Til toppen

Er veden du kjøper langtransportert fra utlandet eller lokalt produsert i Norge? Mange er i dag opptatt av klimaproblemene og ønsker å bidra for å redusere dem.

Produserer mye ved med stor arbeidsglede

Mange av de såkalt særskilt tilrettelagte virksomhetene produserer også ved, mye ved. Og i tillegg til vedmengden er også arbeidsgleden på topp.

Gjør vedfyringen rimeligere

Det er ingen grunn til å gjøre oppvarmingen dyrere enn nødvendig. Fyrer du fremdeles med en gammel, ikke rentbrennende ovn er det flere gode grunner t ...

Seljetrærne er vedprodusenter litt forsiktige med

Det er først og fremst bjørkeved som vedkundene vil ha. Men norsk natur har svært mange andre treslag som også er godt egnet til vedfyring.

Vil du bli medlem?

Les mer om fordeler og tilbud som medlem. Les mer

Norsk Ved Blad

Utgis 4 ganger i året. Fagblad med nyttig informasjon og relvante artikler fra vedbransjen. Aktuell utgave og tilgang til arkivet krever innlogging. Les nr. 02 fra 2019 Les nr. 03 fra 2019