Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Populære artikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Eldgamle tyrirøtter må ikke lenger brukes til bålved

De fleste av oss har nok gjort det: Sparket opp en gammel tyrirot og brent på bålet. Slik det har vært gjort i uminnelige tider. Men dette må vi fakti ...

Benytter du nettkartet vårt til å finne vedselger?

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har i høst hatt svært stor pågang fra mediebedrifter. Og ett av de spørsmålene vi stadig får er om Norge nå er tomm ...

Egenberedskapsuke 1–7. november

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inviterer alle kommuner til å være med på «Egenberedskapsuka 2021», der målet er at innbyggerne skal b ...

Meget stor mediepågang til Norsk Ved Forum for vedprodusenter

Mediene har vært fulle av informasjoner om skyhøge strømpriser, tomme vannmagasiner og stor strømeksport denne høsten. Samt gode råd om hvordan forbru ...

Eurostat med litt frynsete statistikk


Eurostat er EUs statistikkbyrå. Hvert år presenterer de en oversikt over Europas strømpriser, her er også Norge med. Men, denne statistikken må visst ...

Høsthogst av ved kan være fint,

Vær oppmerksom på risikoen for muggdannelser.

Strømprisrekord

Tirsdag 19. oktober registrerte man til da tidenes høgeste strømpris på strømbørsen Nord Pool. Da kostet kraften kr 1,79 per kWh inklusiv mva.

Slik beregner du energiprisen for vedfyring

Den enkleste måten å få informasjon om energiprisen på er jo å spørre vedprodusenten. Ønsker du å beregne energiprisen sjøl, så kan vi i Norsk Ved bid ...

Fortsatt ved å få kjøpt

Etter hvert som strømprisene øker og vannmengden i kraftmagasinene minker, ringer nå folk for å bestille ved. En del vedprodusenter er utsolgt, men fl ...

Ny norsk vedstandard

2. oktober i år fikk Norge en ny vedstandard. Merk deg datoen, for dette er faktisk dato for Vedfyringens dag som Norsk Varme innstiftet i 2019!

Er juleveden i hus?

Fra gammelt av var også juleveden en viktig del av juleforberedelsene. Den skulle være av utsøkt kvalitet og klar for bruk i hele julehøytiden.

Ny strømprisrekorder i 2021

Det er satt flere strømprisrekorder denne høsten. Lørdag 27.11- 2021 fikk vi enda ny rekord. Den varte ikke lenge, allerede påfølgende søndag var strø ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.