenom boksen», ...

Har du brannsikre rutiner for asketømming?

I løpet av vinteren vil det være behov for tømming av aske både fra peiser og ovner. Sørg for at du har brannsikre rutiner.

Mindre brenning og mer gjenbruk av bygningsmaterialer

Forfedrene våre var langt flinkere enn oss til å gjenbruke materialer. Møysommelig fjernet de spiker, og lagret materialene på et tørt sted, ofte i ma ...

Februarprisene på strøm kan stige med lågere temperaturer

Gudbrandsdal energi informerte nylig om kraftmarkedets forventninger om strømprisene framover. Hovedkonklusjonen er varierende priser ut fra temperatu ...

Nå kommer hardkulda igjen!

Denne uka, i uke 6, varsler Yr igjen om hardkulde i landet. Da er det godt å ha mye energirik ved og et effektivt, reintbrennende ildsted. 

Trøndelags nettselskap varsler om risiko for omfattende strømbrudd

Nettselskapet Tensio som forsyner Trøndelag med strøm går nå ut og ber folk forberede seg på at det kan bli omfattende strømbrudd i fylket.

Tenn opp fra toppen og minimaliser svevestøvutslipp!

Mange av oss har nok for mange år siden lært å fyre opp fra bunnen. Med bruk av avispapir, deretter småved over og så grøvre ved øverst Det er ingen g ...

Strømbrudd rammet Norge igjen

Vi i Norsk Ved har lenge understreket betydningen av å ha mulighet for vedfyring som beredskap. Under hardkulda ved starten på det nye året mistet ca. ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter bidro til endring av importstatistikken

Norsk Ved har i flere år kritisert importstatistikken for ved. Fordi den har vært alt for grovmasket og etter vår vurdering trolig feil.

Vedfyring er svært viktig beredskap når strømmen blir borte

Søndag 7. januar var det rundt 20 minusgrader i Porsgrunn. Plutselig gikk strømmen, og brått var ca. 900 personer strømløse.

Lagrer du tørr ved ute?

Noen har ikke plass til å lagre den tørre, fine veden innendørs og må derfor velge utendørs lagring. Tar du godt vare på vedkvaliteten?

Bjørk varmer godt, bøk enda bedre

Hardkulda satte inn allerede i løpet av november. Januar og februar er også måneder som kan bli svært kalde. Er du så heldig å få tak i bøkeved har du ...

Nå kommer hardkulda! Vedfyringen svært viktig for Norges energiforsyning

– Mange er nok ikke klar over hvor viktig vedfyringen er også for landets energiforsyning, spesielt i perioder med hardkulde, sier fagansvarlig Øyvind ...

Lagring av tørr ved utendørs? Husk dekking!

Noen vedfyrere har ikke mulighet for lagring av veden innendørs, men må benytte eksempelvis verandaen. Da er det viktig med god dekking.

Eksperter forventer høg strømpris i flere år framover

Strømekspertene er enige: Den høge strømprisen kommer til å vare i flere år. Vedprodusentene bør forberede seg på at den store etterspørselen kan vedv ...

Gnistfanger kan være praktisk på bygninger med torvtak

I tidligere tider var forfedrene våre svært opptatt av å unngå takbrann pga. gnister som kom pipa. For det blei fyrt mye, både om våren og utover somm ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer

 

VEDFYREREN

Boka for alle som fyrer med ved og vil spare strøm!

Kjøp boken her