Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Dyr strøm, til tross for statlig støtte

Staten har forpliktet seg til å betale 55 % av kraftprisen for private husholdninger når prisen uten merverdiavgift (mva) overstiger 70 øre. Tilskudde ...

Strømprisen er fortsatt høy, mye å spare på vedfyring

Det er stort fokus på strømpriser, og vedsalget er meget stort. Men både vedprodusenter og vedkunder bør kjenne energiprisen både for strøm og ved.

Småhus skal fortsatt bygges med pipe

Regjeringen har nå bestemt seg for ikke å følge forslaget til Direktoratet for byggkvalitet om å sløyfe dagens krav om pipe i småhus.

Advarer mot å sløyfe kravet om skorstein i nye småhus

Direktoratet for byggkvalitet har foreslått at dagens krav om å installere skorstein ved nybygging av småhus som bl.a. eneboliger og rekkehus skal slø ...

Vindfallhogst bør utføres av hogstmaskiner!

Mange skogeiere har nå liggende en del vindfall i skogen sin. Høstens storm var særdeles kraftig, og forsikringsselskapet Skogbrand har grovt anslått ...

Store besparelser med vedfyring

Høsten og vinterens ekstreme strømpriser har med all tydelighet dokumentert hvor viktig det er at forbrukerne har mulighet for å velge annen oppvarmin ...

God jul fra Norsk Ved Forum for vedprodusenter!

Når julehøytiden etter hvert senker seg over landet vårt, samles store og små i forventning om mange hyggelige stunder.

Vedovnene svært viktig også for varmeberedskap

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har gang etter gang understreket betydningen av vedovnenes store betydning for varmeberedskap.

Vil sløyfe kravet om skorstein i småhus

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet hatt forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) u ...

Vindfallhogst kan ta liv

Norsk Ved er medlem av Skogbrukets HMS-utvalg. Nå har utvalget engasjert seg i vindfallhogst, en svært aktuell problemstilling etter høstens omfattend ...

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.