Til toppen

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bruk norgeskartet over vedprodusenter til å finne en lokal vedselger nær deg.

Loading Locator Software...

Populære artikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Behov for sikring av tømmervelta?

Tømmervelter kan være fristende leikesteder for barn og unge. Legger vi opp tømmervelter på steder der det er en del ferdsel må disse sikres.

Forumet Norsk Ved også for hobby-hoggerne

Det er mange som trives med å hogge sin egen ved. Ikke minst på våren og forsommeren er det stor aktivitet også av de såkalte hobbyhoggerne. Et medlem ...

Høring av ny norsk vedstandard

Høring for den nye vedstandarden er i gang.

Kan ved lagres i flere år uten kvalitetstap?

Vi i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter får av og til spørsmål om akkurat dette. Hva med den veden som blir liggende innerst og nederst vedlaget i fl ...

Hvor kommer veden fra?

Foreløpig er det ikke noe krav om opprinnelsesmerking på ved. Vi i Norsk Ved arbeider med å få til dette fordi mange kunder er opptatt av å velge både ...

Jo tørrere veden er, jo mer varme får vi ut av den.

Noen hevder faktisk at ved ikke bør være for tørr av hensyn til brennverdien. Men det er helt feil. Jo tørrere veden er, jo mer varme får vi ut av den ...

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.