Til toppen

Hva er prisen for oppvarming med ved?

Prøv vedkalkulatoren

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 395 pr år

Finn nærmeste vedprodusent

Lokal verdiskapning

Direkte kontakt og avtale

Ingen fordyrende mellomledd

Levering av ved

Norsk kvalitetsved

Bransjenytt og fagartikler

Vårt formål er å utbre kunnskap om ved og vedproduksjon. Faglige artikler og info fra bransjen kommer fortløpende.

Gratis webinar om alternativer til flatehogst

Skogstyrelsen i Sverige arrangerer åpent web-seminar om alternativer til flatehogst.

Er juleveden på plass i bolig og hytte?

I tidligere tider skulle også juleveden være noe spesielt. Da bar man inn ved med høg brennverdi, ofte bjørk. Den blei lagt opp i et fint lag inntil p ...

Økende strømpriser

Men snøen laver ned, stiger prisene på strøm opp.

Julefeiring på hytta? Bestill ved i tide

I en del år nå har stadig flere valgt å legge julefeiringen til hytta. Det skapes en helt spesiell stemning når man kan feire julen i hytteomgivelser. ...

Hva med egenberedskapen din?

Hvert år arrangerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en egenberedskapsuke. I år skjedde dette i uke 44 (31. oktober – 6. november). Hvo ...

Mange flere treslag enn bjørk egner seg godt til ved

Råvirkeprisen på bjørketømmer har omtrent fordoblet seg siden i fjor. Dette har bl.a. sammenheng med importrestriksjonene for bjørk fra Russland.

Vedfyring ekstra lønnsomt når vi trenger mye energi

Særlig på hytter, men også i boliger med strømstøtte. Prisen for strøm varierer en del i løpet av døgnet. Og når vi trenger mest energi er den dyrest. ...

Skal sette i gang ny, stor vedfabrikk på Sørlandet

Firmaet Trekraft As planlegger å etablere 3-4 store vedproduksjonsanlegg i Sør-Norge. Nå er de i gang med å bygge opp et anlegg i Lindesnes kommune.

Vedfyringens dag fikk stor oppslutning

Norsk Ved forum for vedprodusenter bidro med premie. Den 2. oktober blei igjen Vedfyringens dag markert. Nå er det 4 år siden innstiftelse av denne me ...

Stor etterspørsel etter ved også i Nord-Norge

I september satte den særskilt tilrettelagte virksomheten Driv karriere i Mo i Rana rekord i vedsalg. Aldri tidligere har de solgt så mye ved i løpet ...

Økt risiko for muggdannelser på høsthogd ved

Høsten er en fin tid for å hogge ved, men vi må være oppmerksom på at nå er luftfuktigheten høg, og vi har som regel en del nedbør. Dette øker risikoe ...

Stor eksport av strøm hittil i 2022

I perioden 1. januar i år til 20. oktober har Norge eksportert 8,6 milliarder kWt netto, altså eksport minus import.

Norsk Ved, forum for vedprodusenter har avgitt uttalelse til Energikommisjonen

Regjeringens oppnevnte Energikommisjon skal avgi sin uttalelse 15. desember. Og i mandatet står det klart at man både skal vurdere og ta hensyn til br ...

Vedfyring omfattes ikke av nye forslag fra EU

Sosiale medier har en periode vært fulle av innlegg fra folk som er forbannet over EU sitt siste forslag, som de hevder omfatter forbud mot vedfyring. ...

Vedkunder kan fremdeles få tak i ved

Mange journalister ringer nå Norsk Ved Forum for vedprodusenter og spør om Norge begynner å bli tom for ved.

Norsk Ved med Stranna Larsen kommer på TV Norge 10. oktober

Mandag 3.oktober var Norsk Ved Forum for vedprodusenter invitert til TV-Norges program «Praktisk info med Jon Almaas.» Og sjølsagt var det ved og vedf ...

«Vedfyreren»: Bok med mye nyttig, interessant og artig stoff både for boligeiere, hytteeiere og bålbrennere.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nå lansert boka «Vedfyreren, om ved og vedfyring.»

Norsk Ved til TV-programmet «Praktisk info med Jon Almaas.»

Det er ingen tvil om at ved er mediefokusert om dagen. Vi i Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nok aldri hatt så mange henvendelser fra journalist ...

Norsk Ved på plass under Hurdagene

Fredag 16. september og lørdag 17. blei Norges største skogsmesse, de såkalte Hurdagene, arrangert.

Svært dårlig fylling av vannmagasiner

I prisområdet NO1-Østlandet er magasinfyllingen nå dramatisk dårlig. Her ligger magasinfyllingen godt under lågeste magasinfylling registrert de siste ...

