Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 495 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Synet av peisflammer er bra for helsa

Menneskene har hatt gode opplevelser foran åpne flammer i utallige generasjoner. Kan slikt også være helsebringende?

Kreosotmaterialer er IKKE ved

Europa strammer nå inn reglene for bruk av kreosotmaterialer. Sjøl om impregneringsmetoden gir god beskyttelse mot råtesopper, medfører den også spred ...

Rekordhøg avvirkning til industriformål i 2022

I 2022 blei det avvirket hele 11,63 millioner kubikkmeter til industriformål. Dette er rekord. Men i tillegg kommer avvirkningen til ved der vi ikke f ...

Norsk Ved Forum for vedprodusenter reviderer veiledningshefter

For en del år siden utga vi i Norsk Ved to veiledningshefter til våre medlemmer: Fakta om ved og Nytt omsetningssystem for ved. Nå har vi satt i gang ...

Svenskene vil forske på klimanytte og skogbruk

Hvordan skogbruket bør drives best mulig av hensyn til klimaet er et diskusjonstema som ofte dukker opp.

Utvikler mobil-app for økt sikkerhet

Utvikler applikasjon til mobiltelefon, for varsling og kommunikasjon når man arbeider aleine.

Ekstremt stor pågang fra presse og media

I fjor var mediepågangen særdeles stor, og bare noen få dager inn i 2023 begynte mediene igjen å ta kontakt. Som representant for vednæringen i Norge ...

Hytteliv med bred omtale av «Vedfyreren»

Bred omtale av boka «Vedfyreren» i siste nummer av Hytteliv (nr. 01 - 2023, fra s. 80)

Noe prisøkning på ved må forventes utover vinteren

Våre medlemmer i Norsk Ved Forum for vedprodusenter er opptatt av å ha en nøktern prisutvikling på ved. Vi får stadig henvendelser fra medlemmer som u ...

Fare for strømutkoblinger i Sverige i vinter

Det er en nesten en uvirkelig situasjon som nå kan oppstå i vårt naboland. Minister for sivilt forsvar Carl-Oskar Bohlin forbereder svenskene på at de ...

Tar du godt vare på vedvarmen?

Fyring i dårlig isolerte boliger og hytter gjør at vi fyrer en del for kråka. Og det vil merkes godt på varmekomforten dersom man sørger for å etteris ...

Flere treslag varmer mer enn bjørk

Nå i hardkulda vil de fleste kjøpe bjørk. Og bjørkeved er jo utmerket ved, men det finnes treslag som varmer enda mer

God Jul

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter ønsker alle en riktig God Jul. Og håper at juleveden nå er på plass, både i vedbod og foran ildstedene.

Når er det rimeligst å kjøpe ved?

Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har alltid anbefalt forbrukerne å kjøpe ved så tidlig som mulig. Ja, på våren er det et godt råd å kjøpe rå ve ...

Hardkulde og megapriser på strøm

I uke 50 (12.12-17.12) går Norge inn i en periode med skikkelig hardkulde. Og, strømprisene fyker til himmels.

Mer penger til skogvern enn opprinnelig foreslått

Regjeringen foreslo først en reduksjon av bevilgningene til skogvern i neste års statsbudsjett. Reduksjonen var foreslått med 235 millioner kroner sam ...

Norsk Ved nr. 4 under utsendelse.

Fagbladet Norsk Ved går nå ut til alle våre medlemmer. Vi har her intervjuet Trude Myhre, seniorrådgiver for skog i den norske avdelingen av WWF-Verde ...

550 Internasjonale forskere støtter opp om vedfyring

I samarbeid med Bioenergy Europe har 550 forskere og 70 andre sentrale fagfolk skrevet et brev til de tre topplederne i EU: Kommisjonspresident Ursula ...

Gratis webinar om alternativer til flatehogst

Skogstyrelsen i Sverige arrangerer åpent web-seminar om alternativer til flatehogst.

Er juleveden på plass i bolig og hytte?

I tidligere tider skulle også juleveden være noe spesielt. Da bar man inn ved med høg brennverdi, ofte bjørk. Den blei lagt opp i et fint lag inntil p ...

Økende strømpriser

Men snøen laver ned, stiger prisene på strøm opp.

Julefeiring på hytta? Bestill ved i tide

I en del år nå har stadig flere valgt å legge julefeiringen til hytta. Det skapes en helt spesiell stemning når man kan feire julen i hytteomgivelser. ...

Hva med egenberedskapen din?

Hvert år arrangerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en egenberedskapsuke. I år skjedde dette i uke 44 (31. oktober – 6. november). Hvo ...

Mange flere treslag enn bjørk egner seg godt til ved

Råvirkeprisen på bjørketømmer har omtrent fordoblet seg siden i fjor. Dette har bl.a. sammenheng med importrestriksjonene for bjørk fra Russland.

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer

 

VEDFYREREN

Boka for alle som fyrer med ved og vil spare strøm!

Kjøp boken her