Til toppen

Vedfakta


Arbeidet med den nye vedstandarden

Norsk Ved er prosjektleder for arbeidet med å utvikle en ny norsk vedstandard. Dette er nødvendig fordi den gamle standarden er i strid med nyere, int ...

Hvor tørr er egentlig veden?

Vi i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter, anbefaler våre medlemmer å ta med en fuktighetsmåler når veden leveres kunde. Slik at fuktighetsprosenten ka ...

Norsk Ved starter stort prosjekt for ny vedstandard

Det finnes en Norsk standard for ved som nå er 13 år gammel, den er derfor moden for revisjon og fornyelse.

Fra volumpris til pris per kWh

Ved har i svært lang tid blitt priset etter volum. Også i dag er volumprising dominerende. Men den lettest forståelige og mest rettferdige måten å pri ...

Hvilket treslag varmer mest?

Noen treslag gir mer varme i vedovnen enn andre.

Hva er egentlig en favn?

Favnmålet på ved har blitt benyttet i uminnelige tider. En favn ved er kubber på 60 cm. lengde lagt opp i et lag som utgjør 2,4 kubikkmeter stablet. D ...

Brennverdi og fuktighetsprosent

Vedprodusentene forsøker etter beste evne å tørke veden ned under 20 % fuktighet. Dette er kravet til den beste ved-klassen i Norsk Standard. Men også ...

Mye vedvirke og annet trevirke i Norges skoger

Ifølge Landsskogtakseringen ved Norsk Institutt for Bioøkonomi på Ås har vi 241 millioner kubikkmeter lauvtrær i Norge. Omregner vi alt dette til vedk ...

Energiinnhold i ulke treslag

Jo større egenvekt et treslag har, jo mer energi per volumenhet. Eksempelvis er bjørk et forholdsvis tungt treslag, gran er lettere. Tørr granved inne ...