Norsk Ved nr. 3 går nå i trykken

I dette nummeret av fagbladet Norsk Ved presenterer vi den store Markedsundersøkelsen som våre medlemmer bidrar til. Dette er en unik undersøkelse bla ...

Velkommen til vedkveld i Fauske tirsdag 6. september

Norsk Ved Forum for vedprodusenter er invitert av Fauske kommune til å informere om ved og vedproduksjon. Arrangementet er primært rettet mot næringsd ...

Var du kald på føttene i vinter?

Hobbyprodusenter står en del stille foran kløyveren, og næringsdrivende vedprodusenter mye mer foran vedmaskinen. I kalde perioder kan det bli kjølig ...

Strømstøtten gir begrenset mulighet for å redusere strømregningen

I oktober innføres en strømstøtte på 90 % av kraftprisen over 70 øre. Men det betyr ikke at staten dekker 90 % av kraftprisen alle døgnets timer. Støt ...

Aftenposten bommet på vedpriser

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har nå en meget stor pågang fra mediebedrifter som vil ha informasjon om ved og vedsituasjonen. Og det bidrar vi så ...

Vedproduksjonen gir viktige arbeidsplasser i distriktene

I mange distrikter i Norge er det begrenset med tilgang på arbeidsplasser. Mange er avhengig av å skape sin egen arbeidsplass innen landbruket. De som ...

Ildsted i boligen øker boligverdien

«Ved å velge bolig med ildsted kan du potensielt få igjen to til tre ganger av investeringen din når du selger. Jeg vil si at en boligs verdi øker med ...

Sikre deg fastpris på oppvarmingen

Fastpris er noe de fleste forbrukere forbinder med pris på strøm. Også den prisen kan nok være temmelig høg for tida. Men med et solid vedlager i boli ...

Norge er selvforsynt med ved, også i år

Norge er i hovedsak sjølforsynt med ved, også i år med stor etterspørsel. I den siste tida har mediene fokusert på importveden og dens begrensninger. ...

Vedstandarden er viktig både for produsenter og forbrukere

Den nye vedstandarden som vi fikk 2. oktober 2021 tas nå gradvis i bruk av vedprodusentene. Dette er viktig for å sikre enhetlig og god kvalitet på ve ...

Energimerking av ved stadig viktigere

Med sterkt økende strømpriser har denne formen for energimerking blitt ekstra viktig.

Mediepågangen har allerede startet

Vanligvis starter ikke henvendelsene fra mediene til Norsk Ved Forum for vedprodusenter før kuldegradene innfinner seg på høsten. Men i år er det anne ...

Hurdagene arrangeres 16.-17. september

Den store skogsmessa «Hurdagene» gjennomføres hvert 4. år, og arrangeres i år fredag og lørdag 2. uka i september.

Tid for vedbestilling

Etter hvert som folk kommer tilbake fra ferie, bør man ta kontakt med en vedprodusent for å bestille ved.

Norsk Ved bidrar på fagkveld om ved og vedproduksjon i Fauske.

Norsk Ved Forum for vedprodusenter har fått invitasjon fra Fauske kommune om å bidra med faglig informasjon på en fagkveld om ved og vedproduksjon.

Mest vedfyring i boligene i Viken

Det blei fyrt mye med ved i boligene i 2021, til sammen 4,9 milliarder kWt, eller 4,9 TWh/TWt.

Medlemskap

Norsk Ved har pr. i dag over 3000 medlemmer i hele Norge.

Fagblad

Fagbladet Norsk Ved utgis til medlemmer flere ganger i året.

Lokal verdiskapning

At veden kan forbrukes så nær produksjonsstedet som mulig er bærekraftig. De mange arbeidsplassene i vedproduksjonen er stort sett i distriktene. Med Norsk vedproduksjon bidrar vi til å ta i bruk hele landet vårt, det gir levedyktige distrikter.

Ingen fordyrende mellomledd

Norsk Ved markedsfører produsentene slik at det er enkelt for vedkjøperne å finne en produsent i sitt nærområde. Salg og oppgjør skjer direkte mellom produsent og kunde og dermed er det ingen fordyrende mellomledd. Verdiskapning skjer i lokalmiljøet.

Norsk Kvalitetsved

Medlemmer av Norsk ved produserer ved etter Norsk Standard NS 4414 som setter krav til fyringsved, emballasje og merking av emballasje. Dette gjør kjøp av ved forutsigbart for deg som kunde.

Bli medlem!

  • Rabatter på produksjonsutstyr
  • Fagbladet Norsk Ved
  • Tilgang til fagarkiv
  • ++ mye mer!

Fra kr. 399 pr år

Les mer

 

VEDFYREREN

Boka for alle som fyrer med ved og vil spare strøm!

Kjøp boken her