Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Populære artikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Slik beregner du energiprisen for vedfyring

Den enkleste måten å få informasjon om energiprisen på er jo å spørre vedprodusenten. Ønsker du å beregne energiprisen sjøl, så kan vi i Norsk Ved bid ...

Fortsatt ved å få kjøpt

Etter hvert som strømprisene øker og vannmengden i kraftmagasinene minker, ringer nå folk for å bestille ved. En del vedprodusenter er utsolgt, men fl ...

Energikrisa

Strømprisene til himmels, fyr med ved og spar penger. Strømprisene denne høsten har vært svært høge, og ifølge ekspertene kan de bli enda høgere utove ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 3

Medlemsbladet til Norsk Ved, Forum for vedprodusenter er nå under trykking. I midten av september vil det bli sendt ut til våre medlemmer.

Vedlevering

September er vedleverings-måned. Utover i september kryper temperaturen nedover, vedbestillingene øker. Og det kan være godt å ha vinterveden i bolig ...

Hvorfor sprekker tørkende ved?

Etter hvert som vedkubbene tørker vil det dannes tydelige sprekker på endeflatene. Det har helt spesielle årsaker, og er en indikasjon på hvor mye fuk ...

Høstproduksjon

Høsten kan også være en fin periode for vedproduksjon. Tidlig vår er jo den beste perioden for produksjon av ved som skal brukes førstkommende fyrings ...

Gråor er fin høst- og vårved

Det kan være greit å bruke treslag med mindre energiinnhold per volumenhet, eksempelvis gråor.

Tid for vedbestilling!

Nå utover seinsommeren og høsten er det en fin tid for vedbestilling.

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.