Til toppen

Rogn gir noe mer varme enn bjørk. Men rognetreet er også elgens mest populære vintermat. Derfor har store rognetrær blitt en sjeldenhet i norske skoger.

Hvor tørr er egentlig veden?

Vi i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter, anbefaler våre medlemmer å ta med en fuktighetsmåler når veden leveres kunde. Slik at fuktighetsprosenten ka ...

Markedsundersøkelse 2020

Norsk Ved har i mange år sendt ut en undersøkelse til alle medlemmer. Denne gir god informasjon om vedmarkedet og utviklingen.

Hold god avstand til skogsdrifter!

Mange vedprodusenter hogger selv råvirket til ved. Andre engasjerer hogstmaskiner. Uansett om det hogges med motorsag eller maskin er det svært viktig ...

Vil du bli medlem?

Les mer om fordeler og tilbud som medlem. Les mer

Norsk Ved Blad

Utgis 4 ganger i året. Fagblad med nyttig informasjon og relvante artikler fra vedbransjen. Aktuell utgave og tilgang til arkivet krever innlogging. Les nr. 02 fra 2019 Les nr. 03 fra 2019