Til toppen

Mange vedprodusenter hogger selv råvirket til ved. Andre engasjerer hogstmaskiner. Uansett om det hogges med motorsag eller maskin er det svært viktig at folk som ferdes i skogen holder god avstand til driftsområdet. For det innebærer stor risiko å gå nær skogsdrifter.

Lag litt opptenningsved

Både til vedovn, bålpanne og bakerovn er det svært praktisk både med opptenningsbriketter og småstikker for opptenningen. Det kan derfor være praktisk ...

Halve Norge fyrer med ved

Statistisk Sentralbyrå registrerer hvert år hvor mange husholdninger som fyrer med ved. De siste tallene, som er fra 2018, dokumenterer at ca. 50 % av ...

Langpresenninger dekker veden godt

Alle vedprodusenter er svært opptatt av at veden skal være tørrest mulig når den leveres til kunde. Dekking med langpresenninger er en god løsning.

Vil du bli medlem?

Les mer om fordeler og tilbud som medlem. Les mer

Norsk Ved Blad

Utgis 4 ganger i året. Fagblad med nyttig informasjon og relvante artikler fra vedbransjen. Aktuell utgave og tilgang til arkivet krever innlogging. Les nr. 02 fra 2019 Les nr. 03 fra 2019