Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Populære artikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Sommertid er pizzatid, fra vedfyrt pizzaovn

På markedet finnes nå både små og store pizzaovner for vedfyring, og man trenger absolutt ikke være ekspert for å kunne lage nydelige retter. Ikke min ...

Nå bør vedlagene stå ferdig stablet

Også utover i slutten av juli måned ser vi av og til noen hobbyprodusenter kløyve og legge opp fine vedlag. Med en varm og solfylt august og september ...

Svenskene skal lage bensin av sagflis

I vedproduksjonen benyttes noe bensin i motorsagene. På sjølve vedproduksjonsplassen har stadig flere gått over til elektriske sager. Men under hogst ...

Økning av vedforbruket i 2020

Statistisk sentralbyrå lager hvert år statistikk over vedforbruket. I 2020 var det økning sammenlignet med 2019.

Sommerskogen kan være svært lett antennelig

I perioden 15. april til 15. september har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i utmark. Årsaken er åpenbar, i denne perioden kan det lett oppst ...

Fagbladet Norsk Ved sendes nå ut

Norsk Ved nr. 2 er nå på veg ut i postkassene. Dette er Norges eneste fagblad om ved. I dette nummeret har vi en reportasje om en vedprodusent som hol ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.