Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Medlemskap

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 395 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Vedfyrte komfyrer igjen populære

Før elektrisitetens tidsalder var vedfyrte komfyrer og bakerovner nødvendig for både å kunne bake og lage varm mat.

Våren er tida for å bestille rå ved.

Nå er tida inne for å ta kontakt med vedprodusent. Mange vedprodusenter tilbyr nemlig salg av rå ved for kjøpers egen tørking.

Rotvelter kan være livsfarlige!

I fjor høst raste stormen gjennom skogene i Sør-Norge, tusenvis av trær blåste overende. Mange av disse er nå kappet og fjernet, og rotveltene er lagt ...

Elmia Wood 2022

Verdens største skogsmesse, den svenske Elmia Wood, arrangeres i år 2.-4. juni sør for Jønkøping. Dette er alle ved- og skogbruksinteressertes «Mekka» ...

Flott vedkorg!

Vedkorgene har vært i bruk i uminnelige tider her i landet. Og mange er laget av dyktige håndverkere som satte sin ære i å lage korger som både hadde ...

Farlig vedkløyver!

Det har dessverre blitt laget farlige maskiner for vedproduksjon i tidligere tider. Disse er det nå forbudt å bruke for næringsdrivende vedprodusenter ...

Super vedtørk i vårmånedene!

April og mai er svært gode måneder for vedtørk. Da har vi enda ikke fått full utvikling av de grønne vekstene som også bidrar til økt luftfuktighet. S ...

Høge strømpriser også neste fyringssesong?

Krigen i Ukraina har bidratt til store omveltninger innen energimarkedet. Gassprisene har gått til himmels. Det påvirker også Norges strømpriser, der ...

Senk frontlasteren når traktoren forlates!

Forebyggende HMS-arbeid er viktig i mange sammenhenger. Ikke minst for å unngå at barn blir utsatt for ulykker. De synes jo at en traktor er spennende ...

Gammel «arbeidshest» i skogen

Fra de eldste tider var hesten trekk-kraften, også i skogbruket. Og det er fraktet millioner av kubikkmeter med tømmer av hest i norske skoger. Men så ...

Påskeferie!

I løpet av påsken er svært mange av landets ca. 446 000 hytter i bruk. Nå vil vi nyte fridagene på hytta, både ved sjø og fjell. Og kosen inntil ildst ...

Har du nødvendig kompetanse for manuell vindfallhogst?

Stormen over Sør-Norge høsten 2021 la ned mange tusen kubikkmeter. Manuell hogst i slike vindfallsområder er svært risikofylt og bør helst overlates t ...

Har du nok ved til hytta i påsken?

Snart fylles Norges hytter opp med solhungrige påsketurister. Og sjølsagt skal det fyres både i ovn og peis på hyttene. Men har du sørget for nok ved?

Har du fått feid hyttepipa?

Hytteeiere over det ganske land får nå meldinger om feiing av hytta. Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming sk ...

Tennull gir raskt fyr i ovnen

Det finnes mange forskjellige opptenningsbriketter mm. på markedet. Ett av de nyeste er tennull. Dette er treull innsatt med voks, som gir svært rask ...

Tid for vedhogst

Mange næringsdrivende vedprodusenter hogger sitt eget råvirke for vedproduksjonen. Ivrige hobbyhoggere drar også gjerne ut i skogen i mars og april fo ...

Mer skog i fjellet kan øke klimaproblemene.

Skogen suger opp store mengder CO2. Men i snaufjellet vil de store, åpne flatene ha en kjølende effekt. Spesielt om vinteren vil de hvite snøflatene v ...

Fagbladet Norsk Ved nr. 1 under utsendelse

Medlemsbladet til medlemmer av Norsk Ved Forum for vedprodusenter er nå under utsendelse og vil være i postkassene om kort tid. Her finnes mye interes ...

Enorme priser på strøm

Fremdeles har vi svært høge priser på strøm, og selv om vi nå er inne i en vårmåned er oppvarmingssesongen fremdeles ikke over. Spesielt om natta er s ...

Stor aktivitet både i skogen og på vedproduksjonsplassene

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter får nå informasjoner om at det er stor aktivitet blant våre medlemmer. Det hogges nå mye råvirke til ved i sko ...

Hvordan blir neste vinters strømpriser i Norge?

Russernes invasjon av Ukraina har skapt stor usikkerhet omkring Europas energipriser. Russerne er store eksportører av gass til Europa, hvordan vil bo ...

Norges mest populære treslag til ved har enorm spredningsevne

Bjørketreslagene er favoritt-treslagene til vedfyring. Ved av hengebjørk, dunbjørk og fjellbjørk er svært populære både i peis og ovn. Utover ettervin ...

Vedbriketter kan gi for stor varmeutvikling i ovn

Vedbriketter inneholder mer energi enn ved per kilo. Derfor er det viktig at man ikke legger i mange briketter av gangen.

Fylles vannmagasinene opp før neste vinter? Hva blir strømprisene?

Strømprisene fyringssesongen 2021/22 har vært og er ekstreme. Svært lite vann i våre vannmagasiner kombinert med høg eksport av strøm er viktige årsak ...

Innelagring av tørr ved er best, særlig på hytta

I tidligere tider var de fleste hyttene uten strøm, og all oppvarming måtte skje via ildsteder.

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